Vydejte se na Hubertovu jízdu i jako diváci
23. 10. 2008

Vydejte se na Hubertovu jízdu i jako diváci

Podzimní Hubertova jízda se těší oblibě v malých i velkých jezdeckých klubech po celé republice. Tradice někdejších honů na divokou zvěř, u jejíhož zrodu stála anglická šlechta, se přeměnila v milá setkání přátel koní.

Při Hubertových jízdách mnohde pamatují na diváky, které vozí v kočárech, na povozech, ba i v motorových vozidlech. A také před publikem pořádají halali – poslední část honu za “liškou”. Tu představuje jezdec, jenž má liščí ohon nebo jeho symbol připevněn na rameni. Ostatní se snaží jezdce dostihnout a ohon ukořistit

Do terénu vyráží za liškou tzv. lot jezdců a koní s masterem v čele  Někdy vyjíždí více lotů, rozlišených zpravidla podle jezdecké úrovně. Zdatnější jedou členitějším terénem, skáčou přes překážky, brodí se potoky.

Master zaznamenává chyby jezdců, jako jsou pády, oběhnutí překážky, ale také různé drzosti. Zasvěcení tvrdí, že mezi nejhorší prohřešky  patří předjetí mastera.

Všechny přestupky se večer po honu, při svatohubertské zábavě, řeší u tzv. soudu a provinilci za ně pak pykají.

Tresty jsou různé, osvědčené jsou například tekuté odpustky, odvedené ve prospěch méně neposlušných účastníků Hubertovy jízdy.

Foto archiv

Reagovat na
[Hubert, 23. 10. 2008, 15:26]

Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: čtyřimínusdva = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

(Hubert), 23. 10. 2008, 15:26

Jsem nejen patronem myslivců, ale i lukostřelců, střelců, lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů, proti psímu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu uštknutí, proti strachu před vodou.

(Jarka), 23. 10. 2008, 14:49

Já myslela, že Hubert je patronem myslivců. Aspoň u nás ho páni slavějí. A pak je v alejích natento, jak se praví ve Slavnostech sněženek.

(joschka), 23. 10. 2008, 14:41

Kdybys nebyl loupeznik tak by sis vygoogloval Sohaji, ze: "Svatý Hubert se narodil roku 655 ve Francii. Pocházel ze šlechtického rodu a liboval si ve veselých společnostech, hodokvasech, vojenských i jiných hrách. Byl také náruživým lovcem. Legenda praví, že při vášnivém lovu na Velký pátek, jeden z největších církevních svátků, zjevil se Hubertovi jelen se zářícím křížem mezi parohy ("že světla bylo tolik, že kůň se vzepjal a psi se třásli strachem"). Po tomto zážitku se Hubert zřekl světských radovánek a uchýlil se do ústraní, dal se na pokání a zasvětil svůj život Bohu. Pomáhal chudým, pečoval o opuštěné sirotky a v roce 709 se stal biskupem v Maastrichtu. Zemřel 30.5. roku 727." Vsadim ze tam po te hubertove jizde v Kladrubech maji zranici, zadne zreknuti radovanek a pokani.

(Nikola Šuhaj), 23. 10. 2008, 14:29

Kdo byl ten Hubert? Nějakej hrábě nebo co? Nebo politik? U nás je hospoda U Huberta. Ale koninu tam nemaj!

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS