Lidský mozek (encephalon) je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Má podobu šedé rosolovité hmoty plovoucí v útrobách lebky, která dokonale řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť a vnímání emocí. Na vyšší úrovni vědomí zpracovává impulsy a vjemy okolo nás. Je všeobecně známé, že ačkoli mozek tvoří přibližně jen 2 % naší tělesné váhy, spotřebovává až 20 % energie, kterou lidský organismus vyrobí. Tedy daleko více než jakýkoliv jiný orgán. Z kterých částí se skládá?

Koncový mozek

Tvoří tu největší část mozku a celé centrální nervové soustavy, proto je nazýván také jako velký mozek. Díky němu funguje naše smyslové vnímání, myšlení a pohyb. Tvoří jej dvě hemisféry a vývojově je to nejmladší část CNS. Jeho povrch je tvořen mozkovou kůrou, která vzhledem připomíná vlašský ořech. A víte, že zabírá největší plochu mozku? Celých 40 % celkové hmoty.

Mozkový kmen

Nachází se pod koncovým mozkem a navazuje na páteřní míchu. Složen je z prodloužené míchy, varolova mostu a středního mozku. Nejenže zabezpečuje komunikaci mezi míchou a mozkem, ale také kontroluje základní instinktivní chování jako dýchání, polykání, krevní tlak či vyměšování. Zároveň řídí nepodmíněné reflexy a je vždy v pohotovosti v případě ohrožení.

Mezimozek

Mozkový kmen a koncový mozek je spojen mezimozkem. Je uložen mezi hemisférami a skládá se z 5 oddílů. Thalamus – přenáší smyslové a motorické signály do kůry a reguluje vědomí, spánek a bdělost. Hypothalamus – spojuje nervový a endokrinní systém, takže ovlivňuje produkci hormonů. Metathalamus – součást zrakové a sluchové dráhy. Epithalamus – je tvořený šišinkou, endkrinním orgánem produkujícím melatonin. Subthalamus – několik mozkových jader se vztahem k plánování pohybů.

Mozek je záhada

Neustále rychlejší tempo a s tím související stres neblaze působí i na lidský mozek, potažmo na celý organismus. Proto se potřeba o tento orgán pečovat. Dnešní společnost sužuje mnoho závažných neurologických poruch jako je Alzheimerova choroba a ostatní typy demence, chronická nemoc zad, mozková mrtvice, TBI, migrény, epilepsie, roztroušená skleróza, poranění páteře a Parkinsonova choroba. Přestože probíhají výzkumy těchto chorob a neustále se hledají příčiny a možné cesty k jejich léčbě, nejsou doposud zodpovězeny mnohé otázky.

Věnujte mozku náležitý odpočinek, je to pro něj lék

A co je pro lidský mozek nejlepší? Bylo dokázáno, že je to kvalitní spánek! Je jedním z nejzásadnějších faktorů pro správnou funkci mozku a CNS. Spánek je velikou záhadou, protože se dosud nikomu nepodařilo s určitostí vysvětlit podstatu významu spánku v rámci evolučního procesu. Ovšem je zcela jasné, že většina savců umírá již po týdenní kompletní spánkové deprivaci.

Co to vlastně spánek je?

S výjimkou pár zajímavých snů v REM fázi vypadá spánek jako dost nudná činnost. Přestože máme kolikrát dojem, že „spíme jak zabití,“ opak je pravdou. Mozek totiž stále bdí! A vysílá i během spánku elektrochemické signály a spotřebovává spoustu naší energie.

Věda dokázala, že během toho co spíme, čistí glymfatický systém mozek. Odnáší toxické látky, které se tam během dne hromadí, včetně bílkovinového agregátu, který tvoří takzvané „senilní plaky,“ zodpovědné za vznik Alzheimerovy choroby. Nedostatečná funkce glymfatického systému v mozku nahromadí protein Amyloid-beta, který následně omezuje průtok mozkomíšního moku skrze glymfatický systém.

Vzniká tak začarovaný kruh, který nevěstí nic dobrého pro lidské zdraví. Právě snížená efektivita glymfatického systému byla vyzkoumána v tkáních postižených Alzheimerovou chorobou a celkově u starších lidí. Doposud není jasné, zda stárnutí zpomaluje funkci glymfatického systému nebo je to právě naopak. Je také již dlouho známé, že osoby postižené spánkovou deprivací inklinují k poruchám učení, obezitě, vysokému tlaku a poruchám sekrece inzulinu. Obrovský význam má spánek na vyplavování serotoninu do krve a jeho důležitosti pro naši psychickou pohodu.

Naordinujte si tedy řádnou a vydatnou dávku spánku, a to každý den v pravidelnou dobu. Váš mozek vám bude vděčný!

Zdroje: www.novinky.cz, , www.uspesna-lecba.cz