Mozková mrtvice patří bohužel mezi nejčastější příčiny úmrtí a ročně se týká až patnácti milionů lidí na celém světě. Téměř jedna třetina jsou smrtelné případy a další třetina trpí doživotně trvalými následky.

Cévní mozková příhoda neboli iktus a lidově mrtvice je vlastně nedostatek krve v určité části mozku. Následkem je jeho odumírání, které se zpočátku projevuje ztrátou citlivosti, řeči, zmateností a ochrnutím. Jedná se o velmi nebezpečný stav, při němž jde o život.

Jak poznat, že se jedná o mrtvici?

Zpravidla se objevuje náhle, ale není to pravidlem. Mozkové buňky odumírají z nedostatku kyslíku až za několik hodin, a proto je vždy nutná včasná pomoc lékařů. Někdy stačí jediná minuta a člověk může zůstat navždy připoutaný k invalidnímu vozíku či na lůžku. Je tedy nutné včas rozpoznat jasné signály.

Jak rozpoznat příznaky mrtvice, se dozvíte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Sledujte signály těla

Vždy je dobré, když to jde, být o krok vpředu. Tělo často při nástupu mrtvice vydává řadu varovných signálů, které se mohou objevit delší dobu před tím, než nemoc udeří. Někdy se může stát, že tato znamení mohou i na čas zmizet, ale neznamená to, že vážný stav opět nenastane. Jakmile se signály objeví, neváhejte a vyhledejte co nejrychleji lékařskou pomoc.

Nejčastější příznaky

Cévní mozková příhoda může mít mnoho projevů. V některých případech se mrtvice projevuje i jako asymptomatická, tedy bez příznaků. Vždy závisí na dané oblasti mozku, která je poškozená.

Zmatenost a povislá tvář

Člověka zasaženého mrtvicí poznáte zpravidla na první pohled. Vypadá zmateně a jako by byl mimo sebe. Zároveň často dochází k povislému koutku rtů či jazyka na jedné straně. Někdy mohou povislým koutkem z úst svévolně odtékat sliny.

Porucha řeči a pohybu

Postižený má problémy s řečí a nemůže pořádně artikulovat. V případě, že bude alespoň trochu komunikovat, bude si pravděpodobně stěžovat, že má problémy s jedním okem, na které špatně vidí a nebude moci hýbat s jednou polovinou těla.

V některých případech může být nemocný zcela nehybný a hýbat jen očima, dokáže vidět a slyšet, co se děje v okolí, ale nemůže mluvit a dát tak najevo, co mu je. Ztráta pohybu zpravidla nastává v opačné polovině těla, oproti poškozené hemisféře, kde došlo k poruchám mozkové tkáně.

Lehčí formy mrtvice se projevují jen bolestí hlavy

Pokud má jedinec štěstí a nastane u něho lehčí forma mrtvice, může se nemoc projevovat silnou bolestí hlavy a závratěmi. Často se vyskytují i potíže, kdy dochází ke zvracení či dvojitému vidění.

Související články

Zdroje: www.medicinaplus.cz, www.mojezdravi.cz, www.zdravi.euro.cz