U rostlinných biopotravin jde především o zdraví lidí a ohleduplnost k životnímu prostředí. Ekologické zemědělství nezatěžuje půdu, plodiny ani okolní přírodu spoustou cizorodých látek z hnojiv, pesticidů, herbicidů, navrací krajině zdraví. Pouze u produktů dovážených zdaleka je ekologický význam sporný. Mléko, sýry, jogurty, maso a vejce pocházející z ekologických chovů však stále více lidí vyhledává i kvůli ohleduplnosti vůči zvířatům. V konvenčních chovech mají bohužel většinou podmínky, které přinášejí život plný utrpení, a to bez nadsázky. Zásady ekologického zemědělství jim naopak zaručují život relativně spokojený a přirozený. To se navíc projeví i na kvalitě konečných produktů.

Ekologické zemědělství se navrací k individuálnímu a ohleduplnjšímu přístupu ke zvířatům, jaký byl dříve u seldáků běžný. Zároveň využívá nové poznatky o přirozeném chování zvířat a jejich potřebách. Je přínosné pro zvířata, lidi i celkové životní prostředí.

Spokojená zvířata

Jak vypadají stinné stránky konvenční živočišné výroby?

  • Býložravci, jež nikdy nepoznali pastvu.
  • Selata kojená přes mříže a prasnice na tvrdých roštech.
  • Kuřata natěsnaná v halách, kde jim až do porážky není vyměňována podestýlka, čpavek jim způsobuje popáleniny, dochází ke zlomeninám, kanibalismu.
  • Nosnice z klecových chovů stráví celý krátký život v těsné kleci, ke které jim časem přirostly pařáty.

Zvířata v ekologických chovech oproti nim:

  • Musí dostávat přirozenou kvalitní stravu.
  • Je jim dopřán co nejpřirozenějším způsob života a pohyb venku.
  • Jsou respektovány i jejich sociální potřeby, mláďata zůstávají déle u matek.
  • Ohleduplná je i porážka. Zakázaná je dlouhá stresující přeprava, do porážecího prostoru vstupují po jednom a neděsí je pohled na právě porážená zvířata, zakázány jsou i elektrické biče.

Dobré maso

To, jestli je zvířatům dopřán přirozený způsob života a stravy má vliv i na kvalitu i chuťové vlastnosti masa. Například u oblíbeného biohovězí nikdy nepochází z vyřazených mléčných kusů, díky zrání je oproti běžnému tuhému hovězímu křehké. Celkem běžně je k dostání je biohovězí a vepřové, přímo z farem se prodává i bioskopové či maso kozí.

Luxusní kuře

Složitá situace je s kuřaty, jejichž přirozený chov nemůže intenzivnímu cenově konkurovat, cena kuřete z něj je až desetinásobně vyšší a zakoupit lze málokde – i když je na trhu už i české. Chuť bio kuřete gurmáni oceňují, s kuřaty, u nichž jde pouze o rychlý přírůstek za každou cenu jejich kvalitu nelze vůbec srovnávat. Přesto si je málokdo může dovolit každou neděli k obědu. Náklady na přirozený chov jsou však opravdu vysoké, nižší by snad mohly být pouze marže obchodníků. Na druhou stranu – 35 korun za kilogram kuřete je zase cena nepřiměřeně nízká, získaná poměrně drastickým chovem, zdravotní nezávadnost tohoto masa je navíc velmi dikutabilní.

Poctivé mléko a veselá vejce

Téměř ve všech obchodech se slušnou nabídkou již nyní zakoupíte bio mléčné výrobky za přijatelnou cenu.

Biomléko vyhrává co do kvality i chuti. V bio-mléce bývá vyšší obsah prospěšných karotenoidů a nenasycených mastných kyselin.

Na každém obalu s vejci nyní musí být uvedeno, jak nosnice žily. Čeští producenti biovajec sotva stačí pokrývat poptávku, což je dobrou zprávou. (Vejce z chovů na podestýlce jsou pak kompromisem, jež má ke přirozenému chovu sice daleko, ale je nesrovnatelně lepší než chovy klecové. Nejde o bioprodukt.)

Ekofarmy to lehké nemají

Náklady na certifikaci si musí platit zemědělec sám, což může zvláště pro drobné producenty znamenat značný problém.

Cerifikační proces je poměrně složitý a nákladný, pravidla velmi přísná, podle mnohých až zbytečně (například hygienické předpisy, které s výrobou samotnou nemají nic společného a týkají se třeba počtu toalet, jsou v malých firmách často nesplnitelné.) Přesto ale u nás působí řada velmi úspěšných bio farem i firem.

Chybějící koncept welfare

Produkty z ekologických chovů jsou často příliš drahé i proto, že všechno krmivo, které je zvířatům podáváno, musí pocházet rovněž z ekologického zemědělství. Bioobilí pak například činí biokuřata tak neúměrně drahá. V řadě Evropských zemích je zaveden i koncept welfare chovů, které zaručují zvířatům slušný život, ale krmivo nemusí být nutně bio, čímž se náklady i ceny produktů snižují. U nás zatím tato nabídka chybí, je ale možné, že ji vyvolá vzrůstající počet zákazníků, kteří nejsou lhostejní. Nízká cena, kterou zaplatíme za ty nejlevnější masné výrobky, je totiž ve skutečnosti velmi vysoká.