Maziva pro zahradní techniku: není olej jako olej
16. 2. 2018

Maziva pro zahradní techniku: není olej jako olej

Správný druh používaného oleje přímo ovlivňuje životnost motoru. Nevhodný olej dokáže napáchat velké škody, což ve finále znamená drahé opravy.

Největší chybou při používání zahradní techniky je absolutní nezájem o nastudování návodů k obsluze, kde jsou jasně a výstižně uvedené rady pro používání strojů a doporučení ohledně výběru provozních kapalin, do nichž zahrnujeme i motorové oleje.

Minerální nebo syntetický olej?

Olejů pro motory je velký výběr.Hlavní zásadou je u zahradní techniky vždy používat zásadně motorové oleje, určené pro vzduchem chlazené motory, které pracují s vyššími teplotami než motory automobilové, vybavené chlazením kapalinou. Pokud sáhneme po automobilovém motorovém oleji, například v sekačce takové mazivo rychle zdegraduje, výsledkem je značná tvorba usazenin a následné poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

Nejlevnější oleje jsou minerální, označené například SAE 30. Jedná se o sezonní olej, který je za nižších teplot hustší a proto se hodí například jen pro motory sekaček nebo vertikutátorů, pracujících pouze od jara do podzimu.

Dražší, značené XW-Y, jsou univerzální, pro všechny typy čtyřtaktních motorů, mohou se používat celoročně. Čím je číslo X nižší, tím lépe olej maže za nízkých teplot. Je to ideální olej jak pro výkonnější motory sekaček, tak pro kultivátory, křovinořezy nebo zahradní traktory. Díky řidší konzistenci je snadno čerpatelný i za nižších teplot, takže pokud vlastníme stroj, který chceme používat i v zimě, pak by starty za teplot kolem nuly neměly činit problémy. Hodnota Y zase udává teplotní třídu - pro zahradní techniku je běžně dostupný a zcela vhodný olej 10W-30 nebo 10W-40 pro silně zatěžované motory.

Nejvýkonnějším typ olejů má označení 5W-xx. Je to mazivo, speciálně určené především pro sněhové frézy, pracující i v tuhých mrazech. Motory totiž musí být dobře mazány i za extrémních podmínek a plně syntetický olej je velice řídký, proto velmi dobře maže ihned po prvním startu. Tento olej se obecně moc nedoporučuje pro provoz jiných strojů, neboť při vyšších teplotách dochází k jeho spalování, což je nežádoucí jev, při kterém dochází k tvorbě usazenin ve spalovacím prostoru.

Nejčastější chyby při používání olejů v zahradní technice

  • Tmavší barva použitého oleje je správná.Míchání olejů jednotlivých tříd je nebezpečné. Pokud nemáme k dispozici olej stejné značky, jeho třída je ale stejná, pak jej můžeme bez problémů nahradit nebo dolít.
  • Nevhodná výměna olejů: olej minerální bychom po dlouhé době provozu neměli měnit za některý z kvalitních syntetických olejů, které jsou určené pro náročnější využití. Motor tím můžeme i zničit: řidší olej je více aditivovaný a tím rychle rozpouští usazeniny, které se při použití starého typu oleje vytvořily.
  • Málo důkladné vypuštění starého oleje: při výměně olej vždy necháme z motoru důkladně vytéct, nejlépe pokud je motor prohřátý a mazivo zřídne. Máme-li k dispozici vypouštěcí šroub oleje, tak ho vždy používáme a neřešíme odsávání napouštěcím hrdlem.
  • Nevhodné používání vyjetého oleje na ztrátové mazání či jiné aktivity. Vyjetý olej patří v obalu na sběrný dvůr, kde s ním naloží podle platné legislativy. U větších motorů měníme vždy s olejem i filtr.

Místo odsávání stroj překlopte na bok a olej nechejte vytéct.

Autor Jaromír Malich.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: devětplusjedna = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

Maziva pro zahradní techniku: není olej jako olej

(VWPsQNus9mBxQmT6hwAjEK4uM7N-.7.f-lm~eYSx47bO), 16. 2. 2018, 12:30

Vážený autore, a co výkonnostní třída olejů, to Vám nic neříká? Pak ale nepište odborné články tohoto zaměření.

Maziva pro zahradní techniku

(Vlastimil), 17. 2. 2018, 11:25

Vážený Jaromíre Malichu,

svým "odborným" článkem jste učebnicově znázornil podstatu jednoho rčení které zní: Je lepší mlčet (v tomto případě nepsat) a být pouze považován za hlupáka, nežli promluvit (napsat článek) a tuto skutečnost potvrdit.

RE: Maziva pro zahradní techniku

(kamil), 6. 3. 2018, 18:46

pan Malich to napsal správně. Bohužel oleje 10W30 byť jsou levné a pro sekačky vhodné tak jej balí jako speciální oleje do sekaček a prodávají draze. Ano jednorozsahový olej je pro sekačku nejvhodnější.
Nedoporučuji sekačku bez ovládání plynu, která má nastavené pevné otáčky a po startu hned běží ve vysokých otáčkách.

RE: Maziva pro zahradní techniku

(Jaromír Malich), 27. 3. 2018, 18:02

Oleje 10W-30 zas tak laciné nejsou z důvodu větší aditivovanosti, pro vzduchem chlazené motory jsou vhodné především u celoročně užívaných strojů, jako třeba jednoosáky a podobně, se kterými chceme uklízet v zimě sníh a v létě sekat na seno či vozit dříví od lesa. Bohužel dnes jsou sekačky vybavovány motory s autosytičem bez ovládání otáček, je to z toho důvodu, že výrobci chtějí zjednodušit co nejvíce ovládání. Oleje pro motory obsahují protiotěrové přísady, které brání rychlému opotřebení, hlavní je zásadně nepoužívat automobilové typy olejů, na což nedávno ve své jarní kampani na facebooku upozornil i Briggs and Stratton.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS