Pokud máte k dispozici mírně zvlněnou plochu, bude tvorba zahrady přímo potěšením. Při respektování jejího přirozeného uspořádání nemusí být postup nijak zvlášť pracný ani nákladný.

Pokud vám daný stav nevyhovuje, stačí, když terén mírně upravíte a využijete přitom jeho původních předností a dispozicí. Výsledek má mnohem větší šanci působit přirozeně, nežli obtížná tvorba terénních vln na rovině. Jakékoli podobné zásahy však vyžadují pečlivé zvážení, rozkreslení, představivost. Asi si nebudete chtít zahradu, která se již zazelenala a pomalu rozkvétá, později ničit dodatečnými terénními úpravami...

Voda do kopce neteče

Výše položené části zahrady budou vždy sušší. Proto je osazujte suchomilnějšími rostlinami, kterým se zde navíc dostane i více slunce. Záleží samozřejmě i na tom, zda se zahrada svažuje celá a na kterou světovou stranu, pokud je sklon přeci jenom výraznější.

Ideální je, pokud se nejnižší místo nachází uprostřed zahrady, a to z důvodu zadržování cenné vláhy. Pokud terén upravujete, je dobré myslet i na toto hledisko.

Pokud si přejete zahradní jezírko, mělo by se nacházet na nejnižším místě zahrady. nebude tak rychle vysychat, a především bude působit přirozeně. Pokud se ale nejnižší místo nachází příliš daleko od domu nebo centru zahrady, kde budete pobývat nejčastěji, je lepší vybrat nejnižší místo v daném okruhu, případně jej od dalších částí zahrady opticky oddělit.

Zahrada s mírným sklonem je také ideální pro tvorbu stále oblíbenějšího zahradního potůčku. O jezírku i potůčku se více dočtete v dalších dílech.

Pohodlně uložená skalka

Dobře postavená a osázená skalka je stále jednou z nejatraktivnějších složek zahrady. Pro celkový dojem je však velmi důležité i její umístění – a právě mírně modelovaná zahrada je pro skalku jako stvořená. Stačí, když vyberete vhodnou vyvýšenou část, či ještě lépe několik navazujících, které bude skalka kopírovat.

Za ideální dobou pro založení skalky je považován podzim, ale můžete ji vybudovat i na jaře – jen je třeba počítat s tím, že následující zima a mráz s ní patrně trošku pohne. Jaro je také nejlepší dobou k nákupu rostlin a osázení skalky.

Základní kámen

Skalka by měla sestávat pouze z jednoho druhu horniny – kvůli vzhledu i nárokům rostlin.

Jak postupovat

  • Základem skalky je dvacet až padesát centimetrů silná vrstva drenáže (skalničky potřebují dobrý odtok vody).
  • Použít můžete štěrk, drobné kameny, keramzit i stavební suť, pokud je skalka ze zásadité horniny.
  • Kameny musí být alespoň třetinou pevně zakotvené v zemi.
  • Půdu mezi nimi pokryjte štěrkem z téže horniny – kromě vylepšení vzhledu chrání půdu před přehřátím a vyschnutím.
  • Kamenité plochy vyváženě střídejte s místy pro rostliny.
  • U větší skalky je nutné vybudovat i přístupové cestičky – mohou je tvořit jednotlivé nášlapné