Vědět důležité informace o půdě na zahradě se určitě vyplatí. Je to důležité nejen pro výběr sortimentu rostlin, kterým se v ní bude nejlépe dařit, ale i pro volbu hnojiv potřebných k vyrovnávání reakce půdy podle jejich konkrétních potřeb.

Půda je živý organismus

V půdě žijí různé bakterie, prvoci, řasy, houby i žížaly. Ve svrchní vrstvě půdy to opravdu doslova žije. I ty nejmenší živé organismy potřebují pro látkovou výměnu humus, který se automaticky tvoří tlením živočišných a rostlinných zbytků.

Jak má zdravá půda vypadat

Vždy se jedná o půdu s dobrou strukturou, dostatečnou zásobou živin, zároveň vyváženou s obsahem živného humusu. Úrodná zahradní půda dobře udržuje vláhu, je dostatečně provzdušněná a je schopná se dlouhodobě postarat o harmonickou výživu všech rostlin. Jakmile budete o své zahradní půdě vědět víc, budete ji moci smysluplně vylepšovat.

Základem každé půdy je hlína, písek a jíl

Každá z těchto druhů zeminy je v různých půdních typech zastoupena v jiném poměru, Víte, jak zjistíte, jaký je ten váš?

Hmat a pohled napoví

Charakter a kvalitu půdy zjistíte i pouhým okem a pomnutím zeminy v dlani. Podle jemnosti částic lze určit, zda se jedná o lehkou půdu, která je tvořena hrubozrnnými částicemi a je převážně z písku. Naopak těžká půda je jemnozrnná, což je způsobeno vyšším podílem jílu a hlíny. Částice jílu jsou na omak mazlavé a tvárné. Nejlepší variantou je, když je v půdě zastoupen písek i jíl rovnoměrně, protože takový poměr výborně zadržuje dešťovou vodu i nutné živiny. Jílová hlína propouští jen malé množství vody a živin a často se míchá s písčitou půdou, aby se provzdušnila.

Udělejte si vlastní sedimentační test

Vyhodnoťte si půdní složení sami doma, jde o jednoduchou metodu. Připravte si vysokou úzkou sklenici, kterou budete postupně plnit. Jako první vrstvu do nádoby vložte ¼ obsahu půdy bez humusu odebrané z hloubky mezi 20 až 50 cm. Zbylé ¾ doplňte vodou a vše důkladně protřepte a smíchejte. Nechte zeminu nějaký čas usadit a pak můžete odezírat.

Nejprve se vždy usadí hrubý písek, nad ním bývá jíl a vrchní vrstvu tvoří hlína. Humusovité látky se vznášejí nejdéle a plavou společně s jemnými kousky hlíny zcela na povrchu. Tímto testem se dozvíte, jaký je procentuální podíl každé složky v půdě. Při optimálním složení půdy jsou podíly jílu a písku zhruba stejné a vrstva humusu je také velmi výrazná. Pokud z výsledků zjistíte, že je půdu nutné zkvalitnit, máte dvě možnosti. Mulčování a tzv. zelené hnojení.

Půda miluje žížaly

Žížaly jsou v půdě neskutečně užitečné. Během cestování podzemními chodbičkami půdu prokypřují, a navíc polykají odumřelé části rostlin a zeminu. Za 24 hodin spolykají tolik materiálu, který odpovídá jejich váze, a většina materiálu z nich opět vychází, a to dobře zpracovaná! Ve střevech žížal totiž žije obrovské množství mikroorganismů, a proto jejich výměšky mají daleko větší mikrobiální aktivitu než polykaná zemina. Vzniká tak humus vázaný na jíl, tedy prvotřídní úrodná půda.

Zdroje: www.ekolist.cz, www.dumazahrada.cz, www.jaktak.cz