Může nám nikotin z rajčat škodit?

Pracovníci Michiganské univerzity z Ann Arboru se zaměřili především na zeleninu z čeledi lilkovitých. Snažili se zjistit, jak velké množství nikotinu obsahují. Konkrétně se zaměřili na lilek, brambory a rajčata, ale jisté množství nikotinu našli také v květáku. U rajčat se výzkumníci zaměřili jak na zralé plody, tak na nezralé – zelené. Rozborům neunikla rajská jablíčka ani po tepelné úpravě, konkrétně v podobě rajčatového pyré.

Obsah nikotinu v zelenině

Co se týče obsahu nikotinu, pak je pořadí zkoumané zeleniny následující (ng/g) – řazeno od nejmenšího obsahu k největšímu:

 • zralá rajčata 4,3
 • brambory 7,1
 • květák 16,8
 • zelená (nezralá) rajčata 42,8
 • rajčatové pyré 52
 • lilek 100

A tady jsou další vědecké výsledky. Ty prozrazují, kolik gramů té které zeleniny byste museli zkonzumovat, abyste pozřeli 1µg nikotinu:

 • lilek 10
 • rajčatové pyré 19
 • zelená (nezralá) rajčata 23,4
 • květák 59
 • brambory 140
 • zralá rajčata 233

Pro vaši představu, o jak malé množství se jedná, doplňujeme, že nanogram (značka ng) představuje jednu tisícinu mikrogramu. Mikrogram (značka μg) je tisícina miligramu.

Výzkum ukázal, že se nemusíte obávat, že by nám konzumace zmíněných plodů způsobovala závislost. Například pokubyste chtěli spořádat přibližně tolik nikotinu, kolik obsahuje jedna cigareta, museli byste sníst 10 kg lilků. Navíc míra vstřebávání při požití je nízká a nikotin je rychle metabolizován. Je třeba zmínit, že obsah alkaloidů je v různých částech rostliny různý a kolísá také v závislosti na ročním období a na klimatických podmínkách. Výzkumy ukázaly, že koncentrace nikotinu u rajčat se s rostoucím stupněm zrání plodů významně snižuje.

Při dalších výzkumech došlo i na zjišťování obsahu nikotinu v černých a zelených čajích. Ukázalo se, že obsah nikotinu v čajových listech je velmi proměnlivý a někdy dosahuje vyšších hodnot než u plodů z čeledi lilkovité.

Co je vlastně nikotin

Nikotin je látka, která se vyskytuje ve většině druhů rodin z čeledi lilkovité (Solanaceae). Je to bezbarvá kapalina, čerstvý je bez zápachu. V tabákových listech je vázán na kyselinu jablečnou a citrónovou. V surovém stavu jej poprvé získal v roce 1809 M. Vauquelin, v čistém stavu v roce 1828 W. Posselt a L Reimann. Sumární vzorec byl zjištěn v roce 1847. První syntézu nikotinu popsal A. Picket a P. Crėpieux v roce 1885.