Protože neexistují žádné ověřené historické prameny, vše, co víme o Atlantidě, víme jen z lidové slovesnosti, tedy ústní tradice, nebo z tajných knih. Odtud se traduje i tento horoskop. Jak moc na vás sedí?

Každému běžnému znamení horoskopu odpovídá v horoskopu Atlantidy jedno znamení. Kalendář je zde stejný.

Existuje ale i jiný horoskop podle Atlantidy: Ten se však neurčuje podle měsíce, ale podle konkrétního dne, a má 15 znamení.

Beran - Valetud

Valetud je původem barbarský náčelník, který ví, co chce, a většinou toho i dosáhne. Vatetudi jsou bojovní, mocní a cílevědomí jedinci, kteří často ke svému cíli použijí i manipulaci. Jsou skvělí v ovládání jiných lidí a všeho, co mají nebo získají, dokážou beze zbytku využít ve svůj prospěch. Bohužel to tak neplatí jen v případě materiálního bohatství, ale i v případě lásky a mezilidských vztahů – prostě si bez ptaní vezmou, co chtějí a je jen velmi těžké jim odporovat. Pokud odmítne, potáže se obvykle se zlou.

Býk - Filli

Filli je mírumilovný a domácky založený člověk, který se drží dobrého bydla, o něž se dokáže i výborně postarat. Miluje své blízké, ctí věrnost a v těžkých chvílích je na něj spolehnutí.

Chce mít pevné zázemí v podobě domova, rodiny, stád a polností. S ohledem na své touhy a potřeby si vybírá i místa – žije většinou v úrodných nížinách. Filli mají většinou svalnaté, silné a mohutné tělo. Navíc jsou i chytří a rozvážní, takže někdy pomalejší. Jsou orientováni na zisk, takže se z nich mohou vyvinout dobří obchodníci.

Blíženci - Genitor

Genitor velmi často vykonává vážené postavení učitele, kněze nebo rádce. Rád se dělí o své znalosti a vědomosti a lidem přináší světlo vědění. Soustavně studuje a propaguje vzdělávání. Chce být společensky prospěšný, proto i dobro ostatních povyšuje nad vlastní zájmy. Rád cestuje, učí se vše nové, je velký inovátor a nebojí se změn, zejména takových, které zjednodušují a zlepšují život. Svoboda je pro něj nade vše a jestli vůbec založí rodinu, stane se tak až ve zralém věku.

Rak - Fratres

Fratres leží na srdci lidská pospolitost a společnost. Touží po uznání a po tom, aby je ostatní měli rádi, proto se pro druhé dokáží mnohého zříci, tedy v zájmu vyšších cílů celé společnosti. Jsou výbornými a důslednými vůdci, ale spíše duchovními než mocenskými – pro druhé chtějí zajistit vše, co potřebují, tedy potravu, teplo domova i ošacení. Sami jsou skromní a mírní, spokojí se s málem a žijí v klidu a spíše v ústraní. Jsou ochránci přírody jako celku a milují zvířata.

Lev - Lucrum

Lucrum je, stejně jako lev, znamení síly, pevné vůle a úspěchu. Jsou rození vůdci, rodí se jimi, umějí velet a řídit ostatní, kteří se jim rádi podvolí. Dokážou všechny nadchnout pro svoji věc a jsou i skvělí ve verbálním projevu. Jsou čestní a nade vše si váží přátelství. Většinou jednají čestně, nesnáší intriky a nerovné jednání. Jsou ochránci slabých, dokáží pro ně bojovat do posledního dechu.

Panna - Vita

Pro Vitu je vzdělání jednou z nejdůležitějších věcí v životě, a považují jej za poslání. Jsou velcí učitelé a své nabyté vědomosti a znalosti se snaží předat co největší skupině lidí. Vědění je pro ně více než sláva, bohatství i moc. Bohužel pro něj dokáží obětovat i lásku, protože jsou z principu rození samotáři a společnost je spíš obtěžuje. Je pro ně těžké najít si partnera.

Váhy - Inimici

Inimici jsou synonymem křehkosti. Milují připravovat pro jiné i pro sebe překvapení a krásné zážitky, povznášející mysl i tělo. Nemají rádi fyzickou práci a jejich duch se vznáší v oblacích. Vnímají zjevnou i skrytou krásu věcí a slyší hrát nebeské varhany. Jsou umělecky založení, tíhnou k umělecké práci. A jsou dobří diplomaté - dokáží propojovat lidi různých názorů.

Štír - Amici

Amici jsou zvláštní bytosti, většinou okouzlujícího i tajemného vzhledu. Mají hlubokou duši a neklidnou povahu, protože se pídí po skrytém významu věcí. Možná i proto kolem sebe někdy šíří neklid, napětí a častá nedorozumění. Jen málokoho k sobě nechají skutečně proniknout, proto často trpí a mají pocit, že je proti nim celý svět. Není jednoduché získat jejich srdce.

Střelec - Regnum

Lidé Regna jsou duchovně orientovaní jedinci, kteří často skončí jako mluvčí, kněží nebo filozofové, kteří hloubají nad lidskou existencí. Jsou velice přímí a nesnáší prázdné řeči. Nelibují si ani v okázalosti, ale hledají opravdové cesty, jak propojit život zemský s tím nebeským.

Kozoroh - Peregr

Peregry charakterizuje nezlomná vůle a ke svému cíli putují pomalu, obezřetně, ale jistě. Často se narodí do chudších poměrů bez finančního zázemí, dokonce bez zázemí citového. Nemají ani na zajištění vzdělání, takže se se všemi nedostatky snaží během života vyrovnat. Proto před ničím necouvnou, jsem pevní a vytrvalí.

Vodnář - Mors

Paradoxní a tajemné znamení. Mors neumí projevovat city, i když by se pro ostatní rozdali. Často jsou z nich vynálezci a novátoři, milují technické věci a jsou okouzleni vědou, technikou, medicínou, novými směry filozofie i umění. Jsou také výborní motivátoři, pro něž jejich žáci udělají cokoli.

Ryby - Uxor

Uxoři zrcadlí duše druhých, jelikož jsou často velmi citliví a jen těžko zvládají „obyčejný život“. Jejich tělesná schránka je křehká a fyzická konstrukce slabá. Milují zaobírat se svým nitrem, takže jsou z nich často výborní psychologové nebo milovníci esoterických věd.

Rádi pomáhají ostatním, takže jsou zaměstnáni v charitě a podobných organizacích, kde mohou pomáhat a cítit se potřební.

Zdroje:

www.kafe.cz

www.zeny.cz

www.dama.cz