obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rožnov: Od Bílé soboty do Červeného pondělí

Přišlo jaro a rožnovský skanzen, pýcha Valašska, ožil Velikonocemi. V Dřevěném městečku slaví Bílou sobotu, Boží hod velikonoční i Červené pondělí! Zpívá se tu, hraje, vynáší smrtka, tancuje, ochutnává pečivo i pečeně.

Průvod dobově oděných kluků klapotářů neboli rapačářů si to hrne od fojtství z Velkých Karlovic, zatočí ke kostelu sv. Anny z Větřkovic a dál k měšťanskému Billovu domu, který svého času stával na rožnovském náměstí stejně jako sousední radnice a vedlejší hospoda u Vašků.   

Je Bílá sobota a klapotáři obcházejí domy a klapotkami, rapači a řehtačkami ohlašují ranní a večerní modlitbu a také poledne tak, jako se to kdysi na vsích dělávalo, protože kostelní zvony ztichly na Zelený čtvrtek a znovu zazněly až v v noci ze soboty na neděli při bohoslužbě zvané Velikonoční vigilie.

Návštěvníky rozezpívají a roztančí rožnovské cimbálové muzikyNávštěvníky rozezpívají a roztančí rožnovské cimbálové muzikyAutor: Archiv ireceptar.cz

Věřící si připomínají Ježíšovo páteční ukřižování a blížící se nedělní zmrtvýchvstání.

Bílá sobota bývala i dnem velkého úklidu a bílení.

Jarmark 

Na Bílou sobotu začíná v rožnovském Dřevěném městečku velikonoční program v devět hodin otevřením jarmarku s velikonočním zbožím.

Ke koupi jsou kraslice, pomlázky, řehtačky, píšťalky, keramika, jídlo postní i sváteční, košíky.

Program začíná v devět hodin otevřením jarmarku s velikonočním zbožímProgram začíná v devět hodin otevřením jarmarku s velikonočním zbožímAutor: Archiv ireceptar.cz

Návštěvníky rozezpívají rožnovské cimbálové muziky. Ještě rušněji však bude nazítří.

Hodování

Velikonocích skončil půst, tedy čtyřicetidenní střídmé stravování, které ve své době především respektovalo zimní možnosti domácích spižíren. Téměř šestitýdenní postní období začínalo po Popeleční středě. Jeho součástí bylo i šest nedělí označovaných v lidové tradici jmény Pučálková, Sazometná, Kýchavná, Družebná, Smrtná a Květná.

O následující Velikonoční neděli se ke svátečnímu obědu již peklo kůzlečí, skopové, králičí nebo vepřové maso.

Zvyky

V rožnovském skanzenu hrají cimbálové muziky, v Billově chalupě vaří hospodyně jarní polévku a barví vejce v cibulové slupce.

velikonoční vajíčkavelikonoční vajíčkaAutor: Archiv ireceptar.cz

Na otevřené scéně se představují folklorní soubory, nechybí ani pořad Neseme smrť ze vsi. Vynášení smrti a vítání jara, starodávný pohanský zvyk, se odehrával dva týdny před Božím hodem velikonočním, během zmiňované Smrtné neděle.  

Zatímco Billův dům a radnice byly postaveny ve Valašském muzeu v přírodě už k jeho otevření roku 1925, hostinec u Vašků — Valašská hospoda — přibyl o tři roky později. A třeba kostel, ten tu byl postaven mezi lety 1939 až 1941.

Rituál prováděli mladí lidé nebo děti. Dospělí přihlíželi. Přesto bývalo vynášení smrti významnou událostí v životě obce.

Mládež vytvořila symbolickou figurínu nazývanou Smrt, Smrtholka, Morena či Mařena. K jejím ozdobám patřily náhrdelníky z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnecích ulit. Postava měla představovat smrt, nemoci, bídu, beznaděj.

Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena nebo shozena do potoka. Zimu, smrt a neštěstí tak odnesla voda…

Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena nebo shozena do potoka.Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena nebo shozena do potoka.Autor: Archiv ireceptar.cz

Odpoledne začínají v amfiteátru Dřevěného městečka další představení. Koncerty zazní v kostele sv. Anny.

Celý den jsou k vidění ukázky, jak se zdobí kraslice a pletou tatary čili pomlázky. Ty budou potřeba následující den.

Šmigrust

Na pondělní koledu se používalo různé proutí. I mladé březové, ale hlavně vrbové, na horách posloužil jalovec. Děvčata malovala a zdobila kraslice, některá na ně napsala veršík − vzkaz zvlášť sympatickému šmigrustníkovi, tedy koledníkovi.

Na Červené pondělí vládne ve skanzenu sváteční šmigrustová pohodaNa Červené pondělí vládne ve skanzenu sváteční šmigrustová pohodaAutor: Archiv ireceptar.cz

Na Červené pondělí vládne ve skanzenu sváteční šmigrustová pohoda s cimbálovkami, písněmi a tanci v podání dětských folklorních souborů.

Foto autor

Akční letáky