Aby z vinné révy něco bylo!

Máte na zahradě vinnou révu, ale nic z ní není? Pokud má dobré podmínky, můžete se pokusit správně o ni pečovat a uvidíte, zda budete se sklizní úspěšnější. Nejzásadnějším zásahem je zimní řez. Lze ho jistě provést několika způsoby, ale tento je poměrně snadný a rostlinu silně zredukuje, což ji vybudí k bujnému růstu.

Jak na zimní řez vám ukáží i v tomto příspěvku z YouTube kanálu Správně na zahradě. Základy vám osvětlí Ing.Petra Křížová Ing.Filip Slovák, kteří vás tímto příspěvkem provedou. Na video se určitě podívejte, pokud potřebujete vysvětlit a ukázat také pojmy jako tažeň, čípek, dvouleté či jednoleté dřevo.

Zdroj: Youtube

Jak na zimní řez vinné révy

Zimní řez vinné révy je možné provádět defacto po celou zimu. Únor je pro tuto práci příhodný a ideální jsou i velmi nízké teploty. Cílem je, aby řez zaschl do příchodu jara a předešlo se ronění mízy. Proto klidně provádějte řez během mrazů. Když to není nezbytné, ani do vinohradu se nechodí, když je půda rozmoklá a blátivá.

Vinaři rozdělují techniky řezu na vedení nízké, střední a vysoké, které se dělí na další způsoby, jak si s řezem a vedením rostliny poradit. Zbytečně si hlavu nepleťte a pamatujte, že rostlinu je třeba ideálně zredukovat na minimum, aby měla hodně síly na plodném dřevu. Na kmínku zachovejte dvě větévky. Jedna bude tažněm čili letorostem, který vyrůstá z jednoletého dřeva, které je na dvouletém dřevu. Tento tažeň musí být zdravý a nepoškozený, minimálně 8 až 20 mm silný. Také tažeň budete možná muset zkrátit tak, aby na něm zůstalo 5 až 12 oček.

Druhou významně kratší větévkou, která na kmínku zůstane, bude zásobní čípek s dvěma očky. Z těchto oček vyrostou větévky, které budete potřebovat příští rok na nový tažeň a zásobní čípek.

Nač pamatovat při zimním řezu i pěstění?

Popsaný způsob je takzvaný Guyotův řez rýnsko-hesenského vedení, což vám asi moc neřekne, ale můžete tím ohromit kamarády zahrádkáře, než se hlouběji zanoříte do způsobů, jak je možné pečovat o révu.

Na řez používejte ostré čisté nástroje a ranky zamázněte štěpařským voskem nebo balzámem. Kmínek se snažte udržovat rovný už od prvního roku. V zahradě patrně nebudete instalovat sloupky a podporu v podobě drátěnek, ale je jisté, že nějaká konstrukce je nutná. V zahradách je to často plot, zídka nebo pergola.

Pokud se vám nepovede řez způsobem, jak se starají o révu vinaři, rozhodně nevěšte hlavu. Cílem je rostlinu zredukovat a zanechat jen dřevo, na kterém bude bohatě plodit. Při nejhorším bude násada na květ malá nebo bude naopak příliš mnoho květů následně hrozny horší kvality. Další šanci budete mít opět za rok.

V každém případě vaše rostlina potřebuje dobré podmínky. Kromě písčité či kamenité půdy s pH mírně nad 7 je nutné, aby se voda v místě nezdržovala a měla kam odtékat a rostlina měla velmi slunné stanoviště. Při sadbě musí být pupen rostliny těsně nad úrovní okolní půdy. Pokud se vám nedaří, může to být také volbou nevhodné odrůdy do vašich podmínek.

Související články

Zdroje: fassadengruen.de, receptyprimanapadu.cz