obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Texty pro vánoční zpěv: Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a jiné koledy

Vánoc si nejvíc ceníme kvůli šanci prožít milé chvíle s blízkými lidmi a přáteli. Bývá čas si spolu i zazpívat.

Mezi vánočními koledami je mnoho takových, které si mnozí o nejhezčích svátcích roku s někým rádi zazpíváme. Abyste přitom nemuseli pracně lovit v paměti, nabízíme nápovědu: slova k šesti nejznámějším melodiím.  

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko.
Před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky.
Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,
slavně dudy dují, všichni prozpěvují.

Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko,
s tebou se loučíme, bohu poroučíme.
  

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy
dujdaj dujdaj dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Janku na píštalku
dudli tudli dudlidá!

Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Mikši na housličky
Hudli tydli hudlidá!

Ježíšku panáčku
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Vávro, na tu basu
rum rum rum rum rumrumdá!

Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

Pásli ovce valaši

Pásli ovce Valaši

Pásli ovce Valaši
při Betlémské salaši.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

On tam leží v jesličkách,
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Maria ho kolébá,
svatý Josef mu zpívá.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Hajej, ninej děťátko,
posvátné pacholátko.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky, koledy
/:o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko:/

Po tmě leží, nemá svíčky
na nebi svítí mu hvězdičky.
/:Ty, jež všechen oděv dáváš,
samo’s nahé a nic nemáš, děťátko:/

Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové.
/:Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko:/

Melodie nahrál Josef Vinš junior

Akční letáky