obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zahradničení podle Měsíce: Co nám radí lunární kalendář na přelomu září a října?

Měsíc kvapem ubývá a ke konci týdne nastane novoluní, čas, kdy je péče o zdraví a přírodní rovnováhu zahrady nejúčinnější. Spolupracovat můžete se Lvem, Pannou a Váhami.

Sklizeň a péče o záhony

V pondělí a úterý ubývající měsíc prochází znamením Lva. Živlem dne je oheň, energie je dynamická, mužská a posiluje především plody rostlin. Ideální čas pro sběr a zpracování veškerých plodů, které nám štědrá zahrada na sklonku září dává. Ve Lvu je vhodné plít, plevel se nebude snadno obnovovat – i na konci sezóny je pletí důležité, protože když nenecháte plevel vysemenit, budeme mít méně práce v dalším roce. Vypletou a kyprou půdu ihned překryjte mulčem, posečenou trávou nebo slámou, která zabrání dalšímu růstu plevelů, vysychání a erozi a podporuje zdraví a úrodnost půdy.

Více se dozvíte v zahradnickém lunárním kalendáři na pondělí a úterý

Množení i budování

Ve středu, čtvrtek i v pátek putuje ubývající Měsíc znamením Panny. Měsíc putuje znamením Panny. Živlem dne je země, energie je ženská a stimuluje především kořeny. Je den vhodný pro přesazování a množení rostlin řízkováním, hřížením i dělením trsů. Můžete tak z jedné bylinky, trvalky či keře získat zdarma mnoho nových, a to poměrně snadno. Dny Panny v září jsou ideální pro množení dřevnatějících bylinek a jehličnanů. Stále ještě můžete založit záhony nových jahod ze zakořeněných šlahounů. Panna nám dává sílu a trpělivost, čehož můžete využít třeba při stavbě suché zídky nebo skalky.

Podrobnosti a další tipy naleznete v lunárním kalendáři na středu, čtvrtek a pátek

posezení na zahradě s konvemi a chryzantémou posezení na zahradě s konvemi a chryzantémou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Temná tvář měsíce

V sobotu nastává novoluní, čas zklidnění a obnovy. Je ideální doba k opatřením, která podpoří zdraví zahrady.  Zahradničení v souladu s lunárními cykly zároveň znamená zahradničení v souladu s přírodou. Lunární zahradník se snaží co nejvíce využít přírodní procesy, nastolit v zahradě rovnováhu, podporovat všechny přirozené pomocníky. Mnoho z nich – ježci, žáby, ještěrky, užovky, netopýři, slunéčka, čmeláci či škvoři – k přežití nutně potřebují bezpečné zimní úkryty. Opravdu se vyplatí jim nechat přístupný (a v zimě v klidu ponechaný) kompost, kupu listí překrytou klestím v koutě zahrady, a kupku kamení, pokud nemáte suchou zídku. Ptáci zase ocení vyčištěné budky, krmítko, napajedlo a dostatek dřevin. Více užitečných informací i souvisejících článků na vás čeká v zahradnickém lunárním kalendáři na sobotu

strnad zahradní strnad zahradní Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rozkvetlá neděle

V neděli, stejně jako v sobotu, prochází Měsíc znamením Vah. Dnes však začal měsíc již nesměle dorůstat. Živlem dne je vzduch, energie je neutrální, mužská a stimuluje především květy rostlin. Pokud pozdně kvetoucí rostliny zavlažíte a pohnojíte, budou zdobit zahradu i v průběhu podzimu. Ovšem v tuto dobu je můžete bez obav hnojit letničky a pozdně kvetoucí trvalky v nádobách, ostatní hnojit přestaňte, zvláště pak dřeviny. Přibývající měsíc podporuje nadzemní části rostlin k růstu. Nastává období vhodné pro výsadby, ode dneška až do úplňku budou okolnosti stále příznivější. Říjen je měsícem ideálním pro sázení dřevin včetně růží, a také pro výsadbu okrasných cibulovin. Přibývající Měsíc však ponouká k růstu nejen rostliny, ale také houby – nedělní procházku po lese s košíkem v ruce si určitě dopřejte. Více se dočtete v zahradnickém lunárním kalendáři na neděli

Akční letáky