Prha arnika
Zdroj: KRNAP / Foto

Krkonoše lákají na farmářské stezky. Co vás na nich čeká?

Na výpravu po krásných krkonošských loukách se můžete vydat po stezce arnikové, orchidejové, hořcové nebo třeba smilkové. Právě tak se jmenují první čtyři farmářské stezky.

Krkonošské farmářské stezky vznikly ve snaze propojit tři důležité fenomény života v Krkonoších – vzácné krkonošské louky, hospodáře, kteří se o ně starají a hospodaří na nich, a návštěvníky Krkonoš. Novinku, která zavede návštěvníky Krkonoš na atraktivní místa, připravila Správa KRNAP spolu s DAPHNE – Institutem aplikované ekologie, z. s. Stezky jsou pojmenované podle význačných lučních druhů, které cestou můžete spatřit: arniková, orchidejová, hořcová, smilková.

Podmáčená louka Slunečná stráň se pyšní množstvím orchidejí. Podmáčená louka Slunečná stráň se pyšní množstvím orchidejí. Zdroj: KRNAP / Foto

Prha arnika Prha arnika Zdroj: KRNAP / Foto Arniková stezka: středně náročná stezka nese jméno podle horské byliny prha arniky (Arnica montana). Rozkvetlou ji můžete vidět od května do června na horských enklávách Růžohorky, Portášky a Výsluní, kudy Arniková stezka vede.

Hořcová stezka je jednou z těch lehčích (je vhodná i pro cyklisty a kočárky). Tato stezka je pojmenovaná podle hořce – ten má však velice vzácného bratrance, který se jmenuje hořeček mnohotvárný český a je jednou z velice vzácných kytiček, která roste pouze na dvou lokalitách v Krkonoších. 

Orchidejová stezka vede po jižním svahu Černé hory. Mimo jiné na ní můžete obdivovat orchidej prstnatec májový.

Jestřábník oranžový můžete obdivovat na smilkové stezce. Jestřábník oranžový můžete obdivovat na smilkové stezce. Zdroj: KRNAP / Foto Smilková stezka - je středně náročná stezka, která nese jméno podle vzácných druhově bohatých smilkových luk. V nich můžeme najít zvonek český, violku žlutou sudetskou, jestřábníky a jiné vzácné květiny. 

Mnozí z místních hospodářů vyrábějí vlastní produkty, např. sýry, jogurty či uzeniny, které z těchto horských luk pocházejí. Jiní nabízejí ubytování na farmě či provozují restauraci s kuchyní z vlastních surovin. Díky Krkonošským farmářským stezkám můžete spojit využití těchto služeb a nákup produktů s výletem, na kterém se dozvíte, jak důležitá je pro tyhle louky správná péče. 

K aktivitám, které horským loukám pomáhají ožít, patří i soutěž Krkonošský sekáč. K aktivitám, které horským loukám pomáhají ožít, patří i soutěž Krkonošský sekáč. Zdroj: KRNAP / Foto

Jednotlivé stezky jsou představeny na webových stránkách louky.krnap.cz a louky.daphne.cz. Kromě informací o hospodářstvích a loukách, přes které stezky vedou, se zde také dozvíte o náročnosti stezky, přítomnosti cyklostezky a vhodnosti terénu pro kočárek. K nejzajímavějším loukám představeným v tomto projektu patří Růžohorky, Portášky, Výsluní, Nové domky, Mokré jámy, Rennerovy boudy, Černá bouda, Horský hotel, Bolkov, Křížlice. 

Při svých toulkách po farmářských stezkách můžete ochutnat místní produkty. Při svých toulkách po farmářských stezkách můžete ochutnat místní produkty. Zdroj: KRNAP / Foto

Vrátí lidé krkonošským loukám jejich krásu?

Farmářské stezky jsou součástí projektu LIFE corcontica. Jeho tvůrci si kladou za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky. Ty bez pravidelné péče dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podporuje i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

Takhle kvete louka u Tetřeví boudy. Takhle kvete louka u Tetřeví boudy. Zdroj: KRNAP / Foto

Akční letáky