Zdroje: www.seznamzpravy.cz, www.cdc.gov

Kouření elektronické cigarety

Elektronické cigarety jsou svou podstatou jiné než klasické cigarety, ale rozhodně by dle vědeckých studií neměly být považované za zdravé či bez rizik. Buďme opatrní v tom, jak tyto cigarety prezentujeme. I když elektronická cigareta mnohá zdravotní rizika eliminovala, její kouření stále nelze označit jako zdraví prospěšné. I když víme, že elektronické cigarety jsou lepší alternativou, nejde o kouření bez následků a zdravotních rizik.

Nelžete si do kapsy! Pokud kouříte elektronickou cigaretu, pak dobře víte, že při každém nákupu máte na výběr náplň s konkrétním množstvím nikotinu, nicméně se objevují i tekutiny neobsahující nikotin. Pokud chcete pomocí e-cigarety redukovat nikotin a zbavit se návyku, pak je to opravdu možné. Nikotin je škodlivý a toxický pro nenarozené děti kouřících matek, nepříznivě působí na mozkovou činnost a vývoj mozku u dospívajících, ale to není jediný problém e-cigaret.

Proč není elektronická cigareta zdravá?

Tekutina sloužící jako náplň obsahuje další látky, jako jsou například těžké kovy, které není vhodné vdechovat. I tyto látky a drobné částečky mohou způsobit rakovinu, nicméně je jich zanedbatelné množství, ale jen pokud je budete porovnávat s klasickými cigaretami. Všichni ostatní, kteří nekouří ,samozřejmě netouží vdechovat nebezpečné látky, které mohou způsobit závažná onemocnění a tako je třeba na veškeré, i elektronické cigarety pohlížet.

Dalším rizikem, které se sice netýká kouření, ale jen přenášení elektronické cigarety je možnost popálení baterií elektronické cigarety. Případně poškození systému zahřívání žhnoucí spirálky. V těchto případech jde o technické závady, které však zničí nejen e-cigaretu, ale také batoh, kalhoty či jiné své okolí.

Kuřáci tabákových cigaret jsou schopni redukovat návyk na nikotin pomocí e-cigaret a zhruba 23 % kuřáků bylo schopných s tímto zlozvykem definitivně skončit díky elektronické cigaretě.

Zdraví a elektronické cigarety

Nutno dodat, že dnes už máme detailnější informace o užívání elektronických cigaret, z nichž lze vyvodit, že lidé, kteří začínají s kouřením, často volí tuto formu kouření od počátku. Elektronické cigarety jsou rozšířené mezi mládeží, což je rozhodně vhodnější než obyčejné cigarety, nicméně nelze hovořit o zdravém návyku. Kouření je vždy problém, se kterým budete chtít dříve nebo později skoncovat.

Související články