Exekuce. Ilustrační foto.
Zdroj: Deník/ Attila Racek

Co nesmí odnést exekutor, když se dostanete do potíží? Většina lidí to netuší

Když se nedaří splácet dluhy a přijde na řadu exekuční příkaz na zabavení majetku dlužníka, často mají lidé pocit, že vlastně skoro nic nemají a že tedy nemohou vlastně téměř o nic přijít. Nezřídka jsou však překvapeni, že na to co považují za věci nezbytné k uspokojování životních potřeb, exekutor pohlíží zcela odlišně. Jaké věci exekutor nesmí při mobiliární exekuci zabavit?

Počet nově zahájených exekucí loni klesl o pětinu

Příznivě zní zpráva, že v loňském roce bylo nařízeno nejméně exekucí za posledních 11 let. V roce 2020 bylo zahájeno celkem 407 694 nových exekucí. V předchozím roce Exekutorská komora ČR evidovala 499 512 nařízených exekucí. Počet nově zahájených exekucí za rok 2020 byl tedy téměř o pětinu nižší než v roce 2019. Nicméně stále je to nemalé množství lidí, kterých se problematika exekucí dotýká.

Exekuce. Ilustrační foto. Exekuce. Ilustrační foto. Zdroj: Deník/ Attila Racek

Přání versus realita

Lidé by rádi viděli seznam, kde budou jmenovitě vyjmenovány věci, o které nemohou přijít. Často zjišťují, zda jim může exekutor zabavit auto, majetek dětí, sedačku, skříň, televizi nebo třeba mobilní telefon. Takto konkrétní však zákon není. Jak vysvětluje v poradně na svém webu Exekutorská komora České republiky: „V případě movitých věcí, o nichž se může dlužník domnívat, že patří jako obvyklé vybavení domácnosti mezi věci vyloučené z exekuce, je na posouzení exekutora, které věci pojme do soupisu.“

Velmi srozumitelně tuto situaci osvětluje Judikatura Nejvyššího soudu: „Otázku, zda je konkrétní věc „obvyklým vybavením domácnosti“, je nutné posuzovat z hlediska kritéria "nezbytné potřeby" při uspokojení hmotných potřeb dlužníka a jeho rodiny. Exekucí proto nelze postihnout jen takový majetek, který slouží k uspokojování těch životních potřeb, které lze hodnotit jako základní. Skutečnost, že určité věci – se zřetelem k aktuálním sociálním standardům – tvoří typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, sedací souprava apod.), ještě neznamená, že jde o věci nezbytně potřebné. Při úvaze, zda daná věc je z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí vyloučena, jsou významná i konkrétní zjištění o tom, jaké potřeby jsou jejím prostřednictvím v osobních poměrech dlužníka a jeho rodiny uspokojovány, jakou roli v jeho osobním a rodinném životě hrají, a zda a s jakým (nižším) nákladem jsou uspokojovatelné jinak.“

Co vám nesmí exekutor zabavit stanoví zákon

Konkrétně jsou věci, které jsou z exekuce vyloučeny, vyjmenovány v Zákoně č. 279/2003 Sb (Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů):

(1) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou vyloučeny věci ve vlastnictví obviněného, které jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb obviněného a jeho rodiny nebo k plnění jeho pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy; vyloučeny jsou zejména

  • a) běžné oděvní součásti,
  • b) obvyklé vybavení domácnosti,
  • c) snubní prsten a předměty obdobné povahy,
  • d) zdravotnické potřeby a jiné věci, které obviněný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • e) hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu na osobu obviněného,
  • f) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží obviněnému jako jeho společník.

(2) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou dále vyloučeny peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, a dále do výše základní částky, která nesmí být sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu,

  • a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu,
  • b) pohledávky obviněného na výplatu výživného,
  • c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a
  • d) dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vypláceny jednorázově.

(3) Z výkonu rozhodnutí o zajištění majetku pro účely uspokojení nároku poškozeného podle trestního řádu jsou vyloučeny také další věci nepodléhající výkonu soudního rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

Zdroj: www.ekcr.cz, www.denik.cz 

Akční letáky