Na většině zahrad neleží sníh a nepanuje ani mráz. Díky tomu můžeme i v lednu bez obtíží zakládat vysoké záhony nebo záhony určené pro zahradničení bez rytí, stavět suché zídky či bylinkové spirály, budovat zahradní cestičky, instalovat opory pro popínavé rostliny, hloubit jámy pro zahradní jezírka, zkrátka tvořit ještě krásnější a jedinečnější zahradu.

Aby izolace neškodila

Díky deštivému počasí není třeba zalévat stálezelené rostliny, které za suché zimy mohou trpět žízní. A díky vlídné teplotě nemusíme přidávat ochranné vrstvy choulostivým rostlinám – ba právě naopak, mohou se zapařit. Pokud jsou rostliny zabalené a teploty se pohybují nad nulou, vyplatí se izolaci dočasně odstranit, nebo alespoň umožnit lepší větrání. V kombinaci s vlhkem by mohl kryt podpořit rozvoj houbových chorob. Zvláště u druhů citlivých na zimní vlhkost (například pampová tráva, suchomilné trvalky, bylinky a skalničky) je třeba hlídat, aby nebyly tísněny mokrou nastýlkou a obaleny vlhkou textilií.

Řez dřevin

Mnohé dřeviny, okrasné i ovocné, je vhodné prořezávat v zimě. Ovšem vždy je podmínkou bezmrazý den, a nejlépe období déletrvající oblevy. Současné počasí je proto pro prořezávky jako stvořené. Můžeme například prořezávat jabloně a hrušně. Pokud okrasné vrby a svídu, jejichž mladé větve se pestře vybarvují, zkrátíme, podpoříme tak jejich růst. Zmladit lze i keře ruje vlasaté, a dalších okrasných dřevin, které nekvetou časně zjara. Řežeme zásadně ostrými nůžkami či pilkou nad pupenem, šikmo aby voda po řezu stékala. Rány ošetříme sadařským balzámem.

Nejvyšší čas vyčistit budky

Ptáci jsou tou nejlepší biologickou ochranou proti mšicím a dalším savým škůdcům. Ze stromů, keřů a rostlin jich oberou miliony - pokud však na naší zahradě zahnízdí. Vyvěsíme proto ptačí budky a stávající vyčistíme od staré výstelky – je poslední vhodná doba, navíc práce je příjemnější za vlídného počasí nežli za silného mrazu. Nyní mohou budky posloužit ptákům jako noční útočiště, brzy zjara si je budou moci vybrat jako domov pro založení rodiny. Výstelku si ptáci vždy nanosí novou, stará by jen překážela a mohla by být i zdrojem přezimujících parazitů.