Postavil jsem s kamarády pasivní dům
21. 9. 2011

Postavil jsem s kamarády pasivní dům

„Dělali si ze mě legraci, že nemám v baráku komín. Ptali se, víš, co to je za dům bez komína? No přece stodola,“ vypráví Jaroslav Pelech o přátelích, s nimiž se pustil do technologicky náročné stavby domu.

Jaroslav Pelech z Horažďovic prvně zažil stavbu domu jako dítě ve třinácti letech, když stavěli rodiče. Před třemi desítkami let nastoupil v Hydčicích coby absolvent střední ekonomické školy do podniku, který vyráběl omítky.

Prošel odbytem, účtárnou a pak se dostal přímo do výroby. Postupem času díky praxi, zkušenostem ze staveb doma i v Německu, díky spolupráci s německou společností se z něj stal specialista na omítky.

„Sám bych předtím nevěřil, jak moc praxe dělá mistra, ale je to tak. Praxí a stálým vzděláváním v oboru jsem nashromáždil informace, které jednak potřebuji ke své každodenní práci a také se mi potažmo výborně hodily při stavbě pasivního domu,“ vysvětluje, co mu profese dala.

pan Pelech 

i

Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin energie na metr čtvereční vytápěné plochy. Běžné rodinné domy postavené před více než třiceti lety mají tento parametr obvykle nad úrovní 200 jednotek. Mnohé současné novostavby díky moderním technologiím dokážou spotřebu udržet pod hranici 80 kWh na m² a rok. Rozdíl a úspory vyniknou při orientačním přepočtu energetické náročnosti na finanční. Stačí kWh násobit kupříkladu 100 m² a pro zjednodušení aktuální cenou elektřiny za kWh v Kč, třeba 4,50. Výsledky: pasivní dům 6750 korun, starší stavba 90 tisíc korun a běžná novostavba 36 tisíc korun.

Stavařinu má pod kůží natolik, že se nechal přesvědčit, aby svou druhou kompletní stavbu rodinného domu provedl tak, aby kvalita zateplení zajistila energeticky pasivní standard. Dům navíc postavil svépomocí.

Projekt

„Měl jsem v plánu postavit nový dům. Menší a modernější než ten, který jsem pro rodinu stavěl zhruba před dvaceti lety. Něco o pasivním domě jsem sice věděl, princip jsem chápal, ale vlastně jsem si netroufal do takové stavby jít. Chtěl jsem dobře zateplený dům s výbornými vlastnostmi, ale nemusel být s těmi nejlepšími, nejvíce úspornými energetickými parametry, které pasivní dům má.

Vlastně to byl bývalý kolega z firmy, kdo mě v polovině roku 2007 přivedl na myšlenku,  pustit se do stavby pasivního domu. Dal mi také tip na vynikající vápenopískový stavební materiál.“

Také díky profesním zkušenostem mohl Jaroslav Pelech ovlivnit projekt domu tak, aby vyhovoval jeho představám a současně specifickým technickým řešením izolace podlahy, zdiva, střechy a jejich vzájemného napojení.  

Podle výkresů pak dům postupně postavil. Doplňuje: „Například jsem v projektu upravil prostor chodby v podkroví, aby zbytečně neubíral místo v pokojích. Projektantka také všechno spočítala a upravila tak, aby se velmi pevné a na milimetr přesné cihly nemusely řezat.“

stavba příček z velmi přesně broušených cihel 

Kvalita stojí víc peněz, ale je důležitá

i

„Volil jsem kvalitu také proto, že mám každodenní zkušenost ze své stavařské praxe: Kde člověk zvolí lacinější alternativu nebo cenově přijatelnější improvizaci, tam zpravidla dříve nebo později lituje. A předělávat a opravovat také bývá mnohem dražší,“ říká Jaroslav Pelech.

„Přestože jsem sháněl materiály beze spěchu co nejefektivněji (poměr užitná hodnota / cena) v akcích nebo s množstevními slevami, přestože jsem stavěl svépomocí, stavba domu stála víc, než jsem odhadoval. Takovou zkušenost zřejmě získá každý stavebník.

Jako příklad může posloužit situace u instalace vzduchotechniky, kdy jsem mohl vyústění odpadového a nasávaného vzduchu opatřit nepříliš vzhlednými plastovými mřížkami s kdovíjakou životností za několik set korun. Ale kvalitnější, mnohem trvanlivější a pro fasádu domu daleko přijatelnější byla druhá varianta ­ mřížky titanové. Za dvě jsem ovšem zaplatil čtyři tisíce korun.“

vzduchotechnika

Zkušenosti a praxi využil i při zajišťování bydlení svých dvou dcer: „Jedné dceři jsme pomohli kompletně renovovat byt, u druhé jsem pomohl řešit zateplení domu, takže měrná spotřeba energie na vytápění klesla z 250 na 60 kWh na m² a rok!“ popisuje, jak si ještě před stavbou pasivního domu sám ověřil, jak výrazný přínos může znamenat zeteplení starší budovy

Co bylo také dražší

Například: pur pěna: „Potřeboval jsem desky extrudovaného polystyrenu na základový sokl o síle 30 cm. Ale tak silné se nevyrábějí. Tak jsem slepoval dvě desky této základové izolace.

vnější izolace 

Teoreticky bych to mohl udělat cementovým lepidlem, které by mě stálo mnohem méně než polyuretanová lepicí pěna. Ta ovšem má mnohem lepší soudržnost. Navíc cementové lepidlo by mezi deskami mohlo fungovat jako drenážní vrstvička pro vzlínající vlhkost – desky jsou zapuštěné 60 cm pod úroveň terénu. Opět jeden malý příklad, co vše jsem v plánovaném rozpočtu opomněl. Celkem jsem spotřeboval asi čtyřicet velkých dóz pur pěny zhruba za šest tisíc korun.

To, co mě naopak nepřekvapilo, byla poměrně vysoká investice do snad jedněch z nejkvalitnějších oken na světě ve své kategorii od rakouského výrobce. Jsou zasklena trojskly s náplní kryptonu, rámy dřevo-hliníkové s výplní pur pěnou a se skrytým kováním. Jen za okna jsem oproti kvalitě používané při běžné výstavbě zaplatil hrubým odhadem o 200 tisíc korun navíc.“

okna s trojskly

Návratnost

„Dá se spočítat, za jak dlouho nízká spotřeba energie vynahradí náklady za dražší stavbu. Já jsem finance spíš srovnával s dosavadním bydlením v rodinném, podsklepeném domě s 300 m² užitné plochy, kde topíme plynem. Byl stavěn běžnými technologiemi, které se používaly na počátku devadesátých let.

Během jedné delší topné sezóny jsme zaplatili až 45 tisíc korun za plyn. Za elektřinu platíme tak 15 až 17 tisíc ročně. Za celkovou roční spotřebu energií zpravidla zaplatíme 55 až 60 tisíc korun.

i

Přístup čerstvého vzduchu do interiérů by měl obecně být daleko lepší, než je obvyklé. Teorie tvrdí, že správné by bylo větrat každé dvě hodiny 3 až 5 minut zcela otevřenými okny. V nevětraných prostorách narůstá vlhkost, bují plísně, zvyšuje se přítomnost škodlivin. Pasivní domy problém řeší zásadně, a to větracími jednotkami. Ty zabezpečují stálý, neznatelný přísun čerstvého ohřátého nebo ochlazovaného vzduchu a průběžný odvod použitého. Teplo odváděného vzduchu zařízení zachytí a využije k ohřevu. Přívody a odtahy vzduchu mohou být vedeny podlahou, stropním podhledem i stěnami, často je součástí zařízení zemní výměník, který v zimě šetří systém před mrazem a v létě před horkem.

V novém, menším domě využijeme pouze elektřinu, které sice spotřebujeme celkem o něco víc, ale díky tepelnému čerpadlu v příznivější sazbě. Předpokládám, že ročně můžeme mít náklady nižší asi o čtyřicet tisíc korun ročně v současných cenách. V budoucnu to bude nejspíš ještě víc. V tak kvalitně zatepleném domě stačí pouze několik kilowatt k dosažení pokojové teploty.

Do úvah, kolik člověk za co platí, je dobré zahrnout výdaje, které jsou nutné v běžném domě, ale v pasivním ne. Například jsem od začátku nepočítal s připojením k plynu, ani s komínem, ani s topnými tělesy.

Místo toho všeho máme všude vzduchotechniku a jemný systém řízeného větrání, úsporně ohřívá i zabudovanou nádrž se 180 litry vody a v létě může rekuperační jednotka pracovat jako klimatizace.

Cihla

„Stavět pasivní dům z prvků, které výrobce deklaruje jako tepelně izolační, není ideální. Stavba vyžaduje pevný nosný materiál s dobrou akumulační schopností zdiva vázat teplo,“ vysvětluje Jaroslav Pelech volbu vápenopískového bloku.

„Takové stěny pak zajišťují minimální kolísání mezi rozdílnými denními a nočními teplotami. I některé plné a často používané, dobře opracovatelné stavebniny nejsou schopny teplo akumulovat a vyžadují od systému vytápění časté dohřívání prostor, protože zdi rychleji chladnou.

Navíc vysoká pevnost zdicích prvků, které jsem zvolil, umožňuje slabší tloušťku konstrukce a tím se získává větší vnitřní prostor. Použil jsem vápenopískový blok s pevností v tlaku 15 MPa a šířkou pouhých 17,5 cm. Systém je přesný na desetinu milimetru, jednotlivé bloky se k sobě pojí lepidlem.“

Fasádní izolace: 32 cm

„Zdivo jsem izoloval 32cm zateplovací vrstvou fasádního polystyrenu. Podklad z přesných bloků byl dokonale rovný. Lepidlo jsem nanášel na izolant ozubeným hladítkem o velikosti zubu 8 mm celoplošně, kotvení hmoždinkami nebylo nutné. Pak jsme izolaci zakryli obvyklým postupem: Vrstvou lepidla o síle 4 mm s armovací tkaninou, kterou jsme uhladili hladítkem.  

i

Pasivní dům má extrémně nízkou spotřebu energie právě díky silné, nejméně 30cm vrstvě tepelné izolace. Jejím úkolem je maximálně bránit tepelným ztrátám, tedy co nejvíce omezit prostup tepla z domu do okolního prostředí. Izolace musí dokonale obalit dům také v místech, kde se napojují základy a podlahy na zdivo a stěny na střechu. Tomu se podřizují zvláštní stavebně-konstrukční prvky.

Po vyzrání a aplikaci penetračního nátěru následovala poslední vrstva - zatíraná silikonová omítka s 2 mm zrnem.

Pastovitá omítka na bázi silikonu je nejkvalitnější povrchová úprava. Silikon je vysoce hydrofobní (vodoodpudivý) a je minimálně náchylný k uchycení biotického napadení. Při dešti po silikonu viditelně stékají kapičky vody a svým způsobem vytvářejí samočisticí efekt fasády.

Silikon je ovšem dražší než akrylát, rozdíl u fasády rodinného domu se pohybuje kolem pěti tisíc korun.“

Střešní izolace: 42 cm

Izolace střešní konstrukce a záklopu je kombinace minerální vaty, polystyrenu a tvrzené pur pěny.

  • Mezi krokvemi a kleštinami je měkká vata.
  • Dostatečná tloušťka vaty je samozřejmě i nad kleštinami.

Pozednice

Jaroslav Pelech upravil podle projektu pozednice tak, aby nevznikl tepelný most: „V místech, kde opouštějí rovinu zdi, jsem je nastavoval tzv. námětky. Polystyren tak mohl překrýt kompletně celý okraj zdi a spojit se bez přerušení i v rozích stěn a se střešní izolací. Dům se takto dokonale zcela uzavře do izolačního obalu, nikde nesmí zůstat místo, kudy by teplo unikalo.“

Podbití

„Nadstandardně jsem vyřešil vnější podbití izolovaných krovů. Použil jsem OSB desky, které jsem zakryl  2cm polystyrenovou desku a fasádním systémem, tedy lepidlem se skleněnou síťovinou a pastovou silikonovou omítkou. Tou samou, kterou jsem použil na fasádu celého domu. Podle mě toto řešení vydrží věky a vyplatí se, i když bylo pracnější i časově náročnější. Podbití takhle navíc vypadá lépe a díky své barevnosti dokonce oživuje vzhled fasády.“ 

Krokve

Také profil střešních krokví je kvůli dokonalé izolaci nezvyklý. Podobně jako pozednice jsou krokve  zhruba metr před dolním okrajem střechy nastavené námětkem, tedy trámem přišroubovaným shora dvěma velkými šrouby. Tyto námětky  zajistily, aby izolace stěn a střechy vytvořily kompaktní, uzavřenou krabici kolem domu.

„Na střešní konstrukci jsme pokládali speciální desky silné 8 cm, vyrobené z vytvrzené polyuretanové pěny, pokryté z obou stran hliníkovou fólií a z horní strany ještě ochrannou gumotextilní a protiskluzovou úpravou se samolepícími přesahy.

i

Silný izolant je v pasivním domě nutný. Ale i tam, kde se používá třeba při rekonstrukci, je dobré ho dát raději víc než méně kvůli rosnému bodu: Když venku mrzne a uvnitř je běžná pokojová teplota, někde v zateplené stěně existuje rovina, ve které se teplota pohybuje na nule. Kdyby se toto místo ocitlo ve spáře mezi izolací a zdivem, původní omítkou apod., může docházet ke kondenzaci vodní páry v chladnějším prostředí. Vzniká vlhko, plísně i další závady. Izolace by měla být tak silná, aby nulová teplota zůstala vždy ve vnějším izolantu. Takovou jistotu většinou dává izolace o síle 15 cm. Naopak čtyřcentimetrový izolant se časem pravděpodobně stane zdrojem potíží.

Desky mají celoobvodový systém pero-drážka, takže vytvoří dokonale souvislou tepelnou izolaci celé střechy. Je to vlastně střecha ve střeše.  

Na desky jsme připevnili kontralatě, a to speciálními dlouhými šrouby vedenými skrz izolaci ke krokvi. Nahoru přišly obvyklé latě a tašky.“

Směrem do vnitřního prostoru podkroví je na krokvích a kleštinách vytvořen vnitřní rošt střešních latí, mezi kterými jsou tuhé desky minerální vaty o síle 4 cm.

„Izolaci jsem zevnitř celoplošně zakryl  parozábranovou fólii a 12 mm, přišroubovanými OSB deskami.

Na ně jsem opět lepil 2cm desky polystyrenu, které jsem zakryl lepidlem se sítí, tou samou skleněnou sítí neboli perlinkou, kterou jsem používal na vnější podbití a fasádu. Po vyzrání lepidla jsem finální povrchovou úpravu provedl vápenocementovým štukem.

Když všechny vrstvy sečtu, ve střeše mám celkem 42 cm izolantu. Pro střechu pasivního domu se doporučuje 40 až 50 cm izolantu.“

Zkušenosti

„Změny profilu střešních krokví jsem se docela obával, ale naštěstí mám dobré kamarády i mezi tesaři, a zvládli jsme to.

Vůbec jsem si stavbu domu svépomocí s šikovnými řemeslníky výborně užíval. Dělali jsme něco nového, kamarády to zaujalo, činili se, příjemná byla i výborná přátelská atmosféra a často legrace. Kamarádi si jí dělali třeba z toho, že dům nemá komín, a tak aspoń na zeď namalovali kamínka a přesvědčili mě, abych jako přikládal, a fotili... No, vyřádili jsme se jako malí kluci.“

Brněnské Centrum pasivních domů zahrnulo dvakrát dům Jaroslava Pelecha do nabídky exkurzí pro zájemce o podobné stavby. Říká: „Setkal jsem se s laiky — nadšenci, kteří o stavbě nízkoenergetických domů nastudovali spoustu důležitých informací, které mnoho profesionálů nezná. Kdo si chce v Česku postavit pasivní dům, měl by dobře hledat odborníka skutečně znalého věci.

Praxe je většinou taková, že ani projektanti ani stavební dozor nefungují, jak by měli. Projektant stavbu navrhne, ale už jí dál nesleduje, nedostanou s k němu zpětné informace ze stavby, které by ho příště přiměly najít lepší řešení toho či onoho detailu a které by mu přirozenou cestou přinášely nové a nové poznatky. Stavební dozor, to zase je především formální záležitost. Takže investoři, budoucí majitelé domu jsou mnohdy odkázání na to, jaké měli štěstí nebo smůlu při výběru firmy...“

Podlaha: 25 cm

Důkladné izolování nosných zdí začíná už při jejich zakládání: „Na základovou desku jsem pod vápenopískové cihly pokládal řadu tepelně-izolačního prvku, zdící tvárnici ze speciálního materiálu. Zabrání průniku chladu ze základové desky do stěn.

A pod podlahovou vrstvou mám základovou desku izolovanou 25cm vrstvou podlahového polystyrenu EPS 100 Z.

Na polystyren perfektně srovnaný do roviny přišla fólie, dále lem podél stěn a 4 cm podlahové samonivelační anhydridové směsi. Součástí aplikační technologie je silo se suchou směsí a se zavěšeným míchacím zařízením, které dopraví čerstvou směs hadicí do domu.  

i

Průvzdušnost neboli vzduchotěsnost se měří tzv. Blower Door Testem. Postupy a zařízení předepisuje evropská norma. Při měření lze vyhledávat a opravovat poruchy celistvosti izolace. Ventilátor foukáním či nasáváním vzduchu vytváří podtlak nebo přetlak, přístroj pak zaznamenává objem vzduchu, který potřebuje k udržení požadovaného tlakového rozdílu. Výsledek se počítá pro tlak 50 Pascalů a udává objem vzduchu, který se za hodinu v budově vymění. Norma pro pasivní dům dovoluje nanejvýš 0,6 objemu budovy čili 60 procent objemu vzduchu za hodinu.

Tento materiál nevyžaduje armování, má lepší vlastnosti při ohybu a tahu než beton, zmíněná okrajová páska zase ponechává vůli pro roztažnost podlahy vůči zdím a také brání přenosu zvuků do svislé konstrukce, tedy funguje jako kročejová izolace. Další důležitá maličkost a vymoženost modernho stavebnictví!“

Zkouška průvzdušnosti

Alfou a omegou stavby pasivního domu se dříve či později stane zkouška průvzdušnosti. Špatné výsledky testu by znamenaly, že některé práce byly provedeny zásadně špatně a napravit je nejspíš není už možné.

„Osobně jsem byl přesvědčený, že náš dům obstojí. V daném stavu rozestavěnosti jsem se měl dostat pod hodnotu 0,8 a měření ukázalo již 0,6, tedy hodnotu povinnou pro hotový pasivní dům. Ačkoliv všechno ještě nebylo hotové, hlavně ventilační průduchy nebyly napojené, musím přiznat, že jsem čekal ještě lepší výsledek. Ovšem auditor tvrdil, že až budou všude podlahové krytiny, lišty, zatmelené spáry, tak parametr ještě o desetinu klesne. 

Jak dlouho jsme stavěli

„Jsem přesvědčený o tom, že stavba se nemá uspěchat. Teoreticky a technologicky se dá i zděný dům postavit za deset měsíců, ale jednotlivé materiály by měly mít šanci před zateplením co nejvíce vyschnout. Udělal jsem to takto:

  • Na podzim jsem položil základovou desku.
  • Zjara následujícího roku jsem měl postavenu hrubou stavbu s okny.
  • Až v dalším roce přišly na řadu interiéry a fasáda.

Úplně nakonec jsem do jedné kapsy v podbití za OSB desku dal pytlík s městskými novinami Horažďovickým obzorem a listem papíru, na který jsem napsal, kdo dům stavěl a kdo pomáhal. Až budou jednou pravnuci dům opravovat, najdou můj pozdrav a vzpomenou si: „Jé, o tomhle člověku jsem slyšel vyprávět našeho dědu…“

Foto J. Pelech a autor

Autor Jan Tomášek.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: osmplusdevět = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

Dům

(VWPsQNuzWgnjFm4Umbm~g), 23. 12. 2016, 09:32

Dobrý den, my jsme si nechali postavit zděný dům na klíč od firmy http://www.domy-drevostavby-na-klic.cz. Firma Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč, s.r.o. nabízí neskutečné množství domů a je opravdu z čeho vybírat.

Podbití přesahů střechy OSB

(VWPsQNuH0mEjEKrdW7PaQlu_67bMQMvaVWR), 3. 5. 2015, 19:26

Dobrý den, líbí se mi řešení přesahů střechy na Vašem domě, chtěl bych se zeptat, jak jste vytvářeli rastr pro uchycení OSB pod krokvemi!? Řeším právě teď tento detail a s ohledem na prořezy OSB a rozteč (96 cm) krokví si nevím rady. Děkuji za radu (foto)

RE: Podbití přesahů střechy OSB

(VWPsQNuBWkBC2Zl6JT2o237%VWPjEp~6Kx), 4. 5. 2015, 10:01

Dobrý den,
díky tomu, že máme rozteč krokví pouze 75 cm, krokve jsou 14 x 16 cm, tak nebyl nutný žádný rastr. Tuším, že jsem používal OSB desku 12 mm. Myslím, že když použijete desky o tloušťce 15 mm a kdy desku ještě zpevní přišroubované čelo, tak jsem přesvědčen, že se nic nestane.
Jaroslav Pelech

Podkladové tvárnice

(Jan Černý), 13. 2. 2013, 14:38

Dobrý den, kde jste prosím sehnal ty speciální podkladové tvárnice? Děkuji.

RE: Podkladové tvárnice

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 17. 2. 2013, 11:09

Dobrý den, zakládací bloky jsou od firmy Kalksandstein, jde o výrobek ISO Kimmstein, který má vyhovující tepelně izolační vlastnosti a velmi dobrou pevnost v tlaku.

detail podstřešní izolace mezi krokvemi

(VWPsQNutb%LjFm4Umbm~g), 1. 9. 2012, 13:30

Zdravím, vcelku šikovně postaveno - jen náhodou jsem si všiml že na fotografii č. 18 je v provedení skladby izolace zásadní chyba (tep. most)... spojení izol. desek mezi krokvemi je v pořádku ,ale v druhé vrstvě se nesmí nacházet spoj, ve stejném místě jako u první - tam musí být překryta tzv. vazbou .
Jinak s realizací jste si dali prácičku a klobouk dolu. "palec na horu"

Dobrý den, velmi pěkný domek. Chystáme se stavět také z 17,5 vpc. Mám dotaz - vázal jste rohy budovy, nebo jste rohy nevázal? pokud jste vázal, objevily se nějaké trhliny po čase?
děkuji velmi a zdravím Vás

RE: dotaz

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 26. 6. 2012, 11:50

Dobrý den, rohy jsem skutečně nevázal, vkládal jsem systémové kovové prvky (pásky). Mám pouze jednu poměrně dlouhou svislou prasklinku ve středu stěny, kde jsou bloky na vazbu a nechápu proč se tam vytvořila. Zřejmě se v tomto místě projevilo nějaké napětí celé stavby.

Dobrý den,
měl bych jen pár dotazů.
- projekt domu byl optimalizován na psivní standart pomocí PHPP ?
- plánujete nějaké zastínění oken ? V souvislosti s okny - nechtěli jste je vysadit více do tepelné izolace ?
- jak byl proveden věnec zdiva v místě krovu. V německu jsem viděl ,že u vápenopískových cihel nedělají věnec ale ze stropu vytahují žb sloupky
-jde vidět někde více fotografií ze stavby?
-šlo by v budoucnu získat skutečné náklady na vytápění a ohřev vody ?
Na závěr ať se vám v pasivním domě dobře žije.

RE: Dotazy / odpovědi

(VWPsQNuBWkBC2Zl6JT2o237%VWPjEp~6Kx), 18. 1. 2012, 21:09

Dobrý den,
stavební fyzika ani nevím, podle čeho byla posuzována. Okna by bylo určitě dobré předsadit více před konstrukci, ale v době, kdy se okna montovala, jsem ještě neznal systém truhlíku z OSB desek a ani okenářská firma zřejmě toto ještě neřešila.
Věnec ve výšce stropů se nemusel dělat, protože panely Dennert jsou vzájemně sešroubované a pod pozednicemi je proužek betonu s výztuží. Souvislý věnec nelze provést, protože ve štítech jsou okna.
Další fotky na internetu nemám. Náklady na energie budu vědět přesně až za rok, plánujeme se nastěhovat letos v průběhu jara.
Děkuji za přání.

jaká je skutečné spotřeba energií na vytápění a teplou vodu ?

(VWPsQNubWdmMFYqTVWPjEp~6Kx), 7. 1. 2012, 21:13

To je to, co mne zajímá.

RE: jaká je skutečné spotřeba energií na vytápění a teplou vodu ?

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 9. 1. 2012, 12:55

Dobrý den,

cena za veškeré energie (v domě je pouze elektrická energie): vaření, ohřev vody, svícení, spotřebiče + minimální přitápění je spočtena při dnešních cenách na cca 15 tis. Kč za rok u tohoto konkrétního domu s předpokladem bydlení dvou osob.

RE: jaká je skutečné spotřeba energií na vytápění a teplou vodu ?

(jaká), 10. 1. 2012, 20:14

předpoklad je hezká věc, co zkutečnost ? V Nové Pace mají domek, 120 m čtverečních, běžný Ytong bez zateplení, se 2 tepelnými čerpadli, komplet elektřina včetně domácnosti a teplé vody do 20 000,- Kč. Dle faktury.

U pasivních domů to bývá víc. Rekuperace žere dost elektřiny, pokud ji nevypínají.

a co tak Pasivní dům bez zateplení ?

(VWPsQNud-cMyQNs6JyvjFo), 7. 1. 2012, 21:10

To by znamenalo, že silné zateplení vůbec není potřeba:

poměrně obrovský (kolem 350 m2 podlahové plochy), málo zateplený dům s radiátorama je velmi úsporný, od května do vánoc spotřeboval jen 5 700,- Kč na vytápění a teplou vodu. Včetně poměru paušálu. Jako energetický auditor jsem si hned vzal kalkulačku a počítal. S rezervami by se dům měl vejít do 11 kWh /m2 a rok. Tedy dosáhnul pasivního standardu s velmi slabým zateplením! Které by ani nedostačovalo požadavkům dotačního titulu Zelená úsporám na částečné zateplení.

A počítal jsem dál. Asi před 12 lety jsme instalovali tepelné čerpadlo v rodinném domku. Akce Nízkoenergetický dům bez zateplení. Dosahoval 23 kWh /m2 a rok. Jenže asi před 6 – 8 lety investor instaloval ekvitermní regulaci, tím zvýšil účinnost tepelného čerpadla a stáhnul spotřebu na 17,7 kWh / m a rok. Tedy dosáhnul pasivního standardu bez zateplení!


http://www.jakbydlet.cz/clanek/541_pasivni-dum-bez-zatepleni.aspx

Dobrý den,
zajímala by mne cena projektu vašeho domu a jeho jednoduchý půdorys. Máme za sebou již stavbu klasického domu, druhý jsme zrekonstruovali a poučeni z chyb těchto našich stavitelských výkonů bychom konečně rádi postavili dům pořádně. Velice vážně uvažujeme o pasivním domě, ale ceny projektů nám připadají astronomické.
Děkuji za odpověď.

RE: cena projektu?

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 5. 1. 2012, 18:55

Dobrý den,
celý projekt včetně profesantů (elektro, voda, vzduchotechnika, požárník apod.) stál cca 110 tis. Kč.
Půdorys: 9,7 x 9,1 + dvojgaráž 6,6 x 6,8 m.

podbití střechy

(VWPsQNuE4enxQMQKbenx994uK7ONQNs6JyvjFo), 28. 6. 2011, 23:07

Uvažuji o provedení podbití střechy jako Vy, ale není mi jasná funkce slabého polystyrenu. Ano četl jsem názory, že na OSB nedrží omítka. Ale čím se tedy lepí ten polystyren na OSB? Děkuji.

RE: podbití střechy

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 30. 6. 2011, 08:33

Musím doplnit odpověď - EPS desky se dávají z důvodu pohlcení změn, pohybů, dotvarování dřevěné konstrukce a tím zamezení tvorby prasklinek na povrchu šlechtěné pastovité omítky.

RE: podbití střechy

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 29. 6. 2011, 10:31

OSB desky se musí kvalitně napenetrovat přípravkem, který má plnivo, zpravidla křemičitý písek - který vytvoří "smirkový" povrch podkladu (např. SAKRET BHR), ponechat technol. přestávku cca 24 hodin, dále se musí na OSB desku celoplošně vytvořit silným tlakem kontaktní vrstvička flexibilním lepidlem v tloušťce 1 - 2 mm (např. SAKRET FFK) a vzápětí pečlivě přitlačit a vyrovnat EPS desku, která má na lepené straně celoplošně nanesené ozubenou stěrkou stejné flexibilní lepidlo. V mém případě, když jsem znal kvalitu materiálů a kvalitu provedení jsem rozhodl, že nebudu dávat pojistné šrouby. Je možné dát speciální vruty s přidaným přítlačným talířkem. Po zatvrdnutí lepidla následuje standardní povrchová úprava: rohy, stěrka s armovací tkaninou, penetrace, šlechtěná pastovitá omítka.

***

(Michaela J.), 17. 4. 2011, 09:34

Opravdu pěkný domek.......

RE: ***

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 18. 4. 2011, 16:16

Opravdu moc děkuji

námětky

(VWPsQNuDb_mMGYZt67a-eed-~7bMQMvaVWR), 31. 3. 2011, 10:37

Dobrý den? Prosím Vás nemohl byste mi poslat níáčrtek jek vypadají námětky? Děkuiji předem.

RE: námětky

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 15. 4. 2011, 12:20

Na tomto detailu je spojení krokve a námětku řešeno plošným plechovým spojením, ve skutečnosti jsme námětek s krokví spojili 2 x závitnicí, podobně je řešeno nastavení pozednice, opět 2 x spojeno závitnicí. Nákres

NILAN VP 18

(Miloš Ulický), 23. 3. 2011, 14:38

Je uvedená jednotka postačujúca pre ohrev teplej vody pre 4-člennú rodinu a rovnako pre vykurovanie?

RE: NILAN VP 18

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 23. 3. 2011, 14:57

Zcela určitě. Na stránkách nilan.cz jsou výpočty pro 4 členou rodinu při velikosti už. plochy 160 m2. Tento dům má 120 m2.

Izolace krovů

(Lad. Tarant), 22. 3. 2011, 22:04

Proč byla použita kombinace 3 vrstech různých izolací namísto jedné silnější nadkrokevní izolace? Zvýšená pracnost to asi nebyla:-), finanční výhodnost asi nebude velká, bude-li vůbec.

RE: Izolace krovů

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 23. 3. 2011, 10:53

Tři druhy izolací: mezi krokve měkká vata to je standardní, nad krokvemi kombinace EPS 100S v tloušťce 100 mm a tecta-PUR v tloušťce 80 mm je skutečně záležitostí finanční, rozdíl v ceně těchto dvou izolantů je takřka dvojnásobný

mel jsem za to ze svepomocnym stavenim se usetri vice penez.precijenom pul milionu pri odhadovane cene 3,5 milionu na klic od firmy neni mnoho.

RE: cena

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 23. 3. 2011, 11:02

Cena cca 3,5 mil. je cena projektová před zhruba 2,5 rokem již s příhlédnutím na provedení svépomocí. Skutečná pořizovací hodnota, která se blíží 3 mil. je včetně kuch. linky, podlahových krytin, vnitřních žaluzií, sprch. koutu, baterií, světel apod. V projektu toto bylo také zhruba zahrnuto, ale pouze v mírných standardních cenách, spíše orientačních. Zcela určitě bych cenu na klíč odhadoval do tohoto stavu na částku okolo 5 mil. minimálně.

mate prosim nekde polozkovy seznam cen?a pokud ano bylo by mozne zaslat na mail?velice by me to zajimalo.dale mam dotaz na rezacku polystyrenu?mate nekde planek nebo stranku na jeji udelani?

RE: Řezačka polystyrenu

(VWPsQNuBWkBC2Zl6JT2o237%VWPjEp~6Kx), 25. 3. 2011, 16:50

Plánek nemám, vyrobili jsme řezačku s kamarádem elektrikářem, který měl starší relátko a zapojil ho. Pro mě byla důležitá délka struny a volný prostor nad pracovní deskou, abych mohl vyřezávat velké bloky. Jednoduché posuvné měřítko upínám do truhlářské svorky. Tak vyřežu tentýž profil ve více deskách EPS. Struna je originální určená pro řezání polystyrenu. Výborné je, že řezy jsou čisté, nikde žádné drobné kuličky EPS, které, když se řeže pilou, poletují po celé stavbě a jsou přichycené takřka ke všemu.

RE: Řezačka polystyrenu

(VWPsQNuB47PaQTZ6jWmKfYSSt5m~eYSx47bO), 27. 1. 2013, 14:57

Dům je to pěkný, zajímavý projekt.
Během čtení mě zaráželo, k čemu bylo použito "elektrikářovo volné relé" u řezačky polystirenu... až podle fotek jsem pochopil, že relé není relé, ale trafo

Kolik stojí pasivní dům

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHxAFkm4Vh7bMQMvaVWR), 21. 3. 2011, 13:01

Mohli byste uvést hrubý odhad nákladů na stavbu pasivního domu svépomocí? V našem občanském sdružení, které se zabývá podporou ekologického stavění, se v praxi setkáváme podle mého názoru s přehnanými cenami pasivních domů od developerů a stavebních firem. Jsem přesvědčen, že domy stavěné svépomocí jsou ve skutečnosti výrazně levnější a dostupné jako jiné stavby svépomocí. Ovšem vyžaduje to, jak v článku výstižně říkáte, aby se stavebník maximálně vzdělával − se starými postupy u pasivních domů nikdo nevystačí."

RE: Kolik stojí pasivní dům

(melkor), 11. 7. 2011, 07:24

Sice to není pasivní dům (protože jednopodlažní), ale má k tomu hodně blízko. 100m2 za 1.7 mio. Včetně vzduchotechniky a solárních panelů na ohřev vody, veškerého zateplení a vnější fasády.
Ovšem bez vybavení uvnitř (rozvody vody, odpadu, elektřiny, .... omítek, podlah a kredence) - to jsou velmi individuální záležitosti a jejich cenové hladiny se mohou pohybovat od 0.4 do 4.0 mio.

RE: Kolik stojí pasivní dům

(VWPsQNuBWkBC2Zl6JT2o237%VWPjEp~6Kx), 21. 3. 2011, 17:54

Myslím, že při projektovém odhadu 3,5 milionu korun lze pasivní dům svépomocí postavit asi za 3 miliony včetně podlahových krytin a kuchyňské linky. Předpokládá to co nejvýhodnější nákup materiálu ve slevách a akcích a samozřejmě zmiňované znalosti moderních technologií stavby pasivního domu.

RE: Kolik stojí pasivní dům

(tom), 7. 12. 2012, 13:36

je to vse moc krásné, kvalitně a pečlivě dělané, ale ruku na srdce, je to jen pro dobrý pocit, finanční návratnost takových domů je nekonečná.
než se to zaplatí tak drive odejde kotel..repuperace..dřevo a fasáda.. coz bude chtít takovou investici že navratnost se zase posune.

fascinuje mě ten podhled strechy natažený fasádou. jak to vypadá ted po nejake zkušební době porad bez problému ??
jak jste řesil prechod EPS - OSB v rozích ? udrží perlinka změny roztaznosti ??

díky

RE: Kolik stojí pasivní dům

(VWPsQNubWkBC2Zl6JTCo237%VWPjEp~6Kx), 18. 12. 2012, 09:23

Dobrý den, děkuji za pochvalu podhledů. Na jedné fotce je patrný postup. Nejprve celoplošně přestěrkovaná svislá plocha izolantu, který zasahuje až ke střešním latím, následně se provedlo bednění OSB deskou, penetrace, lepení 20 mm silného EPS na desky a zaarmování lepidlem a tkaninou. Spoj mezi stěnou a podhledem je v podstatě nespojen, pouze "na tupo" lepidlem. Po dvou letech je tento detail beze změn a bez poruch. Je pravděpodobné, že se může vytvořit vlasová trhlinka, která není vidět ve strukturální omítce a co je důležité nic nemůže do této trhlinky zatéct.

Co najdete ve zpravodaji?
Podívejte se na ukázku...

PředchozíDalší
Portál provozuje Tarsago | © 2018 VIZUS & Tarsago | kontakt | Používáme redakční systém Vizus CMS