Základ veškerých trávníků tvoří jílek vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční a psineček tenký. Podle toho, jaký mezi nimi ve směsi zvolíte poměr, jsou určeny vlastnosti trávníku. Travní směsi lze obvykle zakoupit již namíchané – ale i v tomto případě je dobré znát vlastnosti jednotlivých travních druhů a podle složení směsi si moci zkontrolovat, zda je pro vybraný účel opravdu vhodná. Vybaveni znalostmi o travách si navíc travní osivo můžete namíchat i sami.

Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

Druh dříve též nazývaný jílek anglický je jednou z nejkvalitnějších víceletých trav. Vyžaduje těžší půdy s utuženým povrchem, dobré vláhové podmínky a přístupné živiny..

Vyžaduje časté, avšak nepříliš nízké sekání (25 až 30 mm). Při delších intervalech sečí má tendenci tvořit trsy.

Jílek vytrvalý je základní složkou anglického trávníku. Je sytě zelený, nižšího vzrůstu, silně odnožující. Má přímá, na bázi načervenalá stébla, čepele listů jsou až 6 mm široké.

Výhody

  • Ze všech travních druhů po zasetí nejrychleji vzchází a roste. Měkký, pružný travní drn se vyvíjí a zakořeňuje již v roce zasetí.
  • Je velmi odolný vůči mechanickému zatížení a při poškození výborně regeneruje.
  • Dokáže dobře konkurovat plevelům.

Nevýhody

V našich podmínkách je však jílek poněkud méně vytrvalý a náchylný k vymrzání a napadení houbovými chorobami. Zvláště v polohách s déle ležící sněhovou pokrývkou bývá často ve velkém napadán plísní sněžnou. Rovněž hůře snáší extrémní sucho.

Využití

Jílek vytrvalý je základem všech zatěžovaných sportovních i rekreačních trávníků, v nichž tvoří vitální složku zajišťující porostu odolnost vůči silné zátěži a rychlou regeneraci poškozených míst. Je rovněž základem všech směsí určených pro rychlou obnovu ploch a regenerační výsevy. Do nejjemnějších reprezentativních trávníků vhodný není.

Vzhledem k jeho vitalitě je potřeba, abychom směsi, v nichž je zastoupen, vysévali přesně, aby v prvních fázích vývoje travního porostu nepotlačil druhy s pomalejším vývojem.

Kostřava červená (Festuca rubra sensu lato)

Tato travina je základem všech okrasných trávníků. Jde o nenáročný druh, který se vyskytuje ve třech různých formách. Kostřavy mohou být červené – trsnaté, s krátkými či dlouhými podzemními výběžky.

Kostřava červená je nižší tráva sytě zelené až šedozelené barvy. Přízemní listy má dlouhé a zpravidla štětinovitě složené, hluboce rýhované, až 1 mm široké. Stébelné listy bývají širší – asi 2 mm, ploché nebo žlábkovité.

Kostřava je poměrně nenáročná. Trsnaté kostřavy jsou suchomilnější a společně s kostřavou ovčí se vyskytují na vysychavých stanovištích v nižších polohách, zatímco výběžkaté typy jsou spolu s psinečkem tenkým hojně zastoupeny na vlhkých horských loukách a pastvinách.

  • Po zasetí vzchází kostřava červená středně rychle, za dva až tři týdny.

Velmi dobře snáší časté a nízké sekání (20 až 40 mm u okrasných trávníků i u sportovních trávníků) a mírnou zátěž.