Rozbirý rtuťový teploměr představuje velké zdravotní riziko
Zdroj: bergia / Shutterstock.com

Co způsobí rtuť s lidským organismem a co dělat s rozbitým rtuťovým teploměrem?

Mnozí to známe z dětství: Někdo rozbil rtuťový teploměr a poskakující kuličky uvolněného média se rozeběhly do všech stran. Kdo věděl o nebezpečí jedovatých výparů, hned se také vyděsil a začal opatrně a pečlivě uklízet.

Ano rtuť má na zdraví lidí jednoznačně negativní vliv. Lidé vystavení dlouhodobému působení rtuti trpí

  • únavou,
  • bolestmi hlavy,
  • nechutenstvím,
  • poruchami trávení,
  • hubnutím.

Objevují se také poškození paměti a poruchy chování, včetně depresí.

Rozbitý rtuťový teploměr znamená nebezpečí, že se člověk nadýchá toxických výparů z uvolněné rtuti. A současně hrozí, že se látka posléze ocitne na skládce, případně v kanalizaci a bude poškozovat životní prostředí.

Proto od června roku 2009 na základě směrnice Evropské unie již lékárny nemohou prodávat teploměry obsahující rtuť.

dnešní teploměry již rtuť neobsahují dnešní teploměry již rtuť neobsahují Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ještě dlouho však budou v mnoha domácnostech sloužit ty zdravotnické rtuťové teploměry, které byly vyrobeny před desítkami let a které se mohou stát zdrojem jedovatých výparů. Dojde-li k takové nehodě, měli bychom bez odkladu nebezpečnou situaci řešit.

Jak snížit riziko nadýchání jedovatých výparů?

Ihned otevřete okno.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V žádném případě nepoužívejte vysavač – horký vzduch rtuť pouze rozvíří a urychlí její vypařování (na rtuti jsou bezprostředně nebezpečné právě výpary).

Kdo nebude s uklízením pomáhat, měl by z místnosti odejít.

Odložte z rukou všechny šperky (rtuť reaguje s drahými kovy), vezměte si gumové rukavice a případně i roušku.

Jednotlivé kapky rtuti pochytejte nejlépe běžným kapátkem nebo injekční stříkačkou, vložte je do větší uzavíratelné sklenice a zalijte trochou vody.  

rozbitý teploměr nevyhazujte do koše, ale odneste do lékarny rozbitý teploměr nevyhazujte do koše, ale odneste do lékarny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Drobné kapičky, které nejdou nasát, odstraňte navlhčeným savým papírem.

Do sklenice vložte i střepy z teploměru, papír a kapátko, dobře ji uzavřete a odevzdejte v nejbližším sběrném dvoře, odkud rtuť stejně jako jiný nebezpečný odpad odešlou na odbornou likvidaci.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V minulosti se podle údajů EU v členských státech ročně použilo 25 až 30 tun rtuti na výrobu teploměrů sloužících k určování tělesné teploty. Tuny emisí rtuti z různých vyřazených přístrojů poškozovaly po léta ovzduší, desítky tun skončily ve vodních tocích a na skládkách

Pokud se rtuť dostala například do spár v podlaze, posypte místo práškovou sírou, jež se rtutí reaguje – vznikne netoxický a nerozpustný sulfid.

Síru nechte působit alespoň 48 hodin, pak ji smeťte a podlahu normálně umyjte.

Rtuť nikdy nevyhazujte do odpadu nebo kanalizace – znamená jedno z největších rizik pro přírodu a následně i pro člověka.

Foto Jan Malý a Shutterstock

Akční letáky