Provoz auta na LPG: přestavba motoru, výkon, spotřeba
28. 4. 2013

Provoz auta na LPG: přestavba motoru, výkon, spotřeba

Ceny LPG se léta drží zhruba na polovině cen benzínu a nafty. Kdo jezdí autem denně, může počítat s návratností financí vložených do přestavby motoru. Co vyžaduje změna paliva a používání kapalného propan-butanu?

Na českých silnicích jezdí osobní i užitkové automobily, jejichž zadní okno zdobí kulatá nálepka, v níž se na žlutém podkladu vyjímají písmena LPG.

Jde o automobily, jejichž motor používá jako palivo kapalný plyn propan-butan neboli LPG (z anglického Liquid Petrol Gas, zkapalněný ropný plyn).

Přestože se cena tohoto alternativního automobilového paliva stále pohybuje zhruba na polovině ceny benzinu a síť mnoha čerpacích stanic LPG je na území republiky již několik let dostatečně hustá, tento způsob pohonu se v Česku prosadil jen částečně.

Snad za to mohou přetrvávající obavy většiny motoristů z úniku paliva a následného výbuchu.

Přitom nebezpečí požáru je u aut přestavěných na LPG srovnatelné s pravděpodobností, že začne hořet benzinová palivová soustava — riziko existuje v obou případech a výrazně ho zvyšuje především zanedbaná kontrola a údržba palivových systémů.  

auto stále jezdí jak na LPG tak na benzín

Bezpečnost především

Troufáme si tvrdit, že v případě nehody je palivový systém na propan-butan dokonce bezpečnější než benzinový:

  • Tlaková nádoba LPG je nejen několikanásobně odolnější vůči mechanickému zatížení (odolá i nárazu, který dokáže zcela zničit karoserii), ale je daleko lépe zajištěna proti úniku a vzplanutí paliva i v případě, že vůz při nehodě začal hořet.
  • Je-li poškozeno LPG potrubí mezi nádrží a motorem, bezpečnostní ventil v nádrži zareaguje na prudký pokles tlaku v potrubí a okamžitě zabrání jakémukoli dalšímu úniku plynu. 
  • V případě požáru je tlaková nádrž schopna odolat i vysoké teplotě.

Byli jsme svědkem testu, při kterém byla nádrž intenzivně zahřívána přímými plameny plynových hořáků. Až po deseti minutách bezpečnostní ventil kontrolovaně vypustil zahřáté palivo, a zabránil tak obávanému výbuchu nádrže. 

Kam s nádrží ?

Které konstrukční požadavky musí přestavba motoru na plyn zohlednit?

Do automobilu je především třeba umístit tlakovou nádrž na tekutý plyn. Lze si vybrat mezi válcovou nádrží a nádrží kruhového tvaru (tzv. toroid).

Válcové nádrže se montují do zavazadlového prostoru, kde ubírají místo, což je asi nejpodstatnější nevýhoda přestavby na PLG.

Toroid tuto nevýhodu odstraňuje, protože je montován místo rezervního kola. To je možné například nahradit tlakovou lahvičkou pro opravu unikajících pneumatik, která provizorně zamezí úniku vzduchu z poškozené pneumatiky a zároveň ji dohustí.

LPG42.jpgLPG17.jpg

Ve zplynovači mění palivo skupenství

Na tlakové plynové nádrži je umístěna plynotěsná skříň s multiventilem, přes který proudí plyn jak do nádrže, tak i do potrubí vedoucího k motoru. Toto potrubí je vyvedeno mimo kabinu vozidla, aby v případě jeho porušení plyn vytekl na vozovku a volně se rozptýlil v ovzduší. (Nikoli všechen plyn z nádrže, tomu brání zmíněný bezpečnostní ventil)

V motorovém prostoru je LPG veden přes elektromagneticky ovládaný ventil do zplynovače, kde změní skupenství z kapalného na plynné (teplo potřebné k této změně dodá ohřátá chladicí kapalina), a je pak veden přes regulátor tlaku do směšovače a odtud do karburátoru nebo do vstřikovače (vstřikovačů) v sacím potrubí motoru.

Přestavba: zásadně ve specializované dílně

Přestavba není tak časově náročná, jak by se možná mohlo zdát. Většina dílen specializovaných na přestavby LPG má licenci Ministerstva dopravy ČR k provádění tzv. hromadné přestavby. Znamená to, že majitel přistaví vozidlo do montážní dílny, a za den či dva s ním již může odjet.

K montáži doveze velký technický průkaz vozidla s platnou technickou prohlídku, do kterého pracovník dílny provede příslušný zápis. Zákazníkovi to ušetří nejen časově náročné vyřizování individuální přestavby na příslušných úřadech a zkušebnách, ale i vysoké poplatky za zkoušky a zápis do TP (pohybují se kolem 10 000 Kč).

Hromadné přestavby se týkají všech typů škodovek i většiny moderních zahraničních vozidel. U ojetých vozidel — ať již od domácího majitele, či individuálně dovezených — je pak dobré se před koupí vozidla informovat v dílně specializované na přestavby LPG, která má licenci Ministerstva dopravy ČR. 

LPG

Jak celý systém funguje?

Naučit se ovládat nový systém není nijak složité. Řidič usedne za volant a stejně jako dřív otočí klíčkem ve spínací skříňce a spustí motor. Na přístrojové desce přibyl indikátor, který ukazuje, zda motor pracuje v benzinovém, nebo plynovém režimu.

První okamžiky jízdy indikátor signalizuje provoz na benzin, než se chladicí kapalina ohřeje natolik, že systém může samočinně přepnout na provoz na plyn. Za obvyklé venkovní teploty se studený motor dostatečně ohřeje do minuty.

i

Okamžik změny režimu z benzinu na plyn je takřka nepostřehnutelný — žádný výpadek otáček motoru provázený cuknutím.

Je-li motor již zahřátý, trvá to mnohem kratší dobu nebo se benzinový režim po startu vůbec neaktivuje.

Při studeném startu lze přepnutí z benzinu na LPG po chvíli jízdy urychlit prudším sešlápnutím pedálu akcelerátoru nebo přímo stisknutím přepínače, který je umístěný na indikátoru režimů jízdy.

Změní se výkon motoru a spotřeba paliva?

Jedním z důvodů, proč se motoristé obávají přestavby na LPG je také obava, že poklesne výkon motoru a vzroste jeho spotřeba. Obavy jsou přehnané. Automobil se při jízdě na plyn rozhodně nechová jako lenoch, a přestože se někdy uvádí pokles výkonu až o pět procent v porovnání s jízdou na benzin, tento rozdíl většinou nepoznáte.

Pokud jde o spotřebu, u provozu na benzin zůstává stejná. Spotřeba kapalného plynu v litrech v porovnání s benzinem může u starších motorů s karburátorem stoupnout asi o deset procent — záleží i na technickém stavu motoru.

Před několika lety byly v Česku homologovány mnohem efektivnější LPG palivové systémy pro motory s jednobodovým, vícebodovým a sekvenčním vstřikem. Systémy vstřikování plynu v porovnání s benzinem vykazují jen nepatrně zvýšenou, nebo dokonce stejnou spotřebu při zachování výkonu motoru.

motor předělaný na LPG

A co na to motor?

Odborníci také potvrzují, že motor provozovaný na plyn má vyšší životnost — z LPG se neuvolňují usazeniny, plyn je šetrnější i k oleji a spalováním se z něj uvolňuje mnohem méně zplodin — především pevných částic (kouř), oxidu síry a oxidu uhličitého.

Orientační plynový palivoměr bývá umístěn na tlakové nádrži v plynotěsné skříni s multiventilem, modernější systémy LPG mají indikaci stavu paliva přímo na palubní desce. Práznou nádrž s LPG za jízdy poznáme tak, že motor má stále častější poklesy až výpadky výkonu. Stačí pak přepnout na benzinový provoz a plyn doplnit u nejbližšího čerpadla LPG.

i

Pouze u přestaveb naftových motorů již není možný provoz na původní palivo. Proto se také naftové motory na plyn téměř nepřestavují. Ani finančně to není výhodné: Přestavba je dražší a má tedy podstatně delší návratnost, a to i vzhledem k obecně nižší spotřebě moderních dieselů.

Stále existuje vžitá mylná představa, že po přestavbě na plyn ztratí automobil schopnost jezdit i na původní palivo. To samozřejmě neplatí — jak již bylo uvedeno, benzin hraje důležitou roli při startu motoru.

Stále existuje vžitá mylná představa, že po přestavbě na plyn ztratí automobil schopnost jezdit i na původní palivo. To samozřejmě neplatí — naopak s prázdnou benzinovou nádrží se na LPG nerozjedete, protože motor nastartovaný na benzin musí ohřát chladicí kapalinu, která umožní zplynovat kapalný plyn.

A jak již jsme uvedli, pokud dojde LPG, lze přepnout na benzin a pokračovat v jízdě. Tím se mj. minimálně zdvojnásobuje akční rádius automobilu, který je vybaven dvěma palivovými nádržemi. 

Čerpání plynu

Plnění tlakové nádrže kapalným propan-butanem probíhá podobně jako tankování benzinu s tím rozdílem, že si netankujete sami, ale musíte přivolat obsluhu čerpací stanice.

U stojanu, který se v ničem neliší od klasických benzinových stojanů, obsluha čerpadla LPG zasune speciální plnicí pistoli do plnicího hrdla LPG na automobilu (obvykle se montuje do spodní části zadního nárazníku) a natankuje palivo.

Je nutno vědět, že nádrž nelze z bezpečnostních důvodů natankovat plnou, ale víceúčelový ventil omezí naplnění nádrže pouze na osmdesát procent jejího objemu. Například do osmdesátilitrové nádrže lze načerpat pouze kolem 56 litrů LPG, do padesátilitrové kolem 40 litrů plynu atd.

čerpací stanice LPG 

Alternativa zvaná CNG

Pro úplnost dodejme, že v České republice jsou v provozu i automobily přestavěné na zemní plyn. Vozidla bývají označena nálepkami CNG (Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn). Síť plnicích stanic je však velmi řídká a rozšíření provozu aut na toto vůbec nejlevnější palivo brání mj. i déle trvající plnění nádrže a podstatně nižší akční rádius vozidla na jednu plnou nádrž — plyn se do nádrže tlakuje a nevejde se ho do ní tedy tolik jako v kapalném skupenství. Také cena přestavby je podstatně vyšší.

Vypočítejte si návratnost

Při úvahách, co je finančně výhodnější, hraje asi nejpodstatnější roli délka návratnosti nákladů na přestavbu benzinového motoru na propan-butan.

Pro orientační výpočet potřebného počtu ujetých kilometrů lze použít vzorec:
N = NP/(CB x SB – CA x SA)

Použité symboly:

N  počet najetých kilometrů

NP  náklady na pořízení

CB  cena benzinu

SB  spotřeba benzinu (l na 1 km),

CA  cena alternativního paliva (LPG),

SA  spotřeba alternativního paliva (LPG – opět v l na 1 km)

 

Příklad pro čtyřválec se sekvenčním vstřikem

(NP = 25 000, CB = 34, SB 0,07, CA 17,50, SA = 0,075):

N = 25 000/34x0,007 – 17,5x0,075

N = 25 000/2,28 – 1,3125

N = 25 000/0,9675

N = 25 840 km

Orientační ceny přestavby LPG

motor s karburátorem              12 000 Kč

motor s monovstřikem              15 000 Kč

motor s vícebodovým vstřikem  17 000 Kč

motor se sekvenčním vstřikem:

                              čtyřválec      26 000 Kč

                             osmiválec      32 000 Kč

Pro Receptář 5/2003

Foto autor a Shutterstock

Autor Jan Malý.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmplussedm = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

Životnost motoru

(Pepa), 30. 3. 2017, 17:32

Jak jste přišli na to, že při provozu na LPG má motor vyšší životnost? Lžete naprosto účelově. Při provozu je ve spalovacím prostoru asi o 100°C vyšší teplota a výfukové ventily nesrovnatelně více tím to nárustem trpí. Po 150000 km je hlava na GO. A můžete si psát ledasjaké nesmysly.

citroen

(VWPsQNuj-mnjFm4Umbm~g), 1. 11. 2016, 21:57

chtěl bych se zeptat zda přestavíte citroen jumper 2,2 tdi na lpg a co by to přibližně stálo.

Dotaz ke kontrolám soustavy LPG

(VWPsQNuB-lrpQMQtWenD1Z4Vj7aPZYTw), 13. 10. 2016, 17:43

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je třeba předložit ke kontrole STK, mám-li auto na LPG a zda jsou na to speciální stanice STK.
Děkuji.

LPG

(VWPsQNuy~.ty8YTuVVSsQNu), 2. 9. 2016, 13:26

http://www.lpg-gregor.cz/

720940900

Spotřeba LPG

(Michal), 14. 5. 2014, 13:14

Spotřeba LPG je vyšší, protože LPG má nižší hustotu než benzín (litr LPG váží méně než litr benzínu). Pokud nespotřebujete žádný benzín, vychází to zvýšení o zhruba 20 %. U mě to vychází o cca 15 %, přičemž dalších cca 5 % je benzín na studené starty. I tak ale ušetřím 0,8 Kč/km.

Jezdím na LPG již víc jak 5 let a jsem maximálně spokojená. Hlavně cena paliva - to je to nejlepší! Při současných cenách benzínu či nafty je LPG nejlepší volba do městského provozu i na dlouhé cesty.

Montaž LPG

(VWPsQNut-nxk2YSSw.GBQNs6JyvjFo), 25. 8. 2012, 11:26

Dobrý den
kolik by stala montáž LPG na Fabii 1200 r.v.2003.

Děkuji za odpověď

RE: Montaž LPG

(VWPsQNuB4kxkQNs6JyvjFo), 2. 9. 2016, 13:17

no cena by byla 19.500

RE: Montaž LPG

(VWPsQNud_%kROn4UHABBQmT6hUxjEKt79brvQNs6JyvjFo), 15. 2. 2013, 21:33

zdravim.přestavba fabie 1.2 je 20500kč.

Přestavbu na LPG určitě ano, ale volit pouze specializovaný servis. Já si nechal udělat plyn v Brně. I když jsem jel prakticky přes celou republiku, vyplatilo se. To kamarád si nechal udělat od známého, jen tak "v garáži" a doteď má problémy.

RE: LPG

(Henry Ford), 23. 6. 2015, 11:19

Svatá pravda. Jsou věci na kterých se prostě šetřit nevyplatí. Kamarád si taky přidával plyn doma, v garáži. Do půl roku mu začal postupně odcházet motor a ve finále rozhodně neušetřil. Problém je, že i neodborných servisů se vyrojilo spoustu a někteří prodávají staré systémy a výsledek je nakonec podobný, jako "z garáže", akorát s větší šancí, že po cestě nevybouchnete :). Já bych mohl doporučit dílnu v Praze. Mohu se zeptat, kde jste byl vy?

Poznámka redakce: Konkrétní tipy na firmy, produkty, služby a další informace komerčního charakteru adresujte, prosím, na e-mail tazatele.

Ten kdo jezdí jako blázen tak ten nikdy nepochopí jak se jezdí na plyn.Jezdím,už hezkých pár roků na plyn a ještě nikdy jsem neměl sebemenší problémy s plynem.

(Ondrej Klemza), 23. 7. 2008, 12:41

LPG je tezsi nez vzduch a pri uniku se hromadi pri zemi. Va garazich pak neni mozne plyn odvetrat protoze vetrani je na strope - jednoduse hrozi potom vybuch nahromadenych plynu. Mejte se

Dobrý den, píšete v tomto článku (Receptář 5/2003, str. 54) o bezpečnosti a zabezpečení nádrže na LPG. Můžete mi prosím vysvětlit, proč tedy tato auta nesmí parkovat v uzavřených garážích? Za odpověď předem děkuji. Nashledanou.

(VWPsQNuy~rtk8YTuVVSsQNu), 9. 6. 2008, 20:53

Mám Felicii 1,3MPI. V servisu mi řekli že u přestavěného motoru rychle odchází lambda sonda, řídící klapa a sací potrubí. Vyplatí se vůbec jezdit na plyn s ohledem na tyto opravy?

(VWPsQNue-nEkUYTuVVSsQNu), 17. 5. 2008, 18:12

dobry den, chtel sem jen nejake informaci od vas, mam auot felicia.chci odelam na plyn, tak za kolik do buda ta cely systemovy plyn LPG. dekuji vam, 604 909 487 .

RE:

(VWPsQNuB4kxkQNs6JyvjFo), 2. 9. 2016, 13:24

cena 19 500Kč

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS