Traviny
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Základní travní druhy a jejich směsi: recept na ideální trávník

Míchání travních směsí je tak trochu alchymie. Pro různé účely, trávník okrasný, rekreační, či sportem zatěžovaný, je třeba volit jiné poměry základních druhů trav. Které to jsou a jaké mají vlastnosti? Kam se hodí trávník s převahou lipnice, a kde by měl mít hlavní slovo jílek či kostřava?

Základ veškerých trávníků tvoří jílek vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční a psineček tenký. Podle toho, jaký mezi nimi ve směsi zvolíte poměr, jsou určeny vlastnosti trávníku. Travní směsi lze obvykle zakoupit již namíchané – ale i v tomto případě je dobré znát vlastnosti jednotlivých travních druhů a podle složení směsi si moci zkontrolovat, zda je pro vybraný účel opravdu vhodná. Vybaveni znalostmi o travách si navíc travní osivo můžete namíchat i sami.

Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

Druh dříve též nazývaný jílek anglický je jednou z nejkvalitnějších víceletých trav. Vyžaduje těžší půdy s utuženým povrchem, dobré vláhové podmínky a přístupné živiny..

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vyžaduje časté, avšak nepříliš nízké sekání (25 až 30 mm). Při delších intervalech sečí má tendenci tvořit trsy.

Jílek vytrvalý je základní složkou anglického trávníku. Je sytě zelený, nižšího vzrůstu, silně odnožující. Má přímá, na bázi načervenalá stébla, čepele listů jsou až 6 mm široké.

Výhody

 • Ze všech travních druhů po zasetí nejrychleji vzchází a roste. Měkký, pružný travní drn se vyvíjí a zakořeňuje již v roce zasetí.
 • Je velmi odolný vůči mechanickému zatížení a při poškození výborně regeneruje.
 • Dokáže dobře konkurovat plevelům.

Nevýhody

V našich podmínkách je však jílek poněkud méně vytrvalý a náchylný k vymrzání a napadení houbovými chorobami. Zvláště v polohách s déle ležící sněhovou pokrývkou bývá často ve velkém napadán plísní sněžnou. Rovněž hůře snáší extrémní sucho.

Využití

Jílek vytrvalý je základem všech zatěžovaných sportovních i rekreačních trávníků, v nichž tvoří vitální složku zajišťující porostu odolnost vůči silné zátěži a rychlou regeneraci poškozených míst. Je rovněž základem všech směsí určených pro rychlou obnovu ploch a regenerační výsevy. Do nejjemnějších reprezentativních trávníků vhodný není.

Vzhledem k jeho vitalitě je potřeba, abychom směsi, v nichž je zastoupen, vysévali přesně, aby v prvních fázích vývoje travního porostu nepotlačil druhy s pomalejším vývojem.

Traviny Traviny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kostřava červená (Festuca rubra sensu lato)

kostřava cervena kostřava cervena Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tato travina je základem všech okrasných trávníků. Jde o nenáročný druh, který se vyskytuje ve třech různých formách. Kostřavy mohou být červené – trsnaté, s krátkými či dlouhými podzemními výběžky.

Kostřava červená je nižší tráva sytě zelené až šedozelené barvy. Přízemní listy má dlouhé a zpravidla štětinovitě složené, hluboce rýhované, až 1 mm široké. Stébelné listy bývají širší – asi 2 mm, ploché nebo žlábkovité.

Kostřava je poměrně nenáročná. Trsnaté kostřavy jsou suchomilnější a společně s kostřavou ovčí se vyskytují na vysychavých stanovištích v nižších polohách, zatímco výběžkaté typy jsou spolu s psinečkem tenkým hojně zastoupeny na vlhkých horských loukách a pastvinách.

 • Po zasetí vzchází kostřava červená středně rychle, za dva až tři týdny.
 • Obrůstá časně zjara a je velmi odolná vůči nepříznivým k
  obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  Velmi dobře snáší časté a nízké sekání (20 až 40 mm u okrasných trávníků i u sportovních trávníků) a mírnou zátěž.

  limatickým podmínkám.
 • Trávníkový drn se vyvíjí a zakořeňuje středně rychle, u špičkových odrůd je hustý, velmi jemný.
 • Odolává suchu, kdy sice zasychají listy, ale rostlina velmi dobře regeneruje.

Využití

 • Trsnaté a krátce výběžkaté odrůdy kostřavy červené jsou základem nejjemnějších okrasných trávníků (tvoří zde 60–70 %), pro svůj hustý, velmi jemný drn.
 • Nejkvalitnější odrůdy se používají též na golfová jamkoviště.
 • Výběžkaté odrůdy, které mají poněkud řidší drn, ale lépe vyplňují prázdná místa v porostu, se uplatňují více v užitkových a krajinných trávnících, zejména na chudších a sušších stanovištích.

 

Lipnice luční (Poa pratensis)

lipnice luční lipnice luční Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Širokolisté formy lipnice rostou na úrodných loukách i na pastvinách s dostatkem vláhy od nížin až po subalpínské pásmo. Úzkolistá forma se častěji vyskytuje v nižších polohách na suchých stepních loukách, cestách, křovinatých stráních a sutích.

Lipnice luční je vytrvalá rostlina s dlouhými podzemními výběžky, středního vzrůstu, sytě zelené barvy.

Plně vyvinutá lipnice

luční tvoří hustý, středně jemný trávník, který je velmi vytrvalý, odolný vůči mechanickému narušení a dobře regeneruje podzemními výběžky.

Nevýhody

 • Odrůdy lipnice po zasetí vzcházejí velmi pomalu, za tři až čtyři týdny.
 • Trávníkový drn se vyvíjí a zakořeňuje také velmi pomalu, plného rozvoje dosahuje až v dalších letech.
 • U některých druhů lipnic je třeba počítat i pozdním nástupem jarního růstu.
 • Existuje zde náchylnost k některým listovým onemocněním – především na podzim.

Využití

 • Lipnice luční je základní složkou směsí pro zatěžované sportovní a užitkové
  obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  Snáší i nižší seč (10 až 30 mm) než jílek vytrvalý.

  trávníky, v nichž zvyšuje kompaktnost drnu a jeho odolnost vůči mechanickému poškození. Zároveň pomáhá zacelit poškozená místa.
 • Špičkové odrůdy s úzkým listem mohou být použity i do směsí pro okrasné trávníky.
Traviny Traviny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Psineček tenký (Agrostis tenuis Sibth.)

je nízká tráva s krátkými podzemními výběžky. Stébla jsou tenká, hladká, přímá. Ploché nebo polosvinuté listové čepele jsou obvykle široké 2 mm.

Vyžaduje dostatek vláhy a časté a nízké sekání.

Výhody

 • Všeobecně jsou psinečky konkurenčně velmi silné i vytrvalé.
 • Trávníkové odrůdy tvoří velmi hustý koberec.

Nevýhody

 • Psinečky se po zasetí vyznačují pomalým vzcházením (za 21 až 30 dnů) i pomalým počátečním růstem.
 • Na jaře později obrůstá.
 • Má sklon k tvorbě plsti i malou odolnost vůči zátěži, pokud jej nesečeme pravidelně a velmi nízko (5 až 10 mm).
 • Trávníky s podílem psinečků mají největší sklon k plstnatění a vyžadují proto vertikutaci.

Využití

Psineček tenký je vhodný jako doplněk ve směsi s kostřavou červenou pro nejjemnější okrasné trávníky.  Používá se též do směsí pro golfová jamkoviště – greeny.

Akční letáky