1. Co nemůžete mít v hlavě, mějte po ruce

Nikdo nenosí v hlavě vše a je zbytečné se argumenty učit doma nazpaměť. Naopak ukážete, že jste přípravu nepodcenili, když se před vámi na stole objeví vaše podklady a vámi zpracované materiály. Pak už stačí jen dobrá orientace v tom, co jste si s sebou přinesli.

2. Mějte vždy připravenu variantu pro tzv. »mrtvý bod«

Přestože jednání je výborně nastartované a zpočátku se skutečně ubírá kýženým směrem, může se stát, že náhle ustrnete na jednom místě, ze kterého ne a ne se hnout. Pro takový případ mějte nějaké eso ještě v rukávu. Právě z tohoto důvodu není vhodné vysypat všechny nabídky ihned – ponechejte si je jako vítanou pomoc pro otevření dalších variant.

3. Nestyďte se za poznámky

Připadali byste si jako školáčci se sešitem na kolenou? Právě naopak, přesvědčíte protistranu o vašem profesionálním chování, když si budete v průběhu jednání dělat zápisky. Především pak poslouží později vám například v situaci, kdy bude příště třeba navázat na předchozí schůzku.

4. Nahrávat jen se se souhlasem

Rádi byste si nahráli váš rozhovor, aby bylo zaznamenáno vše, co bylo řečeno? Nebo máte v úmyslu schůzku rozebrat ještě s kolegou, který nemohl být přítomen? Ano, je to možné, ale vždy na nahrávání upozorněte předem vaší protistranu. Jednáte přece fair-play.

5. Poslouchat je více než jen sám mluvit

Na počátku můžete přednést své požadavky a vize, nechte ale vždy se vyjádřit protistranu. Nemá cenu unavit ji půlhodinovým monologem, když neznáte její reakci a mluvíte o něčem, co je stejně bezpředmětné. Naslouchejte tedy aktivně – to vám nejlépe pomůže dobrat se společných závěrů.

6. Mluvte za sebe

I když jednáte jménem celé společnosti, používejte především slovesa v 1. osobě. Jste to vy, kdo právě teď navrhuje a řídí jednání, nemá tedy cenu schovávat se množným číslem za kolektiv celé firmy.

7. I na vašem osobním projevu záleží

Stisk jako leklá ryba, nesmělý hlásek, nebo oči stále upřené na stůl pod vámi? Přestože osobní dojem není to nejpodstatnější na vašem jednání, může vám velmi pomoci, jakým způsobem svá sdělení podáváte. Stůjte zpříma, dívejte se partnerovi do očí a přirozeně se usmívejte.