Chrápání (ronchopatie) je stav, kdy vzestup nevydýchaného oxidu uhličitého způsobí podráždění dýchacího centra v mozku. To vede k mohutnému, většinou chrápavému nádechu.

Chrápání někdy vnímáme jako víceméně „kosmetický“ defekt, může však být příznakem vážného zdravotního problému.

Onemocnění postihuje asi 10 % populace, více jsou postiženi muži. Ve středním a vyšším věku je toto onemocnění velmi časté, neoficiálně se udává, že jím trpí zhruba polovina mužů ve věku nad 50 let.

Co se děje během chrápání?

Může docházet k zástavě dýchání na různě dlouhou dobu s následným poklesem obsahu kyslíku v krvi. Obranné tělesné mechanismy se uvedou v pohotovost, spánek se změlčí, zvýší se tonus svalů a obnoví se znovu dýchání, případně se postižený zcela probudí.

Možnými následky jsou:

  • vysoký tlak,
  • srdeční arytmie,
  • ischemická choroba srdeční,
  • mozkové ischémie.

Nezanedbatelné je zvýšené riziko dopravních nehod. Jedná se o takzvaný syndrom zástavy dechu ve spánku — syndrom spánkové apnoe, SAS (anglicky sleep apnoe syndrom).

„Pokud pacient během noci prakticky nespí a usíná během běžných denních činností, může představovat zejména pro některá povolání vážné obecné ohrožení, například pro řidiče autobusů a jiných těžkých vozidel, obsluhu strojů aj. Také z těchto důvodů je vhodné se obrátit na specializované pracoviště, které se poruchami spánku zabývá,“ zdůrazňuje Ing. Kouřilová, odborný poradce pro ošetřovatelskou péči v České asociaci sester.

Chrápání lze částečně ovlivnit různými chirurgickými postupy, zejména v oblasti hltanové úžiny. „Poslední dobou vzniklo množství soukromých center, kde za tučný honorář tyto výkony provádějí. Před takovým zjednodušeným a zkráceným postupem je však nutno důrazně varovat,“ říká MUDr. Jaroslav Kraus, primář ORL oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Chrápání totiž bývá často dlouho jediným výrazným příznakem syndromu spánkové apnoe. Chirurgický zákrok pacienta tohoto příznaku sice zbaví, ale z nemocného se stává tzv. tichý apnoik.

I nadále přitom dochází k zástavě dechu během spánku se všemi jeho důsledky, ale pacient je zbaven obtěžujícího příznaku, a tak ho k lékaři většinou dovedou až závažné komplikace.

Co je spánková apnoe?

Horní cesty dýchací jsou při ní během spánku blokovány uvolněným měkkým patrem, jazykem a svaly hltanu, což vede k přerušení dýchání. Často jí trpí těžce obézní lidé, kterým ve spánku „zapadá“ měkké patro. Základními příznaky spánkové apnoe je obvykle chrápání spojené s přerušovaným dýcháním (ztichnutí během apnoe).

Možnosti léčby

Ve většině případů je možná účinná léčba, u části pacientů pomůže snížení hmotnosti. Léčbě by mělo předcházet odborné vyšetření — sledování pacienta během spánku přístrojem, který snímá polohu těla, pohyby hrudníku, proud vzduchu ústy a nosem, srdeční frekvenci a saturaci kyslíku v krvi, mikrofon snímá chrápání.

Hodnotí se zejména počet zástav a snížení dechu během spánku, probouzecí reakce, poklesy saturace kyslíku a další parametry. Vyšetření provádějí specializovaná pracoviště: spánková centra a spánkové laboratoře. Jedna z nich je součástí ORL oddělení zmíněné benešovské nemocnice, kde primář MUDr. Jaroslav Kraus vede poradnu pro poruchy dýchání ve spánku.

„Podle výsledků indikujeme individuálně vhodnou léčbu. Ta se skládá z režimových opatření, u těžších forem syndromu spánkové apnoe pacient dostane zvláštní přístroj.

V naší spánkové laboratoři používáme metodu léčby pomocí průběžného přetlaku v dýchacích cestách (CPAP): Přístrojem a nosní maskou je v dýchacích cestách vytvářen přetlak, díky jemuž nedochází k jejich uzávěru. Pacient se dobře vyspí a po celý den je bez dříve udávaných příznaků.

Klientům, kteří netrpí tímto syndromem a chrápání je pouze obtěžujícím zvukem bez zdravotních následků, samozřejmě nabízíme chirurgické zákroky k jeho odstranění,“ dodává MUDr. Kraus.

Foto Shutterstock a archiv