Většina lidí během letních aktivit nechtěně polkne hmyz, což může vyvolat znepokojení. Lidské tělo dokáže strávit většinu hmyzu podobně jako jiné potraviny. Příležitostné spolknutí hmyzu jako jsou mouchy, komáři nebo brouci obvykle nezpůsobí žádné zdravotní komplikace.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu What if – Co se stane, když spolknete Sršně

Zdroj: Youtube

Nicméně, situace se může lišit, pokud jde o hmyz schopný bodnutí nebo štípnutí, jako jsou vosy, včely nebo mravenci. Pokud je hmyz živý a dojde ke štípnutí či bodnutí při polykání, může způsobit mírnou bolest nebo lokální otok.

U lidí s alergiemi může tento kontakt vést k vážnějším reakcím, včetně otoků, dýchacích potíží, a dokonce kardiogenního šoku. V těchto případech je okamžitá lékařská pomoc nezbytná.

Některé druhy hmyzu mohou také být nositeli bakterií. Například mouchy mohou na svých tělech přenášet bakterie jako Shigella, která může způsobit vážný průjem. Taková infekce obvykle sama odezní, ale v těžších případech může být nutná antibiotická léčba.

Abyste zabránili náhodnému spolknutí vosy, můžete zvážit několik preventivních opatření. Při jídle venku vždy používejte pokrývky na potraviny, aby se vosy nedostaly k jídlu. Pokud pít venku, užívejte nápoje s víčky nebo brčkem.

Dále je dobré omezit nošení silně vonících parfémů či jiných látek, které přitahují vosy a jiný hmyz. A nakonec, během venkovních aktivit buďte vždy ostražití a pokud vidíte vosy v blízkosti, snažte se jim vyhýbat a udržovat jídlo a pití kryté.

Obecně platí, že při nechtěném spolknutí hmyzu není třeba panikařit, ale v případě příznaků nebo pokud se jedná o potenciálně nebezpečný druh hmyzu, je doporučeno konzultovat situaci s lékařem.

Související články

Zdroj: news.mayocliniclabs.com