Masopustní období začíná po svátku Tří králů

Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů (6. ledna) až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, kterými toto období končí. Závěr masopustu je známý také jako bláznivé dny, ostatky, ostatek, fašank, šibřinky, končiny.

  • Tučný čtvrtek 20. února 2020
  • Masopustní neděle 23. února 2020
  • Masopustní úterý 25. února 2020
  • Popeleční středa 26. února 2020

Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc (Velikonoční neděle vychází v roce 2020 na 12. dubna). Masopustní úterý předchází Popeleční středě, která v letošním roce připadá na 26. února. Právě ona zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, může masopustní neděle připadnout na období delší než měsíc (od 1. února do 7. března).

Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust tradičně začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název "tučný čtvrtek" či "tučňák"). Podle tradice má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Taneční neděle - hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě se lidé chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti. V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.

Maškarní úterý (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu. Právě tento den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly žákovské divadelní hry. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s opilcem Bakchusem.

Popeleční středa následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.

Jak vypočítat datum masopustu?

Datum masopustu si můžete pro libovolný rok spočítat sami. Důležitý údaj, který k tomu potřebujete, je datum úplňku po prvním jarním dnu (21. březen). V roce 2020 připadá tento úplněk na 8. dubna. Velikonoce začínají v pátek po zmíněném prvním jarním úplňku, tedy Velký pátek vychází v roce 2020 na 10. dubna, Velikonoční pondělí na 13. dubna.