obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Třešť: Vítejte ve městě betlémů

V Třešti na Jihlavsku patří k zavedeným vánočním zvyklostem stavění betlémů. Současníci stejně jako jejich pradědečkové budují jesličky v komorách, dílnách a garážích. Od prosince do začátku února je rádi ukazují každému, kdo je chce vidět. Přijeďte se podívat!

Třešťští tvůrci stavěli do svých betlémů různé domy a domečky, které často odpovídaly skutečným budovám ve městě: kostelu, zámku, synagoze, měšťanským domům. Není vyloučeno, že právě tyhle zmenšeniny motivovaly žákyni Měšťanské školy v Třešti k tomu, aby roku 1931 napsala hezkou pověst o vzniku města.

Na počátku byla víla  

...Rytíř dřímající pod dubem měl divný sen, divné třeštění. Zdálo se mu, že před ním stojí krásná víla, která má v ruce košíček s malými domečky a ty rozhazuje kolem stromu.

Probudil se a uvažoval o tom snu. Nakonec usoudil, že to bylo znamení, aby svůj domov založil právě v těchto místech.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dal tedy ihned kácet okolní les a ze dřeva budoval novou osadu. Když byla dostavěna, pojmenoval ji Třešť, aby se na věky uchovala památka, že podnět k jejímu vzniku dal pouhý sen, pouhé třeštění.

Kdo si to zaslouží, je vyřezán

Proslulost třešťských betlémů se začala rodit na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vyřezávání fugurek a stavba kulis k betlémskému příběhu nejprve nadchla truhláře, brzy poté tesaře, soukeníky, ševce, krejčí a další zručné řemeslníky a lidi s výtvarným cítěním a šikovnýma rukama. 

Tvůrci vzájemně sledovali, co má kdo nového. Stávalo, že jeden inspiroval druhého figurkou, kterou vytvořil nebo přivezl odjinud.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vtipně ztvárňovali také osobité obyvatele města, které místní znají nebo znali jménem: babku s bandaskou, řezníka... Vyřezáni jsou ovšem i jiní: Karel IV, Masaryk, Havel, Komenský.

Příkladem toho, že nápaditost a šikovnost tvůrců přináší radost několika generacím, je betlém Adolfa Bumbálka, o který se dnes starají jeho vnuci. Vznikal v letech 1910 až 1950. Později byl celkem 35 let skladován v krabicích, ale od roku 1987 ho manželé Havlíkovi na Vánoce vždy postaví. S údržbou jim pomáhají jejich děti se svými rodinami.

Údržba betlémů vyžaduje své

Nejde jen o oprášení barev, ale často o důkladnou renovaci figurek a kulis. Z velké části se přitom stejně jako v dobách, kdy betlémy vznikaly, uplatní přírodniny. Třešťané je shánějí už od léta a na betlémech je to vidět. Mnohé září jarními barvami díky sušeným květům. Ovce se pasou na šťavnaté louce − mechu. Houbař se vrací z lesa postaveného z jedlových větviček, který snad i voní. Vinaři sklízejí hrozny (zelené šišky), z nichž málem prýští šťáva...  

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Které přírodniny se hodí do betlémských scenérií 
  • pařezy a samorosty
  • kameny a minerály
  • sušené květy a květenství, větve, plody, stonky
  • obilí, trávy, keříky, šišky, chvojí

Betlémáři mají vyzkoušeno, že například malý suchý keřík stačí opláchnout a postavit ho do betlému vzhůru nohama jako věrohodný exotický strom, pod nímž se výborně vyjímá slon či velbloud! Kulisy se dají obohatit také textilem, fotografií krajiny, malbou apod. 

Kde a kdy jsou třešťské betlémy k vidění 

Tradiční Vánoční výstava betlémů se v Třešti koná v Domě J. A. Schumpetera (Rooseweltova ulice 462, též sídlo infocentra).  

stavba betlému stavba betlému Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Raritou je ovšem možnost vidět dvacítku rodinných betlémů přímo v domácnostech jejich majitelů. Tuto výstavu pořádá Spolek přátel betlémů pod názvem Betlémská cesta. Zpravidla začíná 25. prosince  a trvá do  začátku února.

Podrobné informace o termínech, kdy jsou k vidění rodinné betlémy, stejně jako plánek města s vyznačenými výstavními místy získáte v turistickém informačním centru města Třešť v Schumpeterově domě.

U Třešťského potoka v ulici Na Hrázi stojí postavy Svaté Rodiny v nadživotní velikosti, které vznikly během Dřevořezání, zdejší červencové řezbářské dílny.

Foto autor

Akční letáky