Malování na malířské plátno, mozaiková váza a tangram
28. 8. 2015

Malování na malířské plátno, mozaiková váza a tangram

Konec srpna přináší konec prázdnin. Učitelé se připravují na nový školní rok a žáci a studenti kontrolují tašky a batohy. Než usednete vy nebo vaše děti do lavic, procvičte si hlavu tangramem. Máte na to celý víkend.

Tangram je jeden z nejznámějších a také nejstarších hlavolamů. Cílem je vytvořit zadaný obrazec s použitím všech sedmi plochých dílků. V zadání je vždy jen obrys a je tedy třeba nalézt správné seskládání dílků. Těch je v základní verzi sedm, dva velké trojúhelníky, dva malé, jeden střední, jeden čtverec a lichoběžník. Uvádí se, že existuje zhruba 6500 různých možností, jak sestavit tyto dílky do různých obrazců. Některé tangramy mají dílů daleko více, jsou větší a složitější. Také se z nich dá složit více postav, zvířat a jiných zajímavých tvarů.

Tento hlavolam pochází ze staré Číny. Základní tangram je rozdělen na sedm částí, každá z nich se nazývá Tan.

Historici tvrdí, že první skládačku vytvořil v roce 1740 v Orientě žijící starý dřevorubec Utamara. Odtud se potom začal rozšiřovat směrem na západ.

Mnohem pravděpodobnější a více historicky podložená verze taková, že Tangram vynalezl mezi lety 1796 a 1815 Číňan jménem Yang-cho-chü-shih. Napsal o svém vynálezu knihu, která fungovala jako public relations té doby a napomohla velké popularitě skládačky. Kostičky se začaly vyrábět ze dřeva, z papíru i z keramiky.

Autor ovšem knihu napsal pod pseudonymem a žádná kopie knihy není dochována nebo alespoň není známa její existence v čínské literatuře. Dochovány jsou však starodávné kostky, které dostal Francis Waln od svého otce, který byl námořním obchodníkem z Philadelphie a obchodoval právě s čínským městem Kanton. Kostky byly vyrobeny ze slonoviny a na jejich hedvábném obalu byl napsán rok 1802. Nyní jsou uloženy v muzeu blízko Philadelphie.

Tangram

Přibližně v roce 1817 se dostal hlavolam tangram do Evropy, konkrétně do Německa, Francie, Itálie.

Hlavolam nakonec dorazil i do Anglie, kde se stal opravdu velmi módní záležitostí. Mánie se pak velmi rychle šířila do dalších evropských zemí. Nejrozšířenější byl pár britských knih Kniha Tangram, módní čínský hlavolam a řešení s názvem Klíč.

Velký rozruch zde vyvolala kniha od Sama Loyda nazvaná Osmá kniha tanů, v originále „The 8th book of tan“, z roku 1903. Kromě 700 tvarů obsahovala rozsáhlý popis historie hlavolamu. Autor zde sedm fiktivních knih tanů spojoval s historickými událostmi a osobnostmi. Vše bylo na tehdejší dobu velmi přesvědčivé, nicméně jak se později ukázalo, jednalo se o zcela fiktivní historii. Jak už to tak bývá, kniha plná omylů se velmi dobře prodávala. V této knize však také Loyd jako první představil problematiku tanových paradoxů.

O rok později, v roce 1818, dorazil tangram také do Ameriky. Do Ameriky hlavolam přivezl kapitán obchodní lodi Trader Mac Donnaldson v únoru 1816. Dvojici knih tanů s názvem Sang-Hsia-k'o získal, když jeho loď kotvila v roce 1815 v Kantonu. Knihy přivezl do Philadelfie a první knihy tanů vydané v Americe vycházely právě z těchto čínských originálů.

Jak uvádějí jeho životopisci, hrou tangram si krátil dlouhou chvíli ve vyhnanství na ostrově Svaté Heleny sám Napoleon. Od této chvíle rostla jeho popularita ještě rychleji. Zanedlouho byl trh doslova zaplaven jak knížkami na toto téma, tak i různými verzemi hry. Objevily se tangramy větší, menší, pro děti, pro dospělé. K velkým obdivovatelům hlavolamu patřily mimo jiné takové celebrity jako spisovatelé Lewis Carrol nebo Edgar Allan Poe.

Šíření po Evropě jistě souvisí s rozšířením obchodů s Čínou. Obchodníci si odtud přiváželi ze svých cest různé hry a hračky na ukrácení dlouhé chvíle na cestách. Jednou přivezli právě skládačku tangram.

Vůbec první zmínka o tangramu pochází z devatenáctého století. Samotný původ sahá však daleko hlouběji do historie a provází ho několik více či méně zajímavých pověstí a příběhů. Jeden z nich hovoří o řemeslníkovi jménem Tan, který žil asi před dvěma tisíci lety před naším letopočtem. Císař mu poručil, aby pro něj zhotovil velkou skleněnou tabuli. Mohlo to být mezi lety 1796 a 1801. Tan navrhl a vyrobil pro císaři glazovanou dlaždici, kterou chtěl panovníkovi vyjádřit obdiv a poctu. Když ji přinesl do paláce, doprovázen lidmi z celé vesnice, nešťastně klopýtl, dlaždice mu vypadla z ruky a rozbila se na sedm kusů. Zmatený Tan se snažil dlaždici poskládat zpět do krabice, ale místo čtverce mu vznikaly nové a nové tvary a obrazce. Císěře vyrušil hluk na chodbě paláce, vyslal tedy sluhy, aby se podívali, co se děje. Ti se vrátili se sedmi kousky dlaždice a předložili je svému panovníkovi. Ten si začal s dílky hrát a velmi Tanovi děkoval za skvělou zábavu.

Tangram

Další pověst tvrdí, že Tan byl název lidí, žijících v okolí řeky, která byla velkou vodní cestou pro obchodníky s opiem. Lidé měli spoustu času a z nudy si hráli hru s geometrickými tvary. Hra byla pojmenována právě po této skupině obyvatel a začalo se jí říkat Tangram.

Hlavolam měl čínský název „chi chiao ťu“, v překladu důmyslných sedm dílů.

Publikace o tangramu pocházejí z roku 1813, ale do naší doby se zachovala publikace o dva roky mladší, z roku 1815.

Zcela nepochybně existovaly předchůdci tangramů, ať už to byly hlavolamy nebo matematické pomůcky či příklady k řešení.

Zejména původ tangramů v praxi odvozování geometrických formulek z obrázků je zajímavá hypotéza. K tomu je ale třeba doplnit, že poslední známé příklady této praxe pocházejí ze 13. století a tangram jako takový je písemně doložen až v 19. století. Možná, že k vynálezu tangramu přispělo oživení zájmu o tradiční čínskou matematiku na konci 18. století v souvislosti s publikací řady znovuobjevených klasických spisů, kde se uplatňuje metoda odvozování Pythagorovy věty pomocí přesouvání drobných obrazců.

Během první světové války byl hlavolam populární mezi vojáky na obou stranách. Dočkal se také vydání v sérii Anchor puzzle neboli kotevní hlavolamy.

Malování na malířské plátno

Stále více lidí láká malířské umění. Ne každý má dar, jak se říká, od Boha. Ale naučit se dá mnoho věcí!

Váza s dřevěnou mozaikou

Do interiéru je určená dekorační váza s dřevěnou mozaikou. Víte, že stačí pár větviček…?

Autor Mercedes Wimmerová.

Klíčová slova

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmplussedm = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS