Zahrada není jen oáza klidu, starost o zeleň, koutek, kam se můžete uklidit s knížkou nebo místo letních oslav. Zahrada a práce na ní je také svázaná různými zákony. Znáte je? Vyznáte se alespoň v základních poučkách a víte, co je dovoleno a který paragraf byste si raději měli prostudovat, než se pustíte do úprav zahrady, kácení nebo sklizně sousedovy hrušky, která k vám přesahuje?

V lednu se však nemusíte zabývat jen zákony a tím, co všechno se vás týká nebo ne. Už nyní si můžete promyslet letošní záhony a začít s předpěstováním. S tím vám poradí Petra v následujícím příspěvku z YouTube kanálu Zahrada pro radost.

Zdroj: Youtube

Zákony platí i na plevel nebo invazivní rostliny

Víte, že existuje zákon o rostlinolékařské péči, konkrétně 326/2004 Sb., který upravuje i to, jakým způsobem se musí každý majitel nebo pronajímatel starat o své pozemky? Jde v podstatě o redukci plevelů, případně také dalších invazivních druhů, které se krajinou volně šíří. Musí se starat soukromí majitelé, firmy, obce i stát. Ti všichni mají povinnost nenechat své pozemky zcela zarůst divoce plevely. Nedodržování zákona může být posuzováno různě. A to jako přestupek, který soukromou osobu může vyjít až na 30 tisíc korun, firmu i půl milionu. Přitom obvykle stačí nechat porost několikrát do roka posekat. Zatímco plevel je prostě všudypřítomný a u nás běžný, přísně se také pohlíží na invazivní rostliny.

V tomto případě jste jistě už slyšeli o bolševníku, který není jen nepůvodní rostlinou, ale hlavně je nebezpečný pro lidi i zvířata. Invazivní druhy ale představují problém pro celý ekosystém, a proto, ač neznamenají přímé ohrožení na zdraví, jsou neméně problematické. Volně se šíří krajinou a agresivně vytlačují původní druhy. Na našem území jde až o 75 druhů rostlin, které jsou považovány za invazivní a jejich výskyt je nutné regulovat. Na seznam patří i tyto:

 • ambrózie peřenolistá
 • bolševník velkolepý
 • borovice vejmutovka
 • javor jasanolistý
 • křídlatka česká
 • křídlatka japonská
 • křídlatka sachalinská
 • kustovnice cizí
 • laskavec ohnutý
 • netýkavka malokvětá
 • netýkavka žláznatá
 • pajasan žláznatý
 • pěťour maloúborný
 • střemcha pozdní
 • topinambur hlíznatý
 • trnovník akát
 • třapatka dřípatá
 • vlčí bob mnoholistý
 • zlatobýl kanadský
 • zlatobýl obrovský

Zákon reguluje i kácení stromů, vypalování trávy zakazuje úplně

Pokud si myslíte, že vyřešíte údržbu pozemku vypalováním trávy nebo pálením listí, pak pozor i na toto. Hrabanku čili organický materiál posbíraný hrabáním zahrady ještě spálit můžete. Je to možné jen v případě, že není vydaný zákaz zakládání ohňů.

Doporučuje se pálit shrabaný zahradní odpad pouze v ohraničeném ohništi, ideálně během bezvětří. Mějte po ruce možnost okamžitě případný požár hasit, nenechávejte ho bez dozoru a vždy po skončení ohniště zcela uhaste. Jiné je to ale v případě vypalování trávy. Tato praktika je docela zakázaná, a to dokonce rovnou třemi zákony. V případě porušení vám hrozí pětadvacetitisícová pokuta.

Jinou běžnou prací na zahradě, kterou svazuje zákon, je kácení stromů. Možná se vám může zdát, že co je na vašem pozemku obec či stát zajímat nemusí, ale už ze zákona o plevelu víme, že to tak opravdu není. Strom můžete bez povolení pokácet, pokud ohrožuje bezprostředně lidské životy či značný majetek. I v tom případě se ale provedení prací hlásí a to do 15 dnů po pokácení.

O povolení žádá majitel pozemku obec. Nutno dodat, že obec i zákony se dívají jinak na vaši starou třešeň než na prastarou lípu v aleji, která je na vašem pozemku. Co se týče právě stromořadí či jiného významného krajinného prvku, pak vždy žádejte o povolení. Někdy jde i o památkově chráněné stromy. V těchto případech totiž neplatí ani obecné pravidlo, že strom na vašem pozemku, jehož obvod v 1,3 m nadzemí je menší než 80 cm, smíte pokácet bez ohlášení.

Sklízíte, co jste nezaseli? Zákony platí i na sousedovo ovoce

Co se týče stromů zasahujících od sousedů k vám a případné ovoce, pak platí hned několik pouček. Jedna z nich určitě je, že soused by měl sázet stromy nejblíž 3 metry od hranice pozemku, u menších stromů do tří metrů vzrůstu to může být i 1,5 metru od plotu. Toto nařízení se snaží předcházet právě případným sporům.

Pokud strom přerůstá až k vám, souseda můžete vyzvat k tomu, aby zeleň zredukoval. Ohrožuje-li strom zdraví či majetek, pak to můžete provést i vy. Co se týče případných plodů, ty jsou souseda, dokud jsou na větvích stromu. Až spadnou, jsou vaše, což znamená, že je můžete sníst, ale také je musíte uklidit právě vy. Nicméně chcete-li dobré vztahy, snažte se vyjít si se sousedem vstříc. Vždy se to vyplácí!                               

Související články

Zdroje: kurzy.cz, hzscr.cz, denik.cz, udalosti247.cz, vitalia.cz