obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Provoz auta na LPG: přestavba motoru, výkon, spotřeba

Ceny LPG se léta drží zhruba na polovině cen benzínu a nafty. Kdo jezdí autem denně, může počítat s návratností financí vložených do přestavby motoru. Co vyžaduje změna paliva a používání kapalného propan-butanu?

Na českých silnicích jezdí osobní i užitkové automobily, jejichž zadní okno zdobí kulatá nálepka, v níž se na žlutém podkladu vyjímají písmena LPG.

Jde o automobily, jejichž motor používá jako palivo kapalný plyn propan-butan neboli LPG (z anglického Liquid Petrol Gas, zkapalněný ropný plyn).

Přestože se cena tohoto alternativního automobilového paliva stále pohybuje zhruba na polovině ceny benzinu a síť mnoha čerpacích stanic LPG je na území republiky již několik let dostatečně hustá, tento způsob pohonu se v Česku prosadil jen částečně.

Snad za to mohou přetrvávající obavy většiny motoristů z úniku paliva a následného výbuchu.

Přitom nebezpečí požáru je u aut přestavěných na LPG srovnatelné s pravděpodobností, že začne hořet benzinová palivová soustava — riziko existuje v obou případech a výrazně ho zvyšuje především zanedbaná kontrola a údržba palivových systémů.  

auto stále jezdí jak na LPG tak na benzín auto stále jezdí jak na LPG tak na benzín Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bezpečnost především

Troufáme si tvrdit, že v případě nehody je palivový systém na propan-butan dokonce bezpečnější než benzinový:

  • Tlaková nádoba LPG je nejen několikanásobně odolnější vůči mechanickému zatížení (odolá i nárazu, který dokáže zcela zničit karoserii), ale je daleko lépe zajištěna proti úniku a vzplanutí paliva i v případě, že vůz při nehodě začal hořet.
  • Je-li poškozeno LPG potrubí mezi nádrží a motorem, bezpečnostní ventil v nádrži zareaguje na prudký pokles tlaku v potrubí a okamžitě zabrání jakémukoli dalšímu úniku plynu. 
  • V případě požáru je tlaková nádrž schopna odolat i vysoké teplotě.

Byli jsme svědkem testu, při kterém byla nádrž intenzivně zahřívána přímými plameny plynových hořáků. Až po deseti minutách bezpečnostní ventil kontrolovaně vypustil zahřáté palivo, a zabránil tak obávanému výbuchu nádrže. 

Kam s nádrží ?

Které konstrukční požadavky musí přestavba motoru na plyn zohlednit?

Do automobilu je především třeba umístit tlakovou nádrž na tekutý plyn. Lze si vybrat mezi válcovou nádrží a nádrží kruhového tvaru (tzv. toroid).

Válcové nádrže se montují do zavazadlového prostoru, kde ubírají místo, což je asi nejpodstatnější nevýhoda přestavby na PLG.

Toroid tuto nevýhodu odstraňuje, protože je montován místo rezervního kola. To je možné například nahradit tlakovou lahvičkou pro opravu unikajících pneumatik, která provizorně zamezí úniku vzduchu z poškozené pneumatiky a zároveň ji dohustí.

LPG17.jpg LPG17.jpg Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ve zplynovači mění palivo skupenství

Na tlakové plynové nádrži je umístěna plynotěsná skříň s multiventilem, přes který proudí plyn jak do nádrže, tak i do potrubí vedoucího k motoru. Toto potrubí je vyvedeno mimo kabinu vozidla, aby v případě jeho porušení plyn vytekl na vozovku a volně se rozptýlil v ovzduší. (Nikoli všechen plyn z nádrže, tomu brání zmíněný bezpečnostní ventil)

V motorovém prostoru je LPG veden přes elektromagneticky ovládaný ventil do zplynovače, kde změní skupenství z kapalného na plynné (teplo potřebné k této změně dodá ohřátá chladicí kapalina), a je pak veden přes regulátor tlaku do směšovače a odtud do karburátoru nebo do vstřikovače (vstřikovačů) v sacím potrubí motoru.

Přestavba: zásadně ve specializované dílně

Přestavba není tak časově náročná, jak by se možná mohlo zdát. Většina dílen specializovaných na přestavby LPG má licenci Ministerstva dopravy ČR k provádění tzv. hromadné přestavby. Znamená to, že majitel přistaví vozidlo do montážní dílny, a za den či dva s ním již může odjet.

K montáži doveze velký technický průkaz vozidla s platnou technickou prohlídku, do kterého pracovník dílny provede příslušný zápis. Zákazníkovi to ušetří nejen časově náročné vyřizování individuální přestavby na příslušných úřadech a zkušebnách, ale i vysoké poplatky za zkoušky a zápis do TP (pohybují se kolem 10 000 Kč).

Hromadné přestavby se týkají všech typů škodovek i většiny moderních zahraničních vozidel. U ojetých vozidel — ať již od domácího majitele, či individuálně dovezených — je pak dobré se před koupí vozidla informovat v dílně specializované na přestavby LPG, která má licenci Ministerstva dopravy ČR. 

LPG LPG Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak celý systém funguje?

Naučit se ovládat nový systém není nijak složité. Řidič usedne za volant a stejně jako dřív otočí klíčkem ve spínací skříňce a spustí motor. Na přístrojové desce přibyl indikátor, který ukazuje, zda motor pracuje v benzinovém, nebo plynovém režimu.

První okamžiky jízdy indikátor signalizuje provoz na benzin, než se chladicí kapalina ohřeje natolik, že systém může samočinně přepnout na provoz na plyn. Za obvyklé venkovní teploty se studený motor dostatečně ohřeje do minuty.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Okamžik změny režimu z benzinu na plyn je takřka nepostřehnutelný — žádný výpadek otáček motoru provázený cuknutím.

Je-li motor již zahřátý, trvá to mnohem kratší dobu nebo se benzinový režim po startu vůbec neaktivuje.

Při studeném startu lze přepnutí z benzinu na LPG po chvíli jízdy urychlit prudším sešlápnutím pedálu akcelerátoru nebo přímo stisknutím přepínače, který je umístěný na indikátoru režimů jízdy.

Změní se výkon motoru a spotřeba paliva?

Jedním z důvodů, proč se motoristé obávají přestavby na LPG je také obava, že poklesne výkon motoru a vzroste jeho spotřeba. Obavy jsou přehnané. Automobil se při jízdě na plyn rozhodně nechová jako lenoch, a přestože se někdy uvádí pokles výkonu až o pět procent v porovnání s jízdou na benzin, tento rozdíl většinou nepoznáte.

Pokud jde o spotřebu, u provozu na benzin zůstává stejná. Spotřeba kapalného plynu v litrech v porovnání s benzinem může u starších motorů s karburátorem stoupnout asi o deset procent — záleží i na technickém stavu motoru.

Před několika lety byly v Česku homologovány mnohem efektivnější LPG palivové systémy pro motory s jednobodovým, vícebodovým a sekvenčním vstřikem. Systémy vstřikování plynu v porovnání s benzinem vykazují jen nepatrně zvýšenou, nebo dokonce stejnou spotřebu při zachování výkonu motoru.

motor předělaný na LPG motor předělaný na LPG Zdroj: Archiv ireceptar.cz

A co na to motor?

Odborníci také potvrzují, že motor provozovaný na plyn má vyšší životnost — z LPG se neuvolňují usazeniny, plyn je šetrnější i k oleji a spalováním se z něj uvolňuje mnohem méně zplodin — především pevných částic (kouř), oxidu síry a oxidu uhličitého.

Orientační plynový palivoměr bývá umístěn na tlakové nádrži v plynotěsné skříni s multiventilem, modernější systémy LPG mají indikaci stavu paliva přímo na palubní desce. Práznou nádrž s LPG za jízdy poznáme tak, že motor má stále častější poklesy až výpadky výkonu. Stačí pak přepnout na benzinový provoz a plyn doplnit u nejbližšího čerpadla LPG.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pouze u přestaveb naftových motorů již není možný provoz na původní palivo. Proto se také naftové motory na plyn téměř nepřestavují. Ani finančně to není výhodné: Přestavba je dražší a má tedy podstatně delší návratnost, a to i vzhledem k obecně nižší spotřebě moderních dieselů.

Stále existuje vžitá mylná představa, že po přestavbě na plyn ztratí automobil schopnost jezdit i na původní palivo. To samozřejmě neplatí — jak již bylo uvedeno, benzin hraje důležitou roli při startu motoru.

Stále existuje vžitá mylná představa, že po přestavbě na plyn ztratí automobil schopnost jezdit i na původní palivo. To samozřejmě neplatí — naopak s prázdnou benzinovou nádrží se na LPG nerozjedete, protože motor nastartovaný na benzin musí ohřát chladicí kapalinu, která umožní zplynovat kapalný plyn.

A jak již jsme uvedli, pokud dojde LPG, lze přepnout na benzin a pokračovat v jízdě. Tím se mj. minimálně zdvojnásobuje akční rádius automobilu, který je vybaven dvěma palivovými nádržemi. 

Čerpání plynu

Plnění tlakové nádrže kapalným propan-butanem probíhá podobně jako tankování benzinu s tím rozdílem, že si netankujete sami, ale musíte přivolat obsluhu čerpací stanice.

U stojanu, který se v ničem neliší od klasických benzinových stojanů, obsluha čerpadla LPG zasune speciální plnicí pistoli do plnicího hrdla LPG na automobilu (obvykle se montuje do spodní části zadního nárazníku) a natankuje palivo.

Je nutno vědět, že nádrž nelze z bezpečnostních důvodů natankovat plnou, ale víceúčelový ventil omezí naplnění nádrže pouze na osmdesát procent jejího objemu. Například do osmdesátilitrové nádrže lze načerpat pouze kolem 56 litrů LPG, do padesátilitrové kolem 40 litrů plynu atd.

čerpací stanice LPG čerpací stanice LPG Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Alternativa zvaná CNG

Pro úplnost dodejme, že v České republice jsou v provozu i automobily přestavěné na zemní plyn. Vozidla bývají označena nálepkami CNG (Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn). Síť plnicích stanic je však velmi řídká a rozšíření provozu aut na toto vůbec nejlevnější palivo brání mj. i déle trvající plnění nádrže a podstatně nižší akční rádius vozidla na jednu plnou nádrž — plyn se do nádrže tlakuje a nevejde se ho do ní tedy tolik jako v kapalném skupenství. Také cena přestavby je podstatně vyšší.

Vypočítejte si návratnost

Při úvahách, co je finančně výhodnější, hraje asi nejpodstatnější roli délka návratnosti nákladů na přestavbu benzinového motoru na propan-butan.

Pro orientační výpočet potřebného počtu ujetých kilometrů lze použít vzorec:
N = NP/(CB x SB – CA x SA)

Použité symboly:

N  počet najetých kilometrů

NP  náklady na pořízení

CB  cena benzinu

SB  spotřeba benzinu (l na 1 km),

CA  cena alternativního paliva (LPG),

SA  spotřeba alternativního paliva (LPG – opět v l na 1 km)

 

Příklad pro čtyřválec se sekvenčním vstřikem

(NP = 25 000, CB = 34, SB 0,07, CA 17,50, SA = 0,075):

N = 25 000/34x0,007 – 17,5x0,075

N = 25 000/2,28 – 1,3125

N = 25 000/0,9675

N = 25 840 km

Orientační ceny přestavby LPG

motor s karburátorem              12 000 Kč

motor s monovstřikem              15 000 Kč

motor s vícebodovým vstřikem  17 000 Kč

motor se sekvenčním vstřikem:

                              čtyřválec      26 000 Kč

                             osmiválec      32 000 Kč

Pro Receptář 5/2003

Foto autor a Shutterstock

Akční letáky