Měření krevního tlaku je důležitou součástí udržování zdraví, prevencí mnoha nemocí a jejich včasné léčby. Pokud máte vysoký krevní tlak, je vždy nutné podniknout kroky k jeho snížení, například změnou životního stylu nebo užíváním náležitých léků.

Hodnoty krevního tlaku ovlivňuje při jeho zjišťování celá řada faktorů. Které to jsou a jak si správně tlak měřit?

Jak si správně změřit krevní tlak doma? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Krka:

Zdroj: Youtube

Krevní tlak 

Jedná se o tlak, kterým působí protékající krev na stěny cévy. Jeho hodnoty jsou v různých částech krevního řečiště rozdílné. Nejvyšší je ve velkých tepnách, směrem od nich klesá a nejnižší je v žilním systému. Pojmem krevní tlak se nejčastěji označuje arteriální neboli tepenný krevní tlak.

Dvě fáze tlaku

Arteriální krevní tlak se mění během srdečního cyklu. Nejvyšší je v ejekční fázi, jedná se o tzv. systolický tlak a nejnižší je v plnící fázi, to je tzv. diastolický tlak. Rozdíl mezi nimi se nazývá tlaková nebo tepová amplituda.

Systolický tlak 

V tomto případě jde o sílu, kterou srdce pumpuje krev do žil. Jedná se o výši tlaku v okamžiku stahu srdce a vypuzení krve do oběhu. Vyjadřuje se prvním číslem před lomítkem. U zdravého dospělého člověka by hodnota systolického tlaku neměla překročit 140 mmHg.

Diastolický tlak

Tento tlak vyjadřuje hodnotu během klidového stavu srdce mezi dvěma srdečními stahy. Uvádí se jako druhé číslo za lomítkem. U zdravých jedinců by jeho hodnota neměla překročit 90 mmHg.

Optimální hodnoty krevního tlaku

Za normální hodnoty tlaku jsou u dospělých jedinců považovány 120 až 129/80 až 84. Ideální stav je však ještě o trochu nižší a pohybuje se v rozmezí 100 až 119/70 a 79.

Jak pravidelně tlak kontrolovat

K měření krevního tlaku můžete využít digitální krevní tlakoměr, který pracuje za vás. Stačí si přidělat dle návodu manžetu, která se po zapnutí automaticky sama nafoukne a přístroj začne měřit tlak. Po skončení se manžeta vypustí a výsledek se vám zobrazí na displeji tlakoměru. A které tři faktory ovlivňují hodnoty měřeného tlaku?

Konkrétní fáze dne

Krevní tlak se mění v průběhu celého dne. Pokud se vám tedy stane, že si naměříte horší hodnoty, měli byste měření zopakovat ještě v jinou denní dobu. Nejnižší bývá tlak ve spánku a po ránu, nejvyšší pak v dopoledních hodinách. 

Stres

Chronický stres je jedním z nejvýznamnějších faktorů vedoucích k vysokému krevnímu tlaku. Stresové hormony, jako je adrenalin a kortizol, totiž způsobují zrychlení srdeční frekvence a zužování cév, čímž se zvyšuje krevní tlak.

Pokud se potýkáte s chronickým stresem, je důležité najít způsoby, jak ho zvládat, ať už formou relaxačních technik, cvičenmí, trávením času v přírodě nebo psychohygieny.

Fyzická zátěž

Krevní tlak se značně mění při fyzické zátěži, minutový srdeční výdej se zvyšuje až čtyřikrát. Tlak se tak může zvýšit i o 50 %. Konkrétní hodnoty krevního tlaku závisí také na druhu zátěže. Při vykonávání dynamických pohybů se zvyšují systolické hodnoty. Statická zátěž zvyšuje oba tlaky, tedy i ten diastolický.

Související články

Zdroje: www.fujielectric.fr, www.wikiskripta.eu, www.cevy-zily.cz