Betlémy současných tvůrců: šiškové, proutěné, plné fantazie
25. 12. 2014

Betlémy současných tvůrců: šiškové, proutěné, plné fantazie

Bezmála osm set let se píše historie vánočních betlémů. Zatímco v minulosti se tvůrci snažili co nejrealističtěji zobrazit narození Ježíše Krista, ti dnešní dávají prostor fantazii.

První vánoční betlém nebo také vánoční jesličky – tedy připomínku narození Krista − vytvořil František z Assisi se svými přáteli v italské Umbrii roku 1223. Do jeskyně přivedli živého osla i vola a zinscenovali scénku se svatým Josefem, Pannou Marií a novorozeným Ježíšem v jesličkách.

V jeskyni, kterou současně proměnili na kapli, pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.

V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémského chléva s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se zvyk stavění jesliček začal šířit do dalších kostelů a klášterů.

V době osvícenství, tedy ke konci 18. století, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi lidmi. K základním figurkám − Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům − si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny mnohdy do fantastické krajiny.

Papír, dřevo, chlebová střídka

Betlémy (tedy především figurky) se stavěly z nejrůznějších materiálů – z papíru, ze dřeva, či byly modelované z různých tvárných materiálů (například z chlebové střídky, papírové hmoty apod.). V převážné většině byly ručně barvené.

i

Nejvíce se betlémy stavěly v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti.

V průběhu staletí si každý kraj vytvořil svůj vlastní styl betlémů a to jak v celkovém pojetí, tak i v materiálu.

Betlém se nadlouho stal symbolem Vánoc, ale v 19. století jej postupně nahrazoval vánoční stromek, který se nakonec stal novým symbolem Vánoc.

Současné vánoční výstavy betlémů, které v Čechách a na Moravě většinou pořádají krajové pobočky Českého sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové, však ukazují, že betlémářská tradice je v Česku stále velmi živá.

Od reality k fantazii

V minulosti se tvůrci snažili co nejvíce přiblížit skutečnosti a figurky i prostředí svých betlémů tvořili co nejrealističtěji − ti nejambicióznější tvůrci pak své betlémy dokonce rozpohybovali, případně přidávali i zvukové a světelné efekty.

Naopak v současnosti betlémáři dávají více prostoru fantazii své i svého publika, kdy často pracují s jen nepatrně upravenými přírodními materiály. Důkazem budiž několik zajímavých příkladů tvorby neprofesionálních betlémářů, které zde nabízíme.

Foto Jan Malý

Pro Receptář speciál Jan Malý.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmplusčtyři = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS