Záhony nad zemí

Dobrou službu vám prokáží zvýšené záhony, které nejen že dobře vypadají, ale usnadňují i pěstování rostlin a odstraňování plevelů.

Skalka, která je přirozená i na rovině

Rovná zahrada se nemusí vzdát ani skalky, ale je třeba k ní přistupovat jinak nežli ve svahu, aby působil harmonicky a ne jako „pěst na oko“.

Jak postupovat?

  • Kameny by měly být v jednom rozměru dlouhé nejméně 40 centimetrů.
  • Zapouštějí se do země vedle sebe naplocho, tedy stejně jako v přírodě.
  • Mezi jednotlivými liniemi z kamenů ponechejte rozestupy 5 až 20 cm.
  • Velmi dobře vypadá, když se tyto linie mírně, avšak ne zcela souvisle svažují – nejlépe směrem na východ.
  • Mezery vyplňte zeminou vylehčenou štěrkem pocházejícím ze stejného druhu horniny, čímž vznikají spáry pro skalničky.
  • Stejný štěrk se použije v závěru na pokrytí povrchu.

Osázení skalky

Můžete vybírat a kombinovat druhy vyšší, polštářovité a kobercovité, kvetoucí v různých barvách a obdobích. Lépe vypadá, pokud jsou podobě vypadající druhy seskupeny do sladěných celků. Nároky jednotlivých druhů se však značně liší – především co se týká potřeby slunce, vlhkosti a nároků na kyselou, neutrální či zásaditou půdu. Spárová skalka poskytuje místa stinná i slunná, suchá a na úpatí vlhčí, a tím přímo vybízí k rozmanitému osázení.

Tip: Pro začátek vybírejte raději odolnější druhy, které ve vzrostlejším zápoji samy potlačují růst plevele a tak nám usnadní jednu z nejnáročnějších prací na skalce – odplevelování.