Bublání potůčku na zahradě uklidňuje a osvěžuje vzduch i naše smysly. Na svažité zahradě si můžeme vybudovat i poměrně dlouhý umělý potůček, který bude od přirozeného k nepoznání. Při vyšším sklonu terénu jej mohou ožovovat navíc i vodopády. Na rovině si můžeme pro změnu vybudovat umělé kaskády, zahradní jezírko může doplňovat působivý vodotrysk.

Bublající potůček a klidné tůňky

Velmi působivým prvkem v zahradě je stružka. Napodobuje potůček a voda v ní proudí v uzavřeném okruhu mezi dvěma nádržemi – horní a dolní.

Stružku musíme po celé její délce vyložit jednolitou fólií, aby se ze systému neztrácela voda. Vysypat hliněné dno a břehy kačírkem nebo drobnými valouny, jak to vidíme v přírodě, rozhodně nestačí, to všechno přidáme až na fólii.

Stružce necháme jen mírný spád, nejlépe 2 cm (nanejvýš 3 cm) na každý metr délky, protože při vyšším spádu bychom potřebovali větší nádrže, ale hlavně o hodně silnější čerpadlo, které by stačilo rychlému proudění vody.

  • Do jisté míry lze proud zpomalit malými tůňkami a mírnými přepady, musíme však počítat s větším objemem vody v celém okruhu.
  • Tůňky a přepady lze vybudovat i při nízkém spádu, voda se tak bude okysličovat a bude ji rovněž více slyšet.

Jestliže uděláme stružku mělkou a s rovným dnem, postačí hloubka vody 2–3 cm, u nerovného dna je lepší 8–10 cm, aby proud strhával případné nečistoty, které se v dolní nádrži usadí u dna, nebo se zachytí na filtru a nezůstanou v korytě.

Stružku obvykle nebudujeme nad terénem, ale její okraje s ním zarovnáme a břehy pokryjeme kameny či podobným materiálem, nebo je osázíme vhodnými rostlinami. Pokud je zatravníme, budou se špatně sekat a navíc nezabráníme, aby se drobné kousky trávy nedostaly do vody.

Působivé vodopády

Princip je zde stejný jako u stružek – dvě nádrže a přečerpávání v uzavřeném systému. U vodopádu ale můžeme využít vyšší sklon terénu, nebo jej uměle vytvořit. Čím vyšší převýšení, tím větší vodopád, přičemž vysoký a úzký vodopád přitahuje pohled vzhůru, širší a nižší prostor opticky rozšiřuje.

Z technického hlediska je důležité, aby byl přepad vysunutý před svislou stěnu. Pokud to neuděláme, voda bude po stěně stékat a vytvoří jiný efekt, nikoliv vodopád. Pro přepad poslouží vodorovná deska, například dlaždice nebo plochý zbroušený kámen, případně nerezový plech a podobně. Pokud v celkové kompozici používáme dřevo, můžeme sáhnout i po prkénku. Pak ale musíme počítat s tím, že pokud nebude trvale ve vodě (když budeme vodopád spouštět je někdy), časem se rozeschne a popraská.

Podle velikosti vodorovné desky volíme čerpadlo (nebo naopak), a to podle pravidla, že čím širší vodopád, tím vyšší průtok – přibližně asi 4,5 litrů za minutu na každé 3 cm šířky. Odpovídající objem musí také mít obě nádrže.

Místo jednoho většího vodopádu lze vytvořit menší kaskády, přičemž nad každým přepadem vytvoříme tůňku.

Atraktivní vodotrysky

Nejhlasitěji a nejpřirozeněji vodopád i vodotrysk zurčí, když dopadá na vodní hladinu.

K jednoduchému zahradnímu vodotrysku toho moc nepotřebujeme. Do vyhloubené jámy zapustíme nádobu, na dno položíme čerpadlo s filtrem, na svislý výtok z čerpadla nasadíme trubku, vyřešíme přívod elektřiny, nádobu zakryjeme kovovou nebo plastovou mříží s menšími oky, na kterou naskládáme kameny, aby nebyla vidět. Napustíme vodu a na vyčnívající trubku nasadíme trysku, která může procházet například kamenem s otvorem, chrlič nebo stylizovanou fontánku. K dostání jsou trysky, které vytváří nejrůznější efekty vodotrysku, od gejzíru po vodní kouli.

  • Vodotrysk seřídíme tak, aby voda trvale nedopadávala na měkký terén kolem, třeba na trávník, protože by ho vymlela.
  • Popisovaný princip lze využít i pro takzvaný pramenný kámen, z kterého voda netryská, ale jen stéká a vytváří dojem pramenu, nebo pro různé chrliče.
  • Speciální tryskou lze z vodotrysku vytvořit i mlžič, který umí rozprašovat jemné kapičky vody. Musíme ovšem do nádrže zajistit plynulý přítok, protože většina rozprášené vody se zpátky do oběhu nevrátí.
  • Nejvhodnější jsou vysokotlaká ponorná čerpadla, ta nízkotlaká spíše využijeme při filtraci jezírek.