Čím větší nohy, tím kratší život?

Studie s překvapivými výsledky je patrně jen odrazovým můstkem k dalšímu zkoumání. To, že lidé s větším číslem bot se dožívají nižšího věku, jistě mnohé šokovalo a to i mezi odborníky.

Švédská studie z univerzity v Umea se zabývala velikostí chodidel a tím, jakého věku se majitelé těchto nohou dožili. Překvapivě se ukázalo, že čím větší noha tím kratší život. Zajímavé je, že výsledky nekorelují s žádnými konkrétními onemocněními. Bohužel to je vše. Detailnějších informací či dalšího vysvětlení se nám nedostalo.

Pokud se vám to zdá divné až nepravděpodobné, věřte, že nejste sami. Dr. Bjors z univerzity v Umea považuje za velmi překvapivé, že velikost nohou může předurčit délku života, ale za výsledky zkoumání si stojí. Na to, jakým způsobem spolu velikosti nohou a délka života skutečně souvisí, si nejspíš budeme muset počkat. Odhalení souvislostí je jen začátek dalšího zkoumání.

Dívate se teď na vlastní nohy a uvědomujete si, že vás hrozně bolí. Na YouTube kanálu ORP Centrum pro vás připravili toto video, kde se dozvíte, jak nohy cvičit, abyste se bolestí nohou a chodidel zbavili.

Zdroj: Youtube

Výsledky studie přinesly víc otázek než odpovědí

Jak studii o souvislosti velikosti nohou a délce života porozumět? Je to tak, že čím větší noha, vyšší člověk a masa jeho těla? Větší zátěž organismu? Vlastně ano. Čím větší tělo, tím více buněk, ve kterých se může něco přihodit.

Velikost nohou, stejně jako výška se často dědí. Děti a jejich rodiče mají typicky stejné či velmi podobné míry nohou či výšky těla. Znamená to, že všechny tyto generace budou mít stejný ostud, co se týče výměry času na zemi?

Tímto tématem se zabývaljí odborníci už delší dobu a zdá se, že skutečně nositelné konkrétního genomu, který určuje i velikost těla, mají výhodu. V práci publikované v odborném časopise Plos One to v roce 2014 opět potrvdila studie s názvem "Menší muži žijí déle: Asociace výšky s délkou života a genotypem FOXO3 u amerických mužů japonského původu".

Genetika prý s délkou života souvisí jen málo

Jak už to tak bývá, s délkou života souvisí i řada dalších věcí. Jiná studie totiž upozorňuje, že tak jednoduché to nebude, respektive souvislost mezi geny a dožitými léty vyvrací.

V Journal of Internal Medicine zveřejnila v roce 2011 University of Gothenburg studii s názvem „Faktory spojené s dosažením věku 90 let: studie mužů narozených v roce 1913 ve švédském Göteborgu“. Ukázalo se, že životní styl ovlivňuje délku života významně více než genetika a dnes je to již dobře známá věc. Odborníci sice nemohou genetiku zcela vyloučit a všichni víme, že i různá onemocnění se v rodině dědí, nicméně to, jak žijeme je podstatnější. Hlavní roli tedy hraje to, zda se věnujeme svému zdraví, prevenci a aktivně se podílíme na zlepšení a udržení optimálního fungování našeho organizmu.

Související články

Zdroje: world-today-news.com, healthline.com, journals.plos.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov