obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Infarkt myokardu: příznaky, první pomoc, léčba, důsledky

Dobrou zprávou je, že infarktů v České republice nepřibývá. Není to ovšem tím, že bychom žili zdravěji. Vděčíme za to pokroku v medicíně, například lepší léčbě pacientů s vysokým cholesterolem a hypertenzí.

Každým rokem pomalu ubývá pacientů léčených s akutním infarktem. Zároveň se zlepšuje jejich prognóza díky akutní terapii — tzv. přímé angioplastice postižené koronární tepny.

„Infarkt myokardu je projev ischemické choroby srdeční a ta je projevem aterosklerózy, která nemá jednu jedinou příčinu,“  vysvětluje prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). 

„Známe řadu rizikových faktorů, které jsou spojeny s častějším rozvojem aterosklerózy. Mezi ně patří

 • na prvním místě kouření,
 • obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

  Mají-li byť mladší lidé toto onemocnění v rodině a přitom mají nadváhu, více se stresují, nepohybují se a ještě k tomu kouří, tak se riziko infarktu významně zvyšuje.

  roli hraje samozřejmě rodinná anamnéza (pokud onemocněli blízcí příbuzní),
 • neléčený vysoký krevní tlak,
 • cukrovka (zejména špatně léčená),
 • poruchy metabolismu tuků (zejména zvýšená hladina cholesterolu v krvi),
 • špatné dietetické návyky,
 • obezita a nedostatek pohybu.

Infarkt myokardu postihuje častěji muže než ženy a více se objevuje se stoupajícím věkem, i když výjimkou nejsou ani čtyřicátníci.“

riziko infarktu roste s věkemriziko infarktu roste s věkemAutor: Archiv ireceptar.cz

Jak rozeznat příznaky

Ve filmech infarkt často probíhá tak, že se dotyčný chytí za srdce a klesne bez dechu k zemi. Infarkt myokardu je akutní příhoda a u části pacientů může být prvním projevem skutečně fibrilace komor, která vede k oběhové zástavě a člověk bez okamžité pomoci umírá.

V běžném životě bývá průběh u většiny pacientů naštěstí méně dramatický.

Jaké jsou nejčastější příznaky infarktu myokardu?

Je to především náhle vzniklá bolest na hrudi, jež je u infarktu poměrně specifická: Bývá lokalizovaná za celou hrudní kostí, je svíravá až pálivá a často doprovázená pocitem tísně.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Bolest nezávisí na poloze těla ani na dýchání, může se podobat bolesti u anginy pectoris, ale liší se větší intenzitou a délkou trvání.

Může vyzařovat do dolní čelisti nebo do horních končetin, zejména do levé paže, někdy se objeví atypicky mezi lopatkami nebo v nadbřišku.

Podezření na probíhající infarkt vyvolává přetrvávání bolesti déle než 10 minut.

Druhým nejčastějším příznakem je dušnost. Relativně často se přidávají další příznaky, jako jsou pocit úzkosti, strachu, opocení, bušení srdce nebo pocit na zvracení.

U některých nemocných může naopak proběhnout infarkt zcela bez příznaků (zejména u diabetiků, kteří mívají obecně menší vnímání bolesti kvůli postižení periferních nervů), jindy jsou příznaky velmi mírné.

obrázek z archivu ireceptar.czpři sportu je důležité se nepřepínatAutor: Archiv ireceptar.cz

 

Přesto se při pozdějším rozboru anamnézy může přijít na to, že pacienti třeba dva či tři týdny před infarktem pociťovali při zátěži bolesti nebo tlak na hrudníku, někdy měli pocit brnění v levé ruce, jež bylo vázané na zátěž a v klidu ustupovalo.

„To všechno jsou varovné příznaky,“ upozorňuje profesor Kautzner. „Někdy je pacienti a dokonce i lékaři podceňují, ale ve věku nad čtyřicet let by se každý podobný varovný příznak měl brát vážně, protože se může jednat o první projev anginy pectoris a kdykoliv může dojít k infarktu myokardu.“

Co je infarkt myokardu?

Infarkt myokardu je akutní onemocnění způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu. Jeho hlavním projevem je klidová bolest za hrudní kostí, která neustupuje do 10 minut a často se šíří do krku nebo do levé paže.

Jeho příčinou je u většiny nemocných tzv. ischemická choroba srdeční neboli aterosklerotické postižení koronárních (věnčitých) tepen zásobujících srdce krví.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Jiným z projevů ischemické choroby srdeční je angina pectoris, která se projevuje bolestí na hrudníku při námaze, ale v klidu bolest rychle odeznívá (je způsobena zúžením koronární tepny aterosklerotickým plátem, a proto se bolest objevuje pouze při zátěži).

Postupným ukládáním tuků a dalších látek do cévní stěny se vytvoří aterosklerotické pláty, které zužují vnitřní průměr cév. Praskne-li plát, začnou se na jeho povrchu shlukovat krevní destičky a vzniká krevní sraženina, která náhle uzavře koronární tepnu.

Mnohem méně často může dojít k uzávěru zdravé koronární tepny tepenným vmetkem (embolizací drobné krevní sraženiny), například při arytmii nazývané fibrilace síní.

Akutní infarkt myokardu začíná v okamžiku, kdy se věnčitá tepna krevní sraženinou úplně uzavře a příslušná část srdečního svalu přestane dostávat okysličenou krev. Nedokrvená část myokardu začne odumírat již po 20 minutách. Nekróza pak postupuje v ohrožené oblasti od vrstev pod srdeční nitroblánou na povrch srdce — k vrstvám ležícím pod osrdečníkem.

zdravá a ucpaná cévatepna ucpaná cholesterolemAutor: Archiv ireceptar.cz

Moderní léčba vedla k dramatickému snížení nemocniční úmrtnosti na infarkt myokardu na hodnoty okolo 5 až 7 %, přesto jde o závažné onemocnění — k řadě úmrtí totiž dojde ještě předtím, než se pacient dostane do nemocnice. Relativně často tak může být náhlá smrt prvním projevem onemocnění.

V akutní fázi onemocnění je zásadním faktorem čas!

Proto je nutné při vzniku výše uvedených symptomů vždy co nejdříve kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155 (nebo 112), kde je operátorem školený zdravotník.

Během 15 minut by měl k pacientovi dorazit vůz rychlé lékařské pomoci, vybavený EKG pro správné stanovení diagnózy a přístroji pro zajištění základní resuscitační péče, včetně zevní kardiostimulace.

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Čím déle postižený člověk vyčkává, tím více se zbavuje možnosti zachránit většinu srdečního svalu a tím horší má prognózu.

Co nejdříve po stanovení daignózy je pacient převezen do nejbližšího kardiocentra s nepřetržitým provozem.

Všechny zmíněné projevy bolesti (zvláště pokud se vyskytnou u osoby nad 40 let spolu s kombinací více rizikových faktorů a trváním nad 10 minut) by měly vést k okamžitému přivolání rychlé záchranné služby, protože jde doslova o minuty. 

obrázek z archivu ireceptar.czje důležité rychle vyhledat lékařskou pomocAutor: Archiv ireceptar.cz

 

Nejhorší je, vyčkává-li pacient několik hodin v naději, že obtíže vymizí. V takovém případě ani okamžité otevření postižené cévy nemusí již zabránit odumření velké části srdeční svaloviny.

Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že i když jde o minuty, rozhodně by postižený člověk neměl sednout do auta a jet pro pomoc sám! V akutní fázi infarktu totiž kdykoliv hrozí život ohrožující arytmie nebo jiná komplikace.

Co dělat?

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Jste-li na místě toho, kdo pomáhá, než přijede sanitka, připomeňte si zásady resuscitace. Je možné, že se setkáte s nemocným, u kterého dojde následkem infarktu nebo z jiné příčiny k oběhové zástavě, a pak jeho život může záviset jen na vaší pomoci. V takovém případě postižený upadne do bezvědomí, nemá hmatný pulz na krku a přestane dýchat. Je potřeba okamžitě zahájit oživování nepřímou srdeční masáží (stlačování dolní části hrudní kosti), případně dýchání z úst do úst.

Při jakémkoliv podezření na akutní infarkt myokardu volejte rychlou záchrannou službu 155 (nebo 112).

 • Během čekání na sanitku se snažte být v klidu — fyzickém i psychickém!
 • Nechoďte, posaďte se nebo si lehněte a podložte si záda, aby se vám lépe dýchalo.
 • Vezměte si tabletu Anopyrinu, případně léky (nitráty), které užíváte.

Jak se infarkt léčí

Protože příčinou infarktu myokardu je v naprosté většině případů krevní sraženina, která ucpe některou z koronárních cév, léčba spočívá v co nejrychlejším zprůchodnění postižené cévy. V zásadě známe dva způsoby akutní léčby, vysvětluje profesor Kautzner:

Trombolytická léčba

je půlhodinová až hodinová infuze některého z léků, který dokáže krevní sraženinu rozpustit. Tato léčba je sice účinná, ale rozpuštění krevní sraženiny není okamžité.

Katetrizační léčba (angioplastika)

spočívá v „prošťouchnutí“ ucpaného místa ve věnčité tepně speciálním tenkým drátěným vodičem, který se zavádí katetrem – nejčastěji z vpichu do stehenní tepny v pravém třísle. Poté se k roztažení zúženého místa s krevní sraženinou používá angioplastický balonek a zároveň se aplikuje koronární stent, což je kovová výztuha, která drží toto místo otevřené.

srdcesrdceAutor: Archiv ireceptar.cz

 

Katetrizační léčba je v Česku léčebným standardem. V tomto směru jsme dokonce první na světě: Na rozdíl od řady zemí (včetně vyspělých evropských) jsou v České republice prakticky všichni pacienti s akutním infarktem myokardu léčeni katetrizační metodou, protože všechna kardiocentra zajišťují 24hodinovou službu a pacienti jsou přivážení do těchto center často přímo z domova.

Tato léčba má ovšem smysl, přijde-li pacient včas. Samozřejmě k ní dále patří monitorování pacienta, podávání dalších léků k ovlivnění srážlivosti krve, pulzu a krevního tlaku.

Pokud pacient akutní infarkt přežije, pak záleží na tom, jak hodně je postiženo srdce a zda šlo o jedinou uzavřenou cévu nebo zda je aterosklerózou postiženo více cév. U některých pacientů v případě většího postižení následuje angioplastika, nebo dokonce chirurgické řešení, tzv. aorto–koronární bypass, při kterém se zúžené nebo uzavřené úseky přemostí zdravou cévou.

Pacient je po infarktu myokardu sledován kardiologem. Pokud byla funkce komory narušena jen málo, jeho další život není příliš ovlivněn. Měl by ovšem brát trvale léky omezující tvorbu krevních sraženin (aspirin) nebo léky, které chrání před závažnými arytmiemi a snižují krevní tlak (beta–blokátory).

V případech, kde je porušení funkce komory větší, se užívají léky, které brání dalšímu zhoršování funkce srdce a oddalují vznik srdečního selhání. Volba dalších léků závisí na individuálním stavu nemocného.

krevní testykontrola cholesteroluAutor: Archiv ireceptar.cz

Součástí léčby je dostatečná kontrola krevního tlaku nebo hladiny cholesterolu. Pacienti by měli být poučeni a chápat, proč se léčí vysoký krevní tlak. Léčba vysokého krevního tlaku je u většiny nemocných léčbou doživotní a hlavně preventivní — má zabránit vzniku komplikací, jako jsou infarkt myokardu nebo jeho recidiva, mozková příhoda, srdeční selhání nebo postižení ledvin.

Jak dál po infarktu?

Jaká omezení čekají pacienty po prodělaném infarktu myokardu, záleží na tom, jak velké škody byly na srdci napáchány a jaký je celkový zdravotní stav pacienta. Řada lidí může žít zcela normální život, někteří ovšem musí výrazně omezit fyzickou aktivitu. Prodělaný infarkt myokardu by je však v každém případě měl dovést ke změně životního stylu, jehož hlavními zásadami jsou:

 • Hlídat si příjem energie (hlavně v podobě tuků a cukrů) a dopřávat si větší množství vlákniny, která je obsažena v celozrnných výrobcích, ovoci a zelenině.
 • Kuřáci by rozhodně měli skoncovat se svojí vášní.
 • obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

  Zátěž by měla být na 75 % maximální tepové frekvence. Tu vypočtete tak, že od 220 odečtete svůj věk – například je-li vám 50, je vaše max. tepová frekvence 170 tepů/min a měli byste tedy cvičit při 125 tepech za minutu.

  Dopřávat si pravidelnou fyzickou aktivitu – optimálně alespoň 3x týdně 30 minut aerobního cvičení (ideální je běh nebo rychlá chůze, jízda na kole nebo plavání).
 • Dbát na optimální léčbu ostatních rizikových faktorů, jako jsou cukrovka, vysoký cholesterol a krevní tlak.

Pokud se navíc přestanete zbytečně rozčilovat a podaří se vám zmírnit i své stresy, uděláte pro své zdraví v dané chvíli maximum. Existují i údaje o tom, že požívání malého množství alkoholu (zejména červeného vína v dávce 1—2 sklenky denně) může srdce ochránit ještě o něco více.

Foto Shutterstock a archiv

Akční letáky