Většina z nás zná svou krevní skupinu velmi dobře. Ti, kdo ji neznají, by si měli tuto informaci doplnit. Znát svou krevní skupinu, respektive krevní typ, se může hodit nejen při zdravotních komplikací, ale i při hledání nového zaměstnání, nebo životního partnera. Dnes a denně to dokazují v praxi Japonci, kteří berou souvislosti mezi krevní skupinou a přístupem k životu velmi vážně. Co všechno o vás může vypovědět vaše krevní skupina?

Krevní skupina 0

Krevní skupinu 0 má v české populaci asi 30 až 35 % obyvatelstva. Majitelé krevní skupiny 0 patří mezi odvážlivce. Mají vysoké cíle, za kterými jdou poměrně tvrdě. Působí jako přirozené autority a jejich ambice nejsou nikterak malé. To je důvod, proč často zastávají pozici řídicích pracovníků. K dalším jejich vlastnostem patří zejména vášnivost, velkorysost, flexibilita, laskavost. Velkou výhodu v dnešním uspěchaném světě představuje také vysoká odolnost vůči stresu. Lidem s krevní skupinou 0 nechybí sebevědomí ani patřičná dávka bezstarostnosti. Jsou rovněž velmi spolehliví, oddaní a někdy také opatrní.

Nejběžnější krevní skupina A

Nejčastěji se vyskytující krevní skupinou na našem území je skupina A, jejímiž nositeli je asi 45 % české populace. Lidé s touto krevní skupinou preferují klidný život, žádné rozhodnutí nikdy neuspěchají, vše důkladně promyslí. Žije se jim pohodlně s jejich stereotypy. Na druhou stranu se o nich říká, že jsou vášniví a chytří. Za spolupracovníka si nepřejete nikoho víc než loajálního „áčkaře“. Těžce se však vyrovnávají se stresem. Pokud si toho hodně naloží, snadno propadají zoufalství ze stresu. Někdy mají problém s obsedantním chováním a tvrdohlavostí. Bývají rovněž přecitlivělí a plaší. Jako přátelé jsou spolehliví a umí dobře naslouchat, sami však bývají spíš uzavření. Charakterizuje je zodpovědnost, zdvořilost, laskavost a jistý stupeň perfekcionismu a rezervovanosti.

Krevní skupina B

Nositeli krevní skupiny B je přibližně 15-20 % české populace. Charakterizuje je kreativnost a rozhodnost. Mívají však problém s autoritami, které nemají zrovna v lásce. Jsou velmi snaživí a své cíle považují za jednu z priorit ve svém životě. Jejich vysoké sebevědomí je nutí být vždy a ve všem nejlepší. Kromě autorit jsou lidé s krevní skupinou B k ostatním poměrně vnímaví a empatičtí. Jistěže i oni mají hrstku špatných vlastností. Patří mezi ně nezodpovědnost, neschopnost pracovat v kolektivu a táhnout za jeden provaz. Často jsou mezi „béčkaři“ velcí samotáři. Tato negativa jsou však vyvážena otevřeností, zvídavostí, uvolněností, optimismem a velkým množstvím energie a vášně.

Nejvzácnější krevní skupina AB

Krevní skupina AB patří k těm nejvzácnějším z hlediska počtu nositelů. V české populaci ji tvoří cca 5-7 %. Je logické, že lidé s krevní skupinou AB jsou nejčastěji jakousi směsí osobnostních rysů ze skupin A a B. Jsou to poměrně komplikované osobnosti, které mezi sebe nenechají často proniknout nikoho, kdo stojí za jejich pomyslnými hradbami. Pokud se vám to podaří a s těmito lidmi navážete vztahy, poznáte, že se jedná o osoby s velkým smyslem pro humor a okouzlujícím šarmem. Rozhodně se s nimi nebudete nikdy nudit.

Mají ale problém se zvládáním stresových situací. Jejich logické až analytické myšlení z nich činí osoby velmi kreativní, vnímavé a zároveň cílevědomé. Za jednoznačně negativní vlastnosti u sebe považují neústupnost, kritičnost a hlavně zapomnětlivost či zranitelnost.