obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Digitální mamograf najde nádor dřív než hmatové samovyšetření prsu

Nádor prsu se nemusí projevit jen bulkou. Mnohé ženy, které si pravidelně provádějí doporučované samovyšetření, se v této souvislosti ptají, jak tedy ještě pečlivěji dbát na prevenci onemocnění.

V Česku se každoročně objeví více než 5500 nových případů onemocnění rakovinou prsu a na jeho následky bohužel každým rokem kolem 2000 žen zemře.

Přesto je toto onemocnění obvykle poměrně dobře léčitelné. Proto je překvapující, že i přes velmi dobrý screeningový systém stále ještě mnoho žen praktikuje „pštrosí politiku“ a vynechává preventivní vyšetření.

„Rakovinu prsu lze jako jeden z mála druhů rakoviny dobře odhalit už v časných stadiích preventivním mamografickým vyšetřením,“ říká prof. MUDr. Jan Daneš, přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

samovyšetření prsu neodhalí vše samovyšetření prsu neodhalí vše Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ženy od 45. roku věku mají mamografický screening hrazený pojišťovnou, a to každé dva roky. Řada zdravotních pojišťoven ale proplácí v rámci různých nadstandardních „balíčků“ mamograf již od 40. roku, podmínkou je provedení vyšetření ve screeningových akreditovaných centrech.

S výjimkou vysoce rizikových případů (např. ženy s mutací genu BRCA1/2 apod.), není vhodné provádět opakovaně screeningovou mamografii ženám mladším než 40 let, u těch se obvykle provádí vyšetření ultrazvukové (sonografie prsu) a mamograf jen výběrově podle rozhodnutí lékaře.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Je vhodné si prsy vyšetřovat pohmatem i mezi jednotlivými „koly“ screeningu, a v případě jakýchkoliv pochybností pak spěchat k odborníkovi.

Nezatracujte samovyšetření

Letáčky s návodem k samovyšetření prsů bylo svého času možné nalézt v každé ordinaci. Pokud se ale zeptáte svých známých, zda si vyšetřují prsa, obvykle uslyšíte negativní odpověď. Častou námitkou je, že pokud si už zmíněnou bulku nahmatáme, je už pozdě. Navíc starší ženy mají často prsy plné drobných cyst a je těžké odlišit pohmatem cystu od nádoru.

Profesor Daneš nesouhlasí a doporučuje provádět samovyšetření zhruba od 30. roku. Nejde totiž jen o bulky, je důležité zjišťovat i nové změny, které se nemění s menstruačním cyklem.

Ačkoliv screening ve více než 70 % odhalí nález, který je zjistitelný pouze na mamografu či sonografu (čili bez hmatné bulky), stále platí i opak: Ne všechny nádory mamograf odhalí.

příprava na vyšetření mamografem příprava na vyšetření mamografem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čeho si všímat kromě bulky v prsu?  

Žena by měla zpozornět, když:

  • je jedna bradavka vtažena dovnitř a nejde vysunout ven,
  • objeví se krvavý výtok z bradavky,
  • kůže prsu zčervená a je bolestivá na pohmat (to bývá příznakem zánětu, ale v mnoha případech i nádorového onemocnění),
  • když se v kůži prsu objeví vtažení, které tam předtím nebylo (vtažení se podobá dolíčku a je vidět zejména, když žena zvedne ruce nad hlavu),
  • když se kůže prsu začne měnit — je tuhá a všechny póry jsou v ní více viditelné,
  • když se tmavá kůže bradavky a okolního dvorce pokryje šupinkami, je trochu lepivá a tak křehká, že při jemném škrábnutí krvácí.

Kdo? Jak? Proč?

Rizikovým faktorem číslo 1 je věk.
Zatímco po dvacítce se tyto nádory vyskytují ojediněle, kolem 30. roku už jejich výskyt strmě stoupá a většina nádorů přichází ve věku nad 45 let. Asi 50 % žen s nádorem prsu je v kategorii od 53 do 73 let — je to nádor vyššího středního věku a vyššího věku.

Významným rizikovým faktorem nejen u karcinomu prsu je dědičnost:
10—15 procent karcinomů prsu je podmíněno geneticky, zvláště ženy jsou nositelkami genové mutace (BRCA1 a BRCA2). Zvýšené riziko mají hlavně přímé příbuzné ženského pohlaví (matka, sestra, dcera), zvláště pokud se nález rakoviny prsu objevil u příbuzné mladší padesáti let. Pokud měla vaše matka nádor kupříkladu v 45 letech, je důležité podstoupit pravidelná vyšetření o deset let dříve, tedy od 35 let.

vyšetření mamografem vyšetření mamografem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Další příčinou je dlouhodobé působení ženských pohlavních hormonů estrogenů na prsní žlázu.
Riziko se objevuje u žen, které po menopauze nebo předčasné menopauze po operaci dělohy či vaječníků užívají hormonální substituci. Pokud máte pozitivní rodinnou anamnézu, raději nahraďte hormonální preparáty odpovídajícími bylinkami.

Nesmíme zapomínat ani na prostředí, ve kterém žijeme a na způsob života.
Nejspíš ne náhodou je největší výskyt karcinomu prsu v Evropě a v Severní Americe. K rizikovým faktorům patří obezita, nadbytek tuků v potravě (hlavně nasycené mastné kyseliny) a samozřejmě kouření.

„Syndrom Angelina“

Případ herečky Angeliny Jolie, která se vzhledem ke své genetické zátěži rozhodla k preventivní mastektomii, čili odstranění mléčné žlázy u obou prsů, vyvolala obrovskou vlnu zájmu o toto řešení hrozby rakoviny. Jak vysvětluje prof. Daneš, ženy s mutací genu BRCA1 a BRCA2 mají vysoké celoživotní riziko vzniku zhoubného nádoru prsu, uvádí se, že do 70 let života onemocní tyto ženy rakovinou prsů až v 85 %, rakovinou vaječníků pak v 50 %.

Preventivní opatření u této skupiny žen je stanovováno vždy individuálně. Obvykle se kombinuje intenzivní sledování v mladém věku (magnetická rezonance, ultrazvuk prsů, později mamografie). Preventivní vyšetření prsů probíhá od 25 let nebo o 10 let dříve, než onemocněla jejich přímá příbuzná.

snímek prsu z mamografu snímek prsu z mamografu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud žena už má rodinu a další děti neplánuje, je nejvhodnější provést odstranění mléčné žlázy a vaječníků. Preventivní mastektomie snižuje riziko na pouhých několik procent (malá část žlázy se musí ponechat), tedy pod riziko, které má průměrná populace. I tak žena po absolvování této operace chodí na preventivní vyšetření, nejčastěji jen na ultrazvuk, záleží na jejím věku. Samovyšetření 1x za měsíc je samozřejmostí.  

Nebojte se mamografu

I když vám bude sousedka tvrdit, že to bolí, nebojte se. Není to sice nic příjemného, ale většina pocitů je velmi individuální a někdo ani nic cítit nemusí. Podle profesora Daneše jsou přístroje ve všech screeningových centrech velmi kvalitní. Jejich digitální technologie má vynikající kvalitu zobrazení, což umožňuje odhalit i velmi malé nádory. Současně i záření je zcela minimální, ženu v žádném případě nemůže ohrozit.

Vyšetření v odůvodněných případech může být bez obav provedeno i v krátkém intervalu (třeba s odstupem několika měsíců), opakovaně by však neměl být interval kratší než jeden rok.

Screeningové pracoviště si můžete vybrat, je to jen vaše volba. Všechna centra splňují přísné podmínky a jsou pravidelně kontrolována. Může se stát, že je některé centrum přeplněno, není však problém jít do jiného s kratšími objednacími dobami. Termíny k objednání najdete u seznamu screeningových center na portálu mamografického screeningového programu (www.mamo.cz).

Akční letáky