obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co s problematickými dárky, jak je vracet prodejcům

Vzájemné obdarovávání sem tam nepřinese očekávanou radost. Někdy je na vině rozdílný vkus, jindy se tytéž dary sejdou víckrát. Objevit se mohou výrobní vady a technické poruchy. Jak postupovat při vracení dárků?

Obchodníci problémy spojené s nákupem vánočních dárků dobře znají a ve většině případů vycházejí zákazníkům vstříc. Ovšem před vrácením kupní ceny preferují výměnu za jiné zboží.

Do obchodu, kde bylo zboží zakoupeno, je nutné donést nepoškozené a nepoužité zboží s originálním obalem a doložit jeho nákup účtenkou. Měli byste vysvětlit, proč chcete věc vrátit nebo vyměnit.  

Nevhodný dárek

Při vrácení takových vánočních dárků v běžném obchodě se nemůžeme spoléhat na zákon, ale jen na ochotu obchodníka. Žádná zákonná úprava bezdůvodné vrácení zboží, které bylo zakoupeno v klasické prodejně, neřeší.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Za nevhodný výběr neseme proto riziko sami. Pokud nám vlastnosti zboží byly nebo mohly být při prodeji známy (nešlo tedy o vlastnosti, které by prodávající klamavě uváděl), pak nemáme na odstoupení od smlouvy právní nárok.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Odmítne-li prodávající funkční zboží, nezbývá mnoho možností. Můžeme se pokusit prodat zboží prostřednictvím bazaru, inzerátu nebointernetu.

Nemůžeme tedy prodávajícího nutit, aby nám místo dárku vrátil peníze nebo nám jej případně vyměnil za něco jiného – pokud nic takového předem (například v rámci své předvánoční kampaně) nepřislíbil.

Nejlepším způsobem, jak předejít případným komplikacím, tedy je dohodnout se s obchodníkem při zakoupení dárku o způsobu jeho případné výměny nebo vrácení. Bez této informace nelze předem určit, zda bude prodejce ochotný akceptovat případnou výměnu zboží za jiné nebo vrácení kupní ceny. 

Nefunkční nebo jinak vadné dárky

Někdy se stane, že se nám dárek líbí, ale zjistíme, že nefunguje, je rozbitý nebo má nějakou jinou výrobní vadu. Co dělat v takovém případě? Pokud se na dárku vyskytne jakákoliv vada, musíme jej reklamovat.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

V případě, že se vada vyskytne v prvních šesti měsících po koupi, jde o rozpor s kupní smlouvou (ve smyslu § 616 odst. 2 a 3 občanského zákoníku), který existoval už v okamžiku převzetí věci kupujícím. Výrobek totiž nemá vlastnosti, které o něm prodávající nebo výrobce uváděl. V takovém případě máte nárok na výměnu výrobku za nový nebo na opravu -– volba je výhradně na vás.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Reklamovat můžeme samozřejmě i vady, které na výrobku nebyly v době jeho koupě a vyskytly se později.

Pokud není možné řešit reklamaci opravou či výměnou za jiný kus, protože předmětem reklamace je vlastnost, kterou mají všechny výrobky téhož modelu, máme právo buď na přiměřenou slevu z ceny, nebo můžeme výrobek vrátit a požadovat zpět plnou kupní cenu.

Odpovědnost za vady výrobku prodávající nese po celou záruční dobu, která je u spotřebního zboží v současnosti dvouletá (pokud není záruka upravena jinak, například navýšena – pak se postup řídí podle speciálních ustanovení, která jsou součástí prodloužené záruky).

Uplatňujete-li reklamaci, máte právo na úhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s jejím uplatněním. Právo na úhradu nutných nákladů zahrnuje veškeré náklady nutné k uplatnění reklamace, obvykle zejména výdaje na cestovné, ale i další nutné náklady, které v souvislosti s reklamací vznikly (například poštovné).

Pamatujte však na to, že v případě, že se reklamace ukáže jako neoprávněná, má právo na úhradu nutných nákladů s takovou reklamací souvisejících i prodejce!

Foto Shutterstock  

Připraveno ve spolupráci s poradenským sdružením Spotřebitel.cz a Q magazínem

Akční letáky