Zdroje: cs.wikipedia.org, en.wikipedia.org, www.no-tillfarmer.com

Bez rytí se pěstovala zelenina tisíce let

Určitě jste už slyšeli o bezorbovém zemědělství, případně péče o zahradu bez rytí. Tento přírodní způsob pěstění oprášil japonský filozof a ekologický aktivista Masanobu Fukuoka, který celý svůj život pracoval na systému práce na záhonech bez jejího narušování například rytím. Fukuoka se zabýval přírodním farmařením, snažil se pochopit mechanismy běžně fungující v přírodě ke svému prospěchu tedy k zemědělství. Na jeho práci stavěli další menší či větší zahradníci a farmáři. Bezorbové zemědělství se stalo propracovaným systémem péče o půdu.

Proč používat techniku bez rytí?

Nejde o to, zbavit se náročné práce na zahradě. Za zavržením orby totiž není lenost, ale předejití půdní eroze, nižší náročnost na dusíkatá hnojiva, celkově tedy ekologičtější způsob práce s výrazným šetření energií, ale také lepší hospodaření s vodou. Půda si díky této technice ponechává množství vlastností, které jsou lepší než při hloubkovém obdělávání. Nutno podotknout že i přístupů k bezorbové technice je několik a nejde veškerou takovou péči házet do jednoho pytle.

I když často odpůrci tohoto způsobu namítají, že jen nelze použít na velkých plochách, není to tak docela pravda. Díky špatné informovanosti u nás a minimu zdrojů v českém jazyce přetrvává názor, že je bezorbové zemědělství možné jen za specifických podmínek a využívá se v chudých zemích, kde není dostatek prostředků pro obdělávání.

V roce 2022 se však stala lídrem v užívání bezorbových technik Austrálie. Až o 67 % celkové zemědělské půdy v Austrálii je pečováno tímto způsobem. Během posledních 30 let se totiž australští zemědělci přesvědčili o prospěšnosti, a především udržitelnosti toho způsobu pěstování bez nadměrného užívání hnojiv, narušování půdy. Austrálie je na 13 místě ve srovnání s ekonomikami celého světa a rozhodně tedy nejde o rozvojovou zemi s omezenými prostředky na zemědělství.

Jak pěstovat zelninu bez rytí vysvětluje pan Petr

Podívejte se na zajímavé video týkající se práci na záhonech z repertoáru Plodné zahrady. Průvodce Petr vás seznámí s některými přístupy, které se při této technice uplatňují. Udělejte si na pětadvacetiminutové video čas a naučte se pěstovat zeleninu na záhonech i bez pomoci rýče.

Zdroj: Youtube

Petr zde názorně ukazuje, že nemusíte překopat celou zahradu, abyste si vyzkoušeli tento způsob péče o půdu a pěstování na ní. I Petr zdůrazňuje, že rytí je pro naše zemědělství alfou i omegou, přesto je takový způsob možný.

Související články