Nedostatek kvalitního hnoje či kompostu tíží mnohé drobné pěstitele. Přesto zdaleka ne každý používá zelené hnojení – to je přitom plnohodnotnou náhradou hnoje a půdu navíc provzdušní.

Zelené hnojení znamená hnojení rostlinami vypěstovanými právě pro tento účel. Takzvaný zelený hnůj půdu obohatí o organickou hmotu i živiny a tím zvýší její úrodnost. Pro tento účel se hodí rostliny s krátkou vegetační dobou, bohatým kořenovým systémem a schopností produkovat velké množství biomasy. Můžete zvolit buď jednodruhové zelené hnojení, nebo využít směsi vhodných rostlin.

Zdroj: Youtube

Co a jak vysít?

Stále oblíbenější je svazenka vratičolistá. Je to jednoletá pícnina s rychlým růstem a vývojem, bujně olistěná. Je schopná poskytnout dostatečné množství zelené hmoty již po 30 dnech od výsevu. Přitom není nikterak náročná na půdní ani klimatické podmínky. Vzhledem k drobnému osivu postačí na plochu 100 m2 200 gramů semene. Pro snadnější výsev je ideální promísení s prosátým říčním pískem v poměru 1 : 1.

Další užitečné druhy zeleného hnojení jsou řepka a hořčice. Tyto olejniny se sejí buď jednotlivě, nebo ve směsce. Mají pouze jedno omezení. Není vhodné je používat na pozemky, kde v příští sezoně plánujete pěstování příbuzné brukvovité zeleniny. A nepatří ani na pozemky s výskytem nádorovitosti košťálovin, kde byste po dobu minimálně pěti let neměli pěstovat žádnou brukvovitou rostlinu, tedy ani řepku s hořčicí. Vysévejte 8–10 g osiva na 10 m2. I zde se jedná o drobná semena, rovnoměrný rozhoz usnadní smísení s třetinou prosátého říčního písku.

Peluška jarní poskytuje vyšší množství zelené hmoty především na lehčích humózních půdách s dostatkem vláhy. Na nedostatek vody je citlivá. Vysévejte 12–18 gramů osiva na 10 m2. U pelušky je nezbytné důkladné zapravení do půdy a případné utužení povrchu.

Bob obecný je univerzálním zeleným hnojivem vhodným do všech oblastí. Poskytuje velice brzy značné množství kvalitní biomasy. Vysévejte 18–25 g osiva na 10 m2.

Vikev jarní roste velmi rychle, především v počátku. Výška lodyh může dosáhnout až 140 cm, což je zárukou dostatečného množství zelené hmoty. Vysévejte 8g osiva na 12 m2.

Lupinu zahradní zná asi každý zahrádkář, okrasnou část zahrady dokáže rozzářit širokou škálou barev. Mnohem méně známá je lupina bílá (Lupinus albus). Dorůstá do výšky až 150 cm. V zemi vytváří silný, hluboko pronikající rozvětvený kořenový systém, na kterém jsou, stejně jako u ostatních bobovitých rostlin, hlízky nitrogenních bakterií. Významně zkvalitňuje lehké, písčité, na vápník chudé půdy. Svými hlubokými kořeny navíc kypří půdu do hloubky.

Výčet výše zmíněných druhů představuje pouze ty nejzákladnější, použitelná je celá řada dalších jako např. lupina setá, slunečnice, krmná kapusta, sója apod. Mnoho pěstitelů se vyrábí vlastní směsi na míru svým potřebám. Využít však můžete i již namíchanou luskoobilní směs, která obsahuje hrách, pelušku a oves – ten slouží především jako opora pro obě luskoviny, čímž předchází polehávání a zahnívání porostu. Vysévejte 20–30 g na 10 m2.

Nadrtit a zarýt

V okamžiku, kdy narostlo požadované množství zelené hmoty nebo nastalo období podzimního rytí, je nutné plodiny pro zelené hnojení posekat a rozdrtit. Neposekaná či nerozdrcená hmota se velice špatně zarývá či zaorává a značná část zůstává nad povrchem půdy. K tomuto účelu je ideální použití mulčovacích strojů, které v jedné operaci hmotu posečou a rozdrtí. Na malých plochách poslouží strunová sekačka nebo křovinořez. Pozor však při pěstování lupiny, která vytváří silné lodyhy – ty lze dokonale rozdrtit jedině výkonným mulčovačem. Po rozdrcení nechte organickou hmotu zavadnout a poté ji mělce zaryjte. Bez drcení můžete zarývat pouze malé množství organické hmoty.

Co doporučit na závěr všem, kteří se rozhodnou pro toto řešení? Neotálejte s výsevem a ihned po sklizni zeleniny či brambor vysévejte. Čím dříve se zaseje, tím více hmoty do podzimního rytí naroste a tím lépe půdu pohnojíte.

Užitečné rady

Dodržujte doporučené dávky. Příliš husté porosty snadno podehnívají.
Pro docílení rovnoměrného rozptýlení osiva je ideálním pomocníkem ruční rozmetadlo. Jemné osivo můžete před výsevem smíchat s jemným pískem v poměru 1:1.
Používáte-li hrách nebo pelušku, sejte je raději ve směsce s ovsem nebo pšenicí. Obiloviny jí poslouží jako opora, nezůstávají pak zahnívající ležet na zemi.

Související články

Zdroj: časopis Receptář