Se zakládáním trávníku začínáme ihned na jaře, když je počasí příznivé. Nejprve musíme plochu důkladně připravit, tedy zlikvidovat původní porost. Týká se to především plevelů, které likvidujeme mechanicky, tedy bez použití postřikových herbicidů. Tím předejdeme nebezpečí pronikání chemie do spodních vod.

Zpracování půdy a dodání živin

Plevele můžeme opatrně likvidovat mělkou podmítkou nebo postupným vypletím. Druhý z uvedených postupů se však hodí pouze pro menší prostranství. Po ukončení očišťujících procedur, jako je ještě odstranění kamenů a dalších nežádoucích předmětů na ploše, se pustíme do hlavní přípravné fáze.

Orba pomůže připravit půdu do ideální hloubky. Provádíme ji do přibližně dvaceticentimetrové hloubky, kdy promícháme a obrátíme nejúrodnější část půdy, ornici. Zpracovávat půdu velkým traktorem je nevhodné. Orací pluhy za kolové traktory mají pracovní hloubku proti jednoosému stroji až dvojnásobnou. S efektem obrácení půdy zde dojde k vyorání velmi neúrodného podloží, které je většinou jílovité a kamenité.

Na původně zarostlých místech, která jsme začali připravovat na znovuzaložení trávníku, začínáme kypřením pomocí rotavátoru nebo kultivátoru. Tím narušíme travní drn a půdu před orbou rozrušíme. Díky tomu je orba velmi snadná – už ji neprovází namotávání rostlinných zbytků na orebné těleso.

Pokud je na ploše pod zemí zakopaný stavební odpad, necháme jej nejprve skrýt bagrem. Pokud máme v plánu sázet i okrasné dřeviny nebo i zeleninovou zahrádku, hloubka skrývky musí být větší. Kvalitní zeminu získáme v obecních kompostárnách, kde se sváží a zpracovává rostlinný odpad ze širokého okolí. Tato zemina poslouží zároveň jako zdroj živin. Na zahradách, kde provádíme obnovu trávníku, přikryjeme ornici dvoucentimetrovou vrstvou kvalitní prosítované zeminy z kompostu. Pro následné nasetí trávníku je to výborná alternativa. V růstové fázi po zasetí dodá základní živiny.

Výsev, utužení a zálivka

Po dokončení příprav se pustíme do samotného výsevu. K dispozici máme tři základní typy osiv. Nejpoužívanějším typem je parkový typ, který dorůstá přijatelné výšky a tvoří středně hustý koberec a používá se běžně i v zahradách. Luční směs je tvořena vysokými druhy, jako je například jetel nebo srha. Perfektně se hodí do přírodních zahrad, kde poslouží i jako výborný základ pro sušení sena pro drobná zvířata. Hřišťový typ velmi málo přirůstá a tvoří hustý koberec, odolný proti poškození. Výsev provádíme buď ručně nebo malým kolovým rozmetadlem, které nám pomůže s výsevem na větší ploše. Po výsevu ještě celé místo utužíme lopatou nebo travním válcem. Výsev každý den zaléváme, nejlépe ráno a večer. Prvních klíčících rostlin si za dobrých podmínek všimneme za zhruba dva týdny, po měsíci a půl provedeme první seč.