Skener funguje de facto obdobně jako lidské oko a dnes je díky multifunkčním tiskárnám poměrně běžnou součástí domácností. Kopírujeme na něm téměř cokoli, skoro bez výjimky se ale vždy jedná o papíry, jen ti odvážnější, nebo třeba studenti uměleckých škol, se občas pustí do nějakého pokusu.

Dokument, nebo třeba... Zrcadlo!

Běžný uživatel ale většinou vloží do kopírky dokument, zmáčkne tlačítko a počká na kopii, popřípadě zpracuje dokument dále v digitální podobě v počítači.

Skener je zařízení, jež se stará o vytvoření digitální kopie dokumentu, která je dále vytištěna nebo přenesena na jiné zařízení. A jak skener funguje?

Odraz světla

Fungování skeneru je jednoduché: dokument uvnitř přístroje je ozářen světlem, jehož proužek přístrojem projede, a rovnoměrně ozáří všechny strany a části dokumentu. Toto odražené světlo zachytává v jednom úhlu čidlo. A právě toto čidlo nakonec podle světla vyhodnotí, co se na dokumentu nachází.

Zdroj: Youtube

Abychom si vysvětlili jednoduše, vezměme si jen černou a bílou barvu. Skenery běžně pracují se všemi barvami a na kvalitu kopií máme stále větší požadavky, pro vysvětlení ale bude stačit jen základní černá a bílá.

Zmatené čidlo

Když naše oko vidí něco jako bílé, znamená to, že se od tohoto předmětu odráží světlo. Pokud je naopak naším okem něco vyhodnoceno jako černé, předmět světlo pohlcuje a tedy neodráží.

Stejně tak i skenerové čidlo vyhodnotí, jestli je na papíře bílá nebo černá a podle toho kopii zhotoví – pracuje tedy s tím, jestli se z daného místa na dokumentu odráží světlo, nebo nikoli.

Pokud ovšem vložíme do kopírky zrcadlo a pokusíme se ho okopírovat, čidlo vlastně zmateme. Kopírujeme totiž nejen zrcadlo, ale spolu s ním i ono světlo, jímž je dokument běžně ozářen. Toto světlo se totiž od zrcadla odrazí mimo čidlo, a to ho nezaznamená.

Světlo na čidlo nepřistane, takže je místo na „dokumentu“ – zrcadle vyhodnoceno jako černé. Na zrcadle – či přesněji na jeho kopii – budou vidět pouze škrábance, otisky prstů nebo jiné nečistoty, od kterých se světlo odrazí do všech stran, ale odrazová plocha zrcadla bude vypadat černá.

Zdroj: www.funfacts.cz a www.youtube.com