obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mnohonožky zúrodňují půdu

Mnohonožky jsou úklidovou službou na povrchu půdy i v jejích svrchních vrstvách. Pojídají nejrůznější zbytky rostlin a s trusem do půdy vracejí živiny. Jsou součástí početné armády, bez níž by se životodárný koloběh živin zastavil.

Většina mnohonožek žije v lesní opadance, nejvíce jich je v lesech listnatých a smíšených. Pracují ale i na stinných a dřevinami porostlých částech zahrady. Pomalu se pohybují pod listím, v půdě, pod kameny a dřevem, pod kůrou a v mechu.

Mnoho tenkých nohou

Mnohonožky jsou dlouhé a tenké. Některé měří pouhé milimetry, u nás žijící druhy dosahují nejvýše tří centimetrů. V tropech ale žijí mnohonožky i třiceticentimetrové.

Povrch těla mají tito křehcí tvorové zpevněný uhličitanem vápenatým nebo chlupatý. Tělo je článkované a na každém článku vyrůstají dva páry nohou – mnohonožky jich mají opravdu mnoho. Nožky jsou tenké a krátké a mnohonožky se na nich pohybují velmi pomalu (na rozdíl od dravých a rychlých stonožek). Nepřátelům daleko neutečou, raději se v případě ohrožení svinou do klubíčka. Některé umí vyrábět i páchnoucí nebo jedovaté látky. Dýchací otvory mají mnohonožky na spodní straně těla, aby nasávaly vlhčí vzduch od země a bránily tak nadbytečným ztrátám vody.

svinule skvrnitásvinule skvrnitáAutor: Archiv ireceptar.cz

 

Vajíčka chrání vlastním tělem

V půdě se pohybují po celý život a kladou do ní i vajíčka. Ukládají je do komůrek, některé druhy po jednom, jiné po skupinkách, třeba až sto najednou. Některé mnohonožky snůšku překryjí speciálním ochranným výměškem, jiné je dokonce ovinou a chrání vlastním tělem. Malé mnohonožky, které se z vajíček vylíhnou, jsou podobné dospělcům, ale jsou menší a mají méně tělních článků, které postupně dorůstají. Vývin larev může trvat i několik let.

Rozmnožování skrze síť

Některé mnohonožky mají podivuhodné zvyky. Například samečci chlupule podkorní vytvoří malou pavučinku a na ni rozvěsí kapky, v nichž je mnoho samčích pohlavních buněk. Samičky pak připravené kapky z pavučinek nasávají do pohlavního otvoru. Pavučinky umí příst také mnohonožky hrbule. Ty se s pomocí jemných vláken dokonce vzájemně hledají.

pochodující mnohonožkapochodující mnohonožkaAutor: Archiv ireceptar.cz

Svinule, plochule, chobotule…

svinule skvrnitá od 0,5 do 1,7 dlouhá mnohonožka, žije v lesích,  opadance pod listnatými stromy a živí se veškerými rostlinnými zbytky.

Hrbule pestrá je kolem 1 cm velká mnohonožka, která má ráda vlhko a žije proto v lužních lesích.

Plochule křehká má zploštělé tělo, které se snadno vejde do úzkých štěrbin pod kameny a padlými kmeny, kde žije.

Chobotule oranžová má hlavu protaženou tak, že vypadá jako opatřená chobotem. Je kolem 0,5-1,5 cm velká a žije ve vlhkých lesích.

Mnohonožka zemní je až 2,5 cm dlouhá, tenká a lesklá mnohonožka, rejdící v půdě a pod listím v lesích i na zahradách.

Akční letáky