Teploty jsou na podzim nižší a vlhkosti je zpravidla víc, takže tráva rychleji a rovnoměrněji klíčí, nemusíme ji zalévat tak často jako na jaře. Od podzimu do jara budeme po trávníku šlapat jen minimálně a v květnu bude navíc připraven na plnou zátěž lépe, než kdybychom jej založili předcházející měsíc.

Příprava pozemku

Pro výsev je tedy ideální doba od začátku září do desátého října, nikoli však později, traviny by před zimou nevytvořily 4–5 pravých listů.

Před výsevem musíme půdu dobře zrýt přibližně na hloubku rýče. Pečlivě vybereme plevel, zbytky kořínků a větší kameny. Nekypříme zbytečně hluboko, neboť semena vyžadují „tvrdé lůžko“ a „měkkou peřinu“, čímž zajistíme vzlínání vody k osivu a zabráníme nežádoucímu vypařování. Plochu nahrubo zarovnáme do roviny a necháme ji jeden až dva týdny slehnout, můžeme ji také utužit válcem.

Spotřeba osiva

Množství osiva počítáme na plochu 100 m2 a řídíme se druhem travní směsi a našimi požadavky. Pokud chceme hustější trávník rychle, vysejeme asi o 10 % víc semen, než je doporučováno, větší množství osiva také vyséváme kvůli přehřívání na okraje cest.

  • na okrasné a parkové trávníky vysejeme 2–2,5 kg
  • na sportovní, hřišťové a intenzivně zatěžované trávníky 2,5–3 kg
  • na krajinné trávníky a louky 1–1,5 kg.

Volba travní směsi

Na plochu, kterou budeme sekat dvakrát nebo třikrát do roka, zvolíme luční směs, hezká je i luční směs s květinami, v níž najdeme kopretiny i zvonky. Na trávník pro běžný provoz a jedno až dvoutýdenní sečení použijeme parkovou směs, na hřiště a na velmi zatěžované plochy speciální hřišťovou směs. Na trhu lze sehnat i směsi určené přímo na extrémní stanoviště, třeba do stínu, do vlhka i na slunce. Ve směsích jsou namíchány takové trávy, kterým daná stanoviště vyhovují. Určitě ale nikdy neoséváme stinný kout směsí určenou na slunečné plochy a naopak. Pokud máme na zahradě obě stanoviště, raději koupíme dvě balení s rozdílným určením.

Postup

  • Před výsevem vylepšíme pozemek přídavkem minerálního hnojiva typu NPK v dávce 2–5 kg/100 m2. Hnojivo nezarýváme, stačí jen mělké zapravení do vrchní vrstvy půdy, kterou poté urovnáme do finální podoby a lehce utužíme povrch.
  • Směs ze sáčku vždy vysypeme do velké misky a rukou ji dobře promícháme, protože sestává z několika druhů semen a ta menší by mohla zůstat na dně sáčku.
  • Semena rozhazujeme rovnoměrně, ruční osev se hodí na menší plochy, pro větší si pořídíme travní secí strojek, přičemž semena smícháme s trochou suchého písku.
  • Nenecháváme je na povrchu jen ležet, měla by se lehce dostat do půdy, ne však hlouběji než jeden centimetr, ideálně k tomu poslouží železné hrábě.
  • Nakonec půdu uválcujeme nebo udusáme prknem a bezprostředně po výsevu zalijeme jemným postřikem.
  • Tráva vzchází asi deset dnů a po celou dobu by neměla vyschnout.

První sečení

Když vyroste do výšky asi deseti centimetrů, poprvé ji posekáme, abychom podpořili odnožování a tím i houstnutí trávníku. Toto první sekání by však mělo být velmi šetrné, použijeme dobře seřízenou a nabroušenou sekačku, protože rostlinky nejsou ještě pevně zakořeněné a hrubým zacházením bychom je mohli vytrhat. Na menších plochách je ideální kosa, posekanou trávu pak jemně vyhrabeme.

První zima

Trávník do příchodu zimy spolehlivě zakoření a přečká období vegetačního klidu bez problémů. Pokud je zima příliš vlhká a na trávníku leží vlhký sníh, opatrně jej odhrabáváme, aby pod ním nezačala bujet plíseň, která by trávník oslabila.