Rozbirý rtuťový teploměr představuje velké zdravotní riziko
Zdroj: bergia / Shutterstock.com

Co způsobí rtuť s lidským organismem a co dělat s rozbitým rtuťovým teploměrem?

Mnozí to známe z dětství: Někdo rozbil rtuťový teploměr a poskakující kuličky uvolněného média se rozeběhly do všech stran. Kdo věděl o nebezpečí jedovatých výparů, hned se také vyděsil a začal opatrně a pečlivě uklízet.

Ano rtuť má na zdraví lidí jednoznačně negativní vliv. Lidé vystavení dlouhodobému působení rtuti trpí

  • únavou,
  • bolestmi hlavy,
  • nechutenstvím,
  • poruchami trávení,
  • hubnutím.

Objevují se také poškození paměti a poruchy chování, včetně depresí.

Rozbitý rtuťový teploměr znamená nebezpečí, že se člověk nadýchá toxických výparů z uvolněné rtuti. A současně hrozí, že se látka posléze ocitne na skládce, případně v kanalizaci a bude poškozovat životní prostředí.

Proto od června roku 2009 na základě směrnice Evropské unie již lékárny nemohou prodávat teploměry obsahující rtuť.

dnešní teploměry již rtuť neobsahujídnešní teploměry již rtuť neobsahujíAutor: Archiv ireceptar.cz

Ještě dlouho však budou v mnoha domácnostech sloužit ty zdravotnické rtuťové teploměry, které byly vyrobeny před desítkami let a které se mohou stát zdrojem jedovatých výparů. Dojde-li k takové nehodě, měli bychom bez odkladu nebezpečnou situaci řešit.

Jak snížit riziko nadýchání jedovatých výparů?

Ihned otevřete okno.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

V žádném případě nepoužívejte vysavač – horký vzduch rtuť pouze rozvíří a urychlí její vypařování (na rtuti jsou bezprostředně nebezpečné právě výpary).

Kdo nebude s uklízením pomáhat, měl by z místnosti odejít.

Odložte z rukou všechny šperky (rtuť reaguje s drahými kovy), vezměte si gumové rukavice a případně i roušku.

Jednotlivé kapky rtuti pochytejte nejlépe běžným kapátkem nebo injekční stříkačkou, vložte je do větší uzavíratelné sklenice a zalijte trochou vody.  

rozbitý teploměr nevyhazujte do koše, ale odneste do lékarnyrozbitý teploměr nevyhazujte do koše, ale odneste do lékarnyAutor: Archiv ireceptar.cz

Drobné kapičky, které nejdou nasát, odstraňte navlhčeným savým papírem.

Do sklenice vložte i střepy z teploměru, papír a kapátko, dobře ji uzavřete a odevzdejte v nejbližším sběrném dvoře, odkud rtuť stejně jako jiný nebezpečný odpad odešlou na odbornou likvidaci.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

V minulosti se podle údajů EU v členských státech ročně použilo 25 až 30 tun rtuti na výrobu teploměrů sloužících k určování tělesné teploty. Tuny emisí rtuti z různých vyřazených přístrojů poškozovaly po léta ovzduší, desítky tun skončily ve vodních tocích a na skládkách

Pokud se rtuť dostala například do spár v podlaze, posypte místo práškovou sírou, jež se rtutí reaguje – vznikne netoxický a nerozpustný sulfid.

Síru nechte působit alespoň 48 hodin, pak ji smeťte a podlahu normálně umyjte.

Rtuť nikdy nevyhazujte do odpadu nebo kanalizace – znamená jedno z největších rizik pro přírodu a následně i pro člověka.

Foto Jan Malý a Shutterstock

Akční letáky