Typický venkovský domek v Norsku se zatravněnou střechou.
Zdroj: Schutterstock.com / Nanisimova

Zelené střechy a střešní zahrady – moderní řešení nejen pro budoucnost

Chybí vám zeleň ve vašem okolí? Bavilo by vás start se o střešní zahradu anebo naopak raději byste měli bezúdržbovou střechu? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, možná vám chybí na vašem domě už jen zelená střecha. Ta může kromě jiného zlepšit klima ve vašem okolí a pomoci s filtrací škodlivin a prachu z okolního prostředí.

Městské a velkoměstské střechy budoucnosti

Zelené střechy by se mohly v budoucnu stát ideálním ekologickým řešením v přelidněných městech s převahou budov a nedostatkem zeleně. Tato záležitost u nás však dosud není zcela jednoznačně ošetřena zákonem, jako je tomu například v Německu, kde zelené střechy mají opravdu zelenou. Současnost je ale taková, že ne každá střecha snese takové zatížení, aby mohla být oseta či osázena. Ovšem na druhé straně zelená střecha pomůže zlepšit klima v okolí domu a navíc může poskytnout i výběh pro vaše čtyřnohé mazlíčky, či pomoci nakrmit slepice, které třeba chováte.  

Zelené střechy se dají skvěle využít i v městské zástavbě. Zelené střechy se dají skvěle využít i v městské zástavbě. Zdroj: Shutterstock.com / Alison Hancock

Základní dělení zelených střech

Zelené střechy se obecně dělí na dva typy, a to na extenzivní střechy zahrnující spíše nízké, méně náročné rostliny rostoucí na tenčích vrstvách substrátu a na intenzivní zelené střechy, které zahrnují výsadbu spíše náročnějších typů rostlin, rovněž i vyšší vrstvu zeminy. Tyto faktory ale přispívají k tomu, že zatížení intenzivních zelených střech je tím pádem vyšší. U extenzivních zelených střech se počítá s únosností 60 – 300 kg/m2, zatímco u intenzivních zelených střech se využívají konstrukce o únosnosti dosahujíc až 1000 kg/m2.

Výhody zelených střech

Střecha porostlá rostlinami sedum. Střecha porostlá rostlinami sedum. Zdroj: Shutterstock.com / shutternelke
  • Zelené střechy tvořené z části nebo celkově půdou a vegetací se často dávají na nízkoenergetické a pasivní domy. Vylepšují totiž jejich izolační vlastnosti.
  • S návratem plochých střech do repertoáru staveb rodinných domů se mohou stát zelené střechy i pochozími zahradami či terasami.
  • Zelené střechy vylepšují celkové klima pro bydlení v jejich těsné blízkosti a okolí.
  • Pomáhají přinášet zvláště do měst a velkoměst tolik chybějící zelné plochy a přírodu.
  • Rostliny vysazené na zelených střechách napomáhají s filtrací vzduchu a pohlcováním škodlivin a prachu.
  • Velmi dobře pracují s přívaly při odtoku dešťové vody.
  • Vylepšují zvukovou izolaci domu.
  • Prodlužují životnost hydroizolace střechy.

Skladba jednotlivých vrstev zelené střechy

Na střechách dobře prospívá nenáročné sedum. Na střechách dobře prospívá nenáročné sedum. Zdroj: Shutterstock.com / schubbel

Na stropní konstrukci se ukládá lehký spádový beton. Další vrstvu tvoří hydroizolace, na níž se pokládá geotextilie. Následuje vrstva izolačního materiálu buďto ve formě pěnového skla, polystyrenu anebo keramzitu. Kermazit funguje jako tepelně izolační vrstva, je velmi lehký, ovšem, v tom ho překonává pěnové sklo, které je v některých případech až 4 x lehčí než keramzit. Pěnové sklo se vyrábí recyklací skla, je ekologičtější a navíc je i levnější než keramzit. Na rozdíl od polystyrenových desek je nenasákavé. Další vrstvou je opět geotextilie. Následuje hydroakumulační a filtrační vrstva a vrstva kamenné drti. Závěrečnou vrstvou jsou pochopitelně rostliny, z nichž nejčastěji volené pro zelené střechy jsou netřesky a rozchodníky.

Zelené střechy jsou tak z části, nebo celkově tvořeny půdou osázenou nebo osetou vegetací. Dělící dilatační ochranná vrstva  ji odděluje od konstrukce domu. Ochranná vrstva působí proti prorůstání kořínků. Vegetační vrstvou rozumíme vrstvu vysazených nebo vysetých rostlin.

Nástrahy zelených střech

Tak jako všechno, mají i zelené střechy svá rizika. Aby se tato rizika eliminovala již při samotném startu budování zelené střechy, přizvěte odborníka, který únosnost střechy posoudí. Pro osazení intenzivních zelených střech je tedy možné využít i nízké stromy nebo keře. K údajům o hmotnosti vegetace je nutné přičíst i nasycení vodou, či případné zatížení sněhem. Opravdu každý kilogram navíc pak může hrát významnou roli při volbě těch nejlehčích materiálů. Také nevhodná manipulace například s anténou TV může způsobit poškození použitých materiálů. 

Zazelená se více střech? Pomoci mohou i dotace

Vzhledem k převažujícím výhodám zelených střech nám však nezbývá než doufat, že i u nás se brzy dočkáme zákonné podpory, poskytování finančních prostředků a širšího poradenského spektra, tak jak je tomu již dnes v mnoha evropských zemích.    

Od ledna 2017 je navíc možné získat na zelené střechy státní příspěvek, a ne zanedbatelný, z dotačního programu Nová zelená úsporám. Příspěvek je sice podmíněn určitými podmínkami, ale i tak na něj mohou dosáhnout mnozí majitelé domů, kterým nejsou cizí ani úspory energií ani ekologické smýšlení. Jednou z podmínek je zateplení celého domu, a to včetně střechy, dále lze příspěvek získat při stavbě pasivního domu anebo třetí možností je přestavba například sezónního bydlení na rodinný dům, jenž musí naplňovat parametry energeticky úsporného bydlení. 

Akční letáky