Orchidej na louce
Zdroj: Anettphoto / Shutterstock.com

Vzácné luční orchideje rozkvétají v máji

Okouzlují vás exotické orchideje? Pak vás jistě upoutají i původní, luční orchideje, které za nimi v kráse nijak nezaostávají. Jsou však vzácné a ohrožené. Jak vypadají, kde rostou a čím přispět k jejich ochraně?

Orchideje nás fascinují svou exotickou krásou, fantastickými tvary a barvami květů. Jejich pěstování se stává rozšířeným koníčkem. Mnohé z nadšených pěstitelů jistě okouzlí i krása našich původních, lučních orchidejí, které právě rozkvétají. Jejich krása je stejná, jen si je musím prohlédnout zblízka. S pokojovými sestrami mají společné i to, že v našich podmínkách potřebují určitou jistou lidskou péči. Jejich domovem jsou totiž tradičně udržované kosené nebo pasené louky.

Nejkrásnější orchideje české přírody

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Tato evropská orchidej byla dříve běžnou květinou všech našich vlhčích luk, v nížinách i na horách, dnes se kvůli změnám v hospodaření a péči o krajinu stal vzácným a ohroženým druhem.

Prstenec májový Prstenec májový Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Prstnatec či vstavač májový dorůstá až do půlmetrové výše, na konci stonku je husté, až 15 cm dlouhé květenství většinou tmavě růžové barvy. Může však být i bílé, nebo tmavě nachové. Protože tyto rostliny rostou a kvetou často ve velmi početných skupinách, nelze je přehlédnout. Druhové jméno dostal tento srstnatec, protože vykvétá již v máji, doba květu ale zasahuje až do června.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)

Tato orchidej je domovem nejen v podhůří a na horách Evropy, ale i na západní Sibiři až po Mongolsko. U nás patří mezi nejhojnější orchideje. Může být pouze 15 cm, ale také až 60 cm vysoký, růžovonachové, až 7 cm dlouhé květenství se objevuje v červnu a červenci. Srstnatec Fuchsův můžete potkat na ve středních i vyšších polohách, na loukách, pastvinách i při okrajích lesů.

Prstenec fuchsův Prstenec fuchsův Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

I tato orchidej je rozšířená po celé Evropě, alesvědčí jí především horské klima. U náskvete vzácně na slunných horských loukách a pastvinách a při okrajích lesů. Silbě ohrožený prstnatec bezový je 10-25cm vysoký a může kvést nachově, žlutě a výjimečně i bíle – kvete především v květnu a červnu, ale někdy již v dubnu. Na rozdíl od prstnatce májového nemá skvrnité listy.

Vstavač bledý (Orchis pallens)

Velmi vzácná lesní orchidej roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních hor. Květy jsou na rozdíl od většiny ostatních našich orchidejí žluté a objěvují se již na konci dubna.

Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)

Až 60 cm do výšky může dorůst tato ztepilá orchidej, která se vyskytuje v západní, střední, východní a jihovýchodní Evropa. U nás je velmi vzácná a ve větším počtu vykvétá pouze na jižní Moravě. Svědčí jí slunné a zároveň vlhké louky a slatiny od nížin do podhůří. Růžové či světle nachové květy této silně ohrožené orchideje se objevují od května do června.  

Vstavač vojenský (Orchis militaris)

Tato velmi nápadná orchidej, až 65 cm vysoká s +ž 20 cm dlouhým, hustým květenstvím sytě růžové barvy nelze přehlédnout. Z naší přírody jako silně ohrožený druh však velmi rychle mizí. Kromě Bílých Karpat jej můžete objevit v Českém Krasu či v Polabí. Svědčí mu slunné, vyhřáté louky či okraje lesů, dává přednost vápenitým půdám.

Vstavač vojenský Vstavač vojenský Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

Tato orchidej není výrazný barvami, ale vzrůstem a tvarem květů. Roste v Evropě, Asii i severní Americe a u nás je z orchidejí patrně nejhojnější.  Roste ve světlých lesích či na jejich okrajích. Kruštík může být až metr vysoký, s až 40 cm dlouhým květenstvím. Typicky tvarované květy jsou světle zelené a objevují se od června až do září. 

Kruštík širokolistý Kruštík širokolistý Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Tato vzácná orchidej má na rozdíl od ostatních jednotlivé, zato velké květy. Střevíčník je až 40 cm vysoký a jeho žlutohnědé květy připomínají pantoflíček, odtud jeho jméno. Objevují se od května do června. Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, patří mezi silně ohrožené druhy.

Střevlík pantoflíček Střevlík pantoflíček Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa)

Tato horská orchidej střední a jižní Evropy má netypické, kulovité květenství, které jí dalo i jméno. Květy mají růžovou barvu s nachovými tečkami a nese je až 70 vysoký stonek. Objevují se od června do července. Daří se jí na slunných, sušších loukách a pastvinách. Ovšem jakmile jsou louky intenzivně hnojeny, hlavinka z nich mizí – proto dnes patří k silně ohroženým druhům.

Ovečky a kosa orchidejím prospívají

Orchidejím se v naší přírodě začalo dařit díky obhospodařování krajiny, které spočívalo ve střídání seče a pastvy.  O tradiční seč a pastvu bělokarpatských luk se v malebném údolí Vyškovce, v srdci Bílých Karpat, stará například ZO ČSOP Moravské Kopanice. Obhospodařování luk probíhá orchidejím přesně na míru, takže se vzácné druhy mohou opět úspěšně množit s šířit.

Brzy zjara trávu spásají ovce odolného plemene suffolk, poté jsou louky ponechány v klidu a v květnu se na nich objeví orchideje. Po odkvětu, v červenci, jsou louky posečeny. Ovce jsou mezitím přehnány na louky, jež v minulém roce paseny nebyly. Ze sena se stavějí tradiční kopy, které ze kterých se ovce krmí v zimě.

Na senoseči se podílí i mnoho dobrovolníků, pro které ochránci přírody z Moravských Kopanic připravují pobytové týdny strávené v krásné přírodě užitečnou prací i zábavou a kam rády jezdí i rodiny s dětmi. Více se dozvíte na www.moravskekopanice.cz

Akční letáky