Nejprve je třeba rozlišit míru výškových rozdílů. U menších nerovností se dají pro úpravu terénu využít terénní modelace tak, aby vznikly táhlé, plynule se zdvihající vlny, které nebudou omezovat pohyb při úpravě travnaté plochy, a navíc jsou oproti rovinám, především u větších pozemků, působivější a členitější. Za jejich pomoci lze terén rozdělit do několika oddělených zákoutí, vybudovat zahradní jezírko, kamenné zídky a další prvky.

Pokud je však pozemek spádovitý s několikametrovým převýšením, je nutné terén rozčlenit do systému teras či pomocí skalky. Hrozí totiž nebezpečí, že nezpevněný svah neodolá erozi, bude se sesouvat a dešťová voda stékat dolů, kde by mohla vznikat nežádoucí ložiska.

SKALKA NEBO TERASY

Jednodušší je upravit pozemek za pomoci skalky, bez členění na terasy. Větší kameny (zasazené alespoň z jedné třetiny své výšky) svah zajistí proti sesouvání, kobercové trvalky brzy vytvoří kompaktní barevné plochy a zabrání stékání vody.

Prudší svahy je pak lepší rozdělit pomocí opěrných zdí na několik teras. Tento způsob úpravy je namáhavější, ale určitě se vyplatí. Spočívá v přemístění půdy a vytvoření základů a opěrných zdí. Opěrné zídky se mohou budovat nasucho (z volně uložených kamenů prokládaných zeminou, v níž porostou skalničky), nebo se dají vyzdít. V druhém případě je třeba skalničky umístit do popředí anebo do horní části. Výsadba by měla být nepravidelná, ale dobře kompozičně barevně sladěná.

KDE STOJÍ DŮM

Důležitým faktorem je také umístění domu. Stojí-li nad svahem, spád by neměl začínat těsně v jeho blízkosti, mohl by pak působit nestabilně. Zdánlivé stability lze dosáhnout vytvořením větší terasy s bohatou okolní výsadbou, která by měla být tak veliká, aby na první pohled přitáhla z celkového svahu pozornost.

Naopak svah za domem navozuje dojem stísněného prostoru, proto bude i v tomto případě terasa nejdůležitějším prvkem. Více místa získáte pomocí přesunu zeminy z blízkosti domu a zajištěním svahu vyšší zdí s kvalitním základem a hlubokou drenáží pro dobré odvodňování. Výsadba terasy by měla být hodně zajímavá, neboť při pohledu na ni budou zraky směřovat vzhůru. Do terasy lze začlenit i užitkovou zahradu.

POMOHOU PREFABRIKÁTY

I menší nerovnosti vyžadují svá řešení. Například vjezd do garáže umístěné v suterénu, zvýšený přístup do domu či schodiště z terasy. Pro takové případy bude zapotřebí rozmanitý sortiment betonových, kamenných nebo dřevěných tvarovek či palisád.

Palisádové prvky jsou vhodné i pro menší převýšení. Vyrábějí se jak z betonu v různých barvách, tak i dřevěné, většinou z listnatých dřevin. Do betonových se přidává pálená hlína, některé bývají opatřeny žlábky, do nichž zapadají sousední palisádové prvky, takže vzniklá stěna je kompaktní a substrát nemůže propadávat mezi spáry. Pokud zvolíte dřevěné palisády, měli byste se přesvědčit o značce impregnace, jíž by měl být opatřen každý jednotlivý kus. Jestliže si je chcete vyrobit sami, nezapomínejte na zajištění, a to například dehtovým nátěrem, opálením či máčením v roztoku zelené skalice. V nabídce jsou ale i profesionálně tlakově naimpregnované palisádní prvky, které lze pokládat rovnou.

PRAVIDLA PRO SCHODIŠTĚ

Překonání prudších svahů je takřka nemožné bez schodů. Zahradní schodiště je poměrně výrazný architektonický prvek, a proto vyžaduje řešení odborníka. Z technického hlediska je třeba dodržet několik pravidel určujících výšku, hloubku a poměr počtu schodů k celkové délce schodiště. Materiál si zvolíte podle vlastních preferencí, ale měl by být stejný nebo podobný jako opěrné zdi. Je možné využít jak betonové prvky, tak přírodní variantu, tedy větší ploché kameny. Z hlediska bezpečnosti nezapomeňte na zajištění spádu každého stupně směrem k vnější hraně, aby byl umožněn odtok dešťové vody, u delšího schodiště by nemělo chybět zábradlí.

SKALNIČKY A LETNIČKY

Konečného efektu dosáhnete osázením celé zahrady. I při výsadbě je třeba se řídit sklonem, velikostí svahu a jeho zpevněním. Pokud se rozhodnete pro založení skalky, ideální jsou veškeré druhy skalniček s důrazem na půdopokryvné druhy, tyto typy rostlin lze též použít k osázení tvarovkových stěn, kam můžete přidat i letničky. U nezpevněných svahů se proti sesouvání půdy osvědčí půdopokryvná konifera a další stálezelené druhy půdopokryvných rostlin.

Zdroj: Časopis Dům a zahrada