Vědci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prokázali, že nevhodné tuky v jídelníčku zvyšují vedle cholesterolu také prozánětlivý stav organismu, což riziko infarktu nebo mrtvice ještě zvyšuje.
Zdroj: Shutterstock

Jak poznat infarkt myokardu: příznaky jsou velmi různé, trvají více než 10 minut

Infarkt myokardu postihuje častěji muže než ženy a více se objevuje se stoupajícím věkem, i když výjimkou nejsou ani čtyřicátníci a může mít fatální následky. Jaké jsou příznaky a jak jej identifikovat?

Každým rokem pomalu ubývá pacientů léčených s akutním infarktem. Zároveň se zlepšuje jejich prognóza díky akutní terapii — tzv. přímé angioplastice postižené koronární tepny.

„Infarkt myokardu je projev ischemické choroby srdeční a ta je projevem aterosklerózy, která nemá jednu jedinou příčinu,“  vysvětluje prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

„Známe řadu rizikových faktorů, které jsou spojeny s častějším rozvojem aterosklerózy. Mezi ně patří

 • na prvním místě kouření,
 • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  Mají-li byť mladší lidé toto onemocnění v rodině a přitom mají nadváhu, více se stresují, nepohybují se a ještě k tomu kouří, tak se riziko infarktu významně zvyšuje.

  roli hraje samozřejmě rodinná anamnéza (pokud onemocněli blízcí příbuzní),
 • neléčený vysoký krevní tlak,
 • cukrovka (zejména špatně léčená),
 • poruchy metabolismu tuků (zejména zvýšená hladina cholesterolu v krvi),
 • špatné dietetické návyky,
 • obezita a nedostatek pohybu.
riziko infarktu roste s věkem riziko infarktu roste s věkem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak rozeznat příznaky

Ve filmech infarkt často probíhá tak, že se dotyčný chytí za srdce a klesne bez dechu k zemi. Infarkt myokardu je akutní příhoda a u části pacientů může být prvním projevem skutečně fibrilace komor, která vede k oběhové zástavě a člověk bez okamžité pomoci umírá.

V běžném životě bývá průběh u většiny pacientů naštěstí méně dramatický.

Jaké jsou nejčastější příznaky infarktu myokardu?

Je to především náhle vzniklá bolest na hrudi, jež je u infarktu poměrně specifická: Bývá lokalizovaná za celou hrudní kostí, je svíravá až pálivá a často doprovázená pocitem tísně.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bolest nezávisí na poloze těla ani na dýchání, může se podobat bolesti u anginy pectoris, ale liší se větší intenzitou a délkou trvání.

Může vyzařovat do dolní čelisti nebo do horních končetin, zejména do levé paže, někdy se objeví atypicky mezi lopatkami nebo v nadbřišku.

Podezření na probíhající infarkt vyvolává přetrvávání bolesti déle než 10 minut.

Druhým nejčastějším příznakem je dušnost. Relativně často se přidávají další příznaky, jako jsou pocit úzkosti, strachu, opocení, bušení srdce nebo pocit na zvracení.

U některých nemocných může naopak proběhnout infarkt zcela bez příznaků (zejména u diabetiků, kteří mívají obecně menší vnímání bolesti kvůli postižení periferních nervů), jindy jsou příznaky velmi mírné.

obrázek z archivu ireceptar.cz při sportu je důležité se nepřepínat Zdroj: Archiv ireceptar.cz

 

Přesto se při pozdějším rozboru anamnézy může přijít na to, že pacienti třeba dva či tři týdny před infarktem pociťovali při zátěži bolesti nebo tlak na hrudníku, někdy měli pocit brnění v levé ruce, jež bylo vázané na zátěž a v klidu ustupovalo.

„To všechno jsou varovné příznaky,“ upozorňuje profesor Kautzner. „Někdy je pacienti a dokonce i lékaři podceňují, ale ve věku nad čtyřicet let by se každý podobný varovný příznak měl brát vážně, protože se může jednat o první projev anginy pectoris a kdykoliv může dojít k infarktu myokardu.“

Co je infarkt myokardu?

Infarkt myokardu je akutní onemocnění způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu. Jeho hlavním projevem je klidová bolest za hrudní kostí, která neustupuje do 10 minut a často se šíří do krku nebo do levé paže.

Jeho příčinou je u většiny nemocných tzv. ischemická choroba srdeční neboli aterosklerotické postižení koronárních (věnčitých) tepen zásobujících srdce krví.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jiným z projevů ischemické choroby srdeční je angina pectoris, která se projevuje bolestí na hrudníku při námaze, ale v klidu bolest rychle odeznívá (je způsobena zúžením koronární tepny aterosklerotickým plátem, a proto se bolest objevuje pouze při zátěži).

Postupným ukládáním tuků a dalších látek do cévní stěny se vytvoří aterosklerotické pláty, které zužují vnitřní průměr cév. Praskne-li plát, začnou se na jeho povrchu shlukovat krevní destičky a vzniká krevní sraženina, která náhle uzavře koronární tepnu.

Mnohem méně často může dojít k uzávěru zdravé koronární tepny tepenným vmetkem (embolizací drobné krevní sraženiny), například při arytmii nazývané fibrilace síní.

Akutní infarkt myokardu začíná v okamžiku, kdy se věnčitá tepna krevní sraženinou úplně uzavře a příslušná část srdečního svalu přestane dostávat okysličenou krev. Nedokrvená část myokardu začne odumírat již po 20 minutách. Nekróza pak postupuje v ohrožené oblasti od vrstev pod srdeční nitroblánou na povrch srdce — k vrstvám ležícím pod osrdečníkem.

zdravá a ucpaná céva tepna ucpaná cholesterolem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Moderní léčba vedla k dramatickému snížení nemocniční úmrtnosti na infarkt myokardu na hodnoty okolo 5 až 7 %, přesto jde o závažné onemocnění — k řadě úmrtí totiž dojde ještě předtím, než se pacient dostane do nemocnice. Relativně často tak může být náhlá smrt prvním projevem onemocnění.

V akutní fázi onemocnění je zásadním faktorem čas!

Proto je nutné při vzniku výše uvedených symptomů vždy co nejdříve kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155 (nebo 112), kde je operátorem školený zdravotník.

Během 15 minut by měl k pacientovi dorazit vůz rychlé lékařské pomoci, vybavený EKG pro správné stanovení diagnózy a přístroji pro zajištění základní resuscitační péče, včetně zevní kardiostimulace.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čím déle postižený člověk vyčkává, tím více se zbavuje možnosti zachránit většinu srdečního svalu a tím horší má prognózu.

Co nejdříve po stanovení daignózy je pacient převezen do nejbližšího kardiocentra s nepřetržitým provozem.

Všechny zmíněné projevy bolesti (zvláště pokud se vyskytnou u osoby nad 40 let spolu s kombinací více rizikových faktorů a trváním nad 10 minut) by měly vést k okamžitému přivolání rychlé záchranné služby, protože jde doslova o minuty. 

obrázek z archivu ireceptar.cz je důležité rychle vyhledat lékařskou pomoc Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejhorší je, vyčkává-li pacient několik hodin v naději, že obtíže vymizí. V takovém případě ani okamžité otevření postižené cévy nemusí již zabránit odumření velké části srdeční svaloviny.

Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že i když jde o minuty, rozhodně by postižený člověk neměl sednout do auta a jet pro pomoc sám! V akutní fázi infarktu totiž kdykoliv hrozí život ohrožující arytmie nebo jiná komplikace.

Akční letáky