obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Sběratele vyznamenání přivedly k zálibě armádní odznaky

Mohlo by se zdát, že sbírka čítající stovky kusů nebude ve svém oboru významná. Ale faleristika má zvláštnost: Vyznamenaní obvykle svá ocenění neprodávají. Udělají to spíš jejich dědici, většinou tajně.

Ceny řádů a vyznamenání se na sběratelských burzách pohybují v širokém rozmezí od 50 Kč (například komunistické medaile vyráběné ve statisícových sériích) až po vzácné řády a vyznamenání, které mohou na dražbách dosáhnout desítek tisíc korun i více.

pamětní medaile 1. úderného pluku ruských legií z roku 1947 - bylo uděleno pouze 500 kusů pamětní medaile 1. úderného pluku ruských legií z roku 1947 - bylo uděleno pouze 500 kusů Zdroj: Archiv ireceptar.cz Do roku 2001 sloužil Vladimír Klimša jako voják z povolání, ale to nebyl hlavní důvod jeho sběratelského koníčka.

„Nějaká vojenská vyznamenání sice mám, ale vše začalo o více než tři desítky let dřív. Tehdy jsem jako dvacetiletý navštívil burzu a zaujaly mě tam vojenské odznaky.

Soustředil jsem se pak na vojenské československé odznaky od založení republiky včetně legionářských vojenských řádů a vyznamenání až po současná vyznamenání udělovaná v České republice.

Až po dalších dvaceti letech jsem začal sbírat i civilní československé řády a vyznamenání,“ říká faleristik Vladimír Klimša. 

Medaile Za zásluhy ČSFR, Zlatý Záslužný kříž a Medaile Komenského Medaile Za zásluhy ČSFR, Zlatý Záslužný kříž a Medaile Komenského Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Medaile Za zásluhy ČSFR, udělovaná pouze 2 roky. Existuje ve třech stupních. Zde II. stupeň, stříbrný. Uděleno pouze několik desítek kusů, převážně vojákům, účastníkům 1. války v Perském zálivu.

Zlatý Záslužný kříž ministra obrany ČR je nejvyšším současným resortním vyznamenáním Ministerstva obrany ČR. Zřízen v roce 1996.

Ač vzhledem není příliš honosná, Medaile Komenského udělovaná školským pracovníkům je mezi sběrateli velmi ceněna. Obzvláště tato verze ČSR z roku 1955, které byly udíleny pouze v letech 1953–1960.

Například se mu podařilo shromáždit kompletní kolekci vojenských odznaků Vzorný voják udílených od 50. let. Nejvíce práce měl se sháněním odborností, jakou byl Vzorný kuchař či Vzorný železničář.

Řád bílého lva, držitel neznámý

„Nejprestižnějším vyznamenáním mé sbírky je Řád bílého lva 3. stupně z celkových pěti. Bílí lvi se dělí na civilní a vojenskou třídu, nejvyšší stupeň je udílen pouze cizincům, kteří se zasloužili o republiku. Byl založen již za prezidenta Masaryka v roce 1922, udílí se dodnes a laureáti tvoří velmi různorodou společnost. Držitele vyznamenání, které mi přivezl kamarád ze zahraniční burzy, se nepodařilo zjistit.

Řád bílého lva 3.stupně Řád bílého lva 3.stupně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řád bílého lva 3. stupně udělený někdy mezi lety 1922−1938 má na rubu symboly všech Československých zemí (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Zakarpatská Ukrajina). Je velmi pravděpodobné, že jej držel v rukou T. G. Masaryk nebo E. Beneš.

Československý vojenský řád Bílého lva Za vítězství 2. stupně Československý vojenský řád Bílého lva Za vítězství 2. stupně Zdroj: Archiv ireceptar.cz Velmi cenný je také Řád bílého lva Za vítězství, což je nevyšší vojenské vyznamenání, které kdy bylo v Československé republice udělováno.“

A co by do sbírky rád získal? „Z období 2. světové války je velmi ceněná hvězda vojenského Řádu Jana Žižky z Trocnova, k dalším mým cílům patří legionářská vyznamenání, konkrétně 2 kříže legionářských pluků − 1.jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa a 2. jízdního pluku sibiřského.

Z poúnorového období mám ve sbírce vysoké řády a vyznamenání jako například Řád republiky, Řád 25. února, Řád Vítězného února, nižší vyznamenání jako Řád práce, Řád rudé hvězdy, chybějí mi jen ocenění jako třeba vyznamenání pro hrdiny ČSR nebo ČSSR, kterých bylo uděleno jen několik desítek a z toho jich šest obdržel generál Svoboda.

V roce 1960 se měnil státní znak a tedy i podoba dosavadních vyznamenání, cennější jsou proto verze z období ČSR, neboť většina z poválečných komunistických vyznamenání byla založena v roce 1953.“

Foto autor a Vladimír Klimša

Akční letáky