Počasí: Proč červánky mohou, ale nemusejí oznamovat déšť
16. 3. 2014

Počasí: Proč červánky mohou, ale nemusejí oznamovat déšť

Nádherné červánky! Tedy správně meteorologicky oblaka ozářená zapadajícím nebo vycházejícím sluncem. Patří k nejznámějším soumrakovým jevům. Jak a proč vznikají?

Může za to rozptýlené světlo

Na obloze můžeme červánky pozorovat ještě chvíli po západu slunce (nebo těsně před jeho východem).

Pro pochopení jejich vzniku stačí znalost jednoduché poučky o rozptylu světla: Prochází–li sluneční záření atmosférou, rozptyluje se kratší vlnová délka (modrá barva) lépe, delší vlnová délka (červená barva) naopak lépe atmosférou prochází.

za červánky může rozptýlené světlo

Proto je přes den slunce žluté, před západem se jeho barva mění na oranžovou až červenou. A právě červená barva může osvětlovat mraky v blízkosti zapadajícího slunce.

Vodní pára nebo prach 

Červené zbarvení oblaků je tím výraznější, čím více je v ovzduší vodní páry nebo prachu. Proto by červánky mohly signalizovat:

  • buď příliv vlhčího vzduchu související s příchodem fronty,
  • nebo zesílení větru u blížící se tlakové níže.

Červánky signalizují pravděpodobnou změnu počasí

Jenže fronta se může rozpadnout či změnit směr svého postupu, stejně tak tlaková níže. Zkrátka, červánky sice mohou být předznamením zhoršení počasí, neboť jisté fyzikální opodstatnění to má, ovšem spoléhat se na ně nemůžeme.

Výskyt červánků tedy raději považujme za úžasné nebeské divadlo a neptejme se, co pro budoucí počasí znamenají.  

Pro Receptář Alena Zárybnická.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: šestplustři = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS